Ställbergs
gruva
Ställbergs gruva vill vara en plats där de stora frågorna blir personliga – och det personliga del av de stora frågorna. En plats för lärandet, tvivlet och det levande. Kollektivt och individuellt. Existentiellt och politiskt. En plats där världsrymden och världsmarknaden bor granne med gråärtens rötter och klangen i en maskinhall. Ställbergs gruva drivs genom den ekonomiska föreningen The non existent Center  och utgår från nio hektar mark och 4000 kvadratmeter byggnader i Ställbergs nedlagda järnmalmsgruva i Ljusnarsbergs kommun.
    Vilka vi är

Ställbergs gruva ägs och drivs av elva personer med bakgrund inom dans, musik, teater, snickeri, formgivning, litteratur, arkitektur, psykologi, journalistik och konst. Gruppen har varit verksam vid platsen sedan 2012. Marken och byggnaderna är kulturarbetarägda sedan 2015, då gruppens andra förening, Non Existent Resorces, köpte fastigheten. Ägandet ses som en långsiktig investering, med en avbetalningsplan som sträcker sig till år 2070.
    Var vi är

Ställbergs gruva är belägen på mangan- och järnhaltigt urberg i Hörksälvens dalgång, strax norr om Kopparberg i Ljusnarsbergs kommun, Örebro län, Västmanlands landskap. I denna region – del av Bergslagen – pågick från medeltiden till 1900-talets slut omfattande brytning av koppar, järn och silver. Under rekordårens 1960-tal bodde nästan 500 personer i samhället Ställberg. Skolor, affär, tågstation och post höll öppet. Idag stannar inte längre tågen. Befolkningen har minskat till strax under 100 personer. Närmsta matbutik finns i Kopparberg, 13 kilometer söderut.

Ställbergs gruvor, vars huvudschakt på 1072 meter under 1950-talet var Europas djupaste, stängde för gott 1977 efter att affärsmannen Jan Stenbeck tagit över Ställbergsbolagen. Han investerade kapitalet i bland annat ZTV och Comviq, dagens Tele 2. Gruvområdets byggnader – den 28 meter höga laven och sovringsverket, kontorsbyggnaden och maskinhallarna – hade i princip stått obrukade i 35 år när TNEC började verka på platsen.
    Vad vi gör

Föreningen bakom Ställbergs gruva bedriver konstnärlig, kulturell och social verksamhet vars utgångspunkt är gruvan med obegränsad omnejd. Rent konkret tar sig arbetet många uttryck. Det offentliga programmet består bland annat av vandringar, föredrag, konserter, berättarkvällar, utställningar, gemensamma måltider, dokumentärteater och festivaler.

En omfattande, internationell residens-verksamhet bedrivs. Inom denna delar konstnärer, författare, forskare och andra yrkesgrupper arbetsplats, praktiker och tankar med varandra i dialog med platsen, dess omgivningar och samhällsvillkor.

Kulturpolitiskt arbetar Ställbergs gruva med strukturella frågor om konstnärers och kulturens villkor och betydelse lokalt i en global (kultur-)värld. I samarbete med liknande organisationer från Sverige och utlandet delas metoder, kunskaper och hantverk för att bearbeta de svårigheter som dagens samhällen står inför.

Gruppen ägnar sig samtidigt åt en genomgripande omställning av gruvans lokaler och marker, där energieffektiva värmelösningar och hållbara material används. En målsättning är att en större grupp personer ska kunna arbeta och bo på platsen året om.
    Hur vi gör

Arbetet vid Ställbergs gruva sker i utforskande oenighet och samförstånd och grundas i en öppenhet inför det levande, historien och det gemensamma. Verksamheten – oavsett om det är ett körverk, en publikation eller ett samtal vid Nittälven – kan beskrivas som en gestaltande samhällsundersökning, som har sin utgångspunkt i en vilja till förståelse och sammanhang i en stor och svårbegriplig värld, men också i känslor som vrede, vanmakt och oro.

Gruppen jobbar ofta utifrån gemensamma frågeställningar och metoder, som tar spjärn mot omvärlden och dess ekonomiska, mänskliga och ekologiska förutsättningar. Exempel på frågor är: vilka kunskaper behövs i en värld där klimatet snabbt förändras? Hur vi kan vi lära oss gemensamt?

En bärande idé vid Ställbergs gruva är att människor med skilda bakgrunder, yrken och åldrar ges möjlighet att tänka, handla och undersöka tillsammans. Ett utforskande av kända och okända delar av jaget och världen.

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors