FAQ


    Var får ni pengar ifrån?

Ställbergs gruva får ett årligt ekonomiskt stöd från staten och regionen i ett samarbete som kallas Kultursamverkansmodellen. Även Ljusnarsbergs kommun brukar ge stöd varje år. Därutöver söker organisationen projektpengar för särskilda projekt, t.ex. pengar till renovering från Boverket och konstpengar för enskilda verk från bidragsgivare som Konstnärsnämden, Statens konstråd och andra stiftelser eller organisationer.

    Kommer gruvan öppnas igen?

Enligt Bergsstaten i Falun finns det malmfyndigheter kvar i Ställberg, dessutom manganhaltig malm, vilket är av det finare slaget, likt den som finns i Kiirunavaara & Svappavaara och som LKAB hanterar och är en av anledningarna att det fortfarande är lönsamt för svenska staten att bryta. Dock ser situationen lite annorlunda ut i Ställberg. I samband med globaliseringens intåg på 1970-talet sjönk priset på järnmalm så kraftigt att gruvan stängdes då det inte ansågs vara lönsamt att driva gruvdriften vidare. Priset för malm är idag inte stabilt över tid, att investera för nyuppstart skulle vara ekonomiskt en stor risk, dessutom skulle allt dagvatten som fyller orterna behöva pumpas upp, vilket förmodligen skulle ta så lång tid att malmpriset skulle hinna sjunka igen, och historien skulle upprepa sig. Det är också svårt att motivera ett fortsatt utarmande av berget vi står och verkar på.

    Varför händer inget på vintern?

För tillfället klarar vi inte av att värma upp våra lokaler till full kapacitet under vinterhalvåret. På vintern händer också en massa saker i organisationen, då arbetar kansliet och föreninen med produktionsplanering, kommunikation, curering, redovisningar, ansökningar, förvaltning och utveckling av verksamheten.

    Jag vill engagera mig i Ställbergs gruva, hur gör jag?

Gå med i vår vänförening, och/eller ta kontakt med oss för att jobba som volontär. Välkommen!

    Finns själva gruvan kvar?

Ja, men orterna och schakten under jord är enligt uppgift fyllda med 3,65 miljarder liter grundvatten. 

    Hur hamnade ni på Ställbergs gruva?

Svaret kan se ut på många sätt, beroende på vem du frågar. Initiativtagarna Carl-Oscar Sjögren och Eric Sjögren kommer från byn Skrikarhyttan i grannkommunen Nora. 2011 började de leta efter en plats i Bergslagen som kunde rymma gemensamma tankar och praktiker om konst, organisering och samhällsfrågor. Rum som kunde bära drömmar om arbete och liv. Under en höstdag 2011 kom de till Ställberg för första gången tillsammans med vännen och designern Torsten Ottesjö. Här startade något. Tanken om långsiktighet var viktig och ett samtal om ett köp inleddes med den dåvarande ägaren, Morgan Eriksson. Tidigt anslöts sig fler vänner och kollegor till idén och gruppen The non existent Center bildades. De första åren drevs grundandet, konstnärliga ideér och föreningsarbete av Karin Linderoth, Alexandra Wingate, Eric Sjögren och Carl-Oscar Sjögren med en stor grupp av engagerade personer från olika bakgrunder och yrkesfält. Nuvarande grupp etablerades genom att gruvfastigheten köptes 2016. Läs mer under sidorna “Organisation” och “Om Ställbergs gruva”. 

    Vad är “Katas sublima rum”?

En plats som finns mellan ekande katedraler, en storslagen maskinhall och ett inre rum mjukt av mossa.
Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors