Samarbeten


Platsen och verksamheten vid Ställbergs gruva utvecklas i samarbete med kulturarbetare, myndigheter och fria aktörer nationellt och internationellt. Studieförbund, byalag och grannar är särskilt viktiga, liksom självorganiserande grupper, skolor och kulturinstitutioner. Verksamheten har ett  pågående samarbete med ett 30-tal personer och grupper från olika fält. Syftet är att skapa ett ömsesidigt lärande där gruppen kan fördjupa enskilda och kollektiva processer. Genom återkommande residens, föreläsningar och publika program vid Ställbergs gruva skapas kontinuitet i arbetet. På så vis kan kollegor, deltagare och publik följa frågeställningar och konstnärskap över tid. Ställbegs gruva ingår gärna fler samarbeten för att utbyta idéer, spegla platsen och göra konstnärliga samproduktioner.
Den kollektiva hjärnan

Ställberg gruva sitter med i styrelsen för det nationella nätverket Den kollektiva hjärnan som bedriver kulturpolitisk arbete och organisationsutveckling för det självorganiserade och konstnärsdrivna fältet.   

Om nätverket: “Den kollektiva hjärnan” ska tillgängliggöra och stärka de självorganiserade verksamheternas position, genom att dela och uppvärdera deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder. Genom att utgå ifrån konstnärers rättigheter och förutsättningar sprider vi kunskap till olika beslutsfattare för att höja kompetensen och förbättra möjligheterna för en långsiktig (ekonomisk och social) hållbarhet. Vi främjar även en intern kompetensutveckling genom utbyten och gemensamma produktioner, och utmanar rådande idéer om vad som är centralt, både geografiskt och innehållsmässigt. Arbetet riktas mot andra kulturinstitutioner, konstnärer och samhällsinstanser.
www.denkollektivahjarnan.se

Hägerstensåsens Medborgarhus

Ställbergs gruva samarbetare med huset och har vinterkontor här, kom gärna förbi på besök! Medborgarhuset är ett kulturhus, folkets hus och en av Stockholms största samlingslokaler. Öppet varje dag, för alla. Huset är en plats för folkbildning, föreningsliv och kultur.
Förhoppningen är att skapa ett ekosystem av sociala, konstnärliga och pedagogiska praktiker som lyfter varandra och möjliggör samtal och eftertanke. Husets verksamhet strävar också efter att bidra till en demokratisering av närområdet och hela staden.
www.medborgarhuset.se

Skogen

Skogen (Göteborg), en konstnärsdriven plattform och rum för scenkonst i Göteborg. Tillsammans med Skogen arbetar vi kontinuerligt med metod och kunskapsutveckling, samt delar resurser och organisationsstrategier. 
www.skogen.pm

Statens konstråd

2019–2022 samarbetar The non existent center med Statens konstråd genom projektet “Kunskapsnav offentlig konst”. I arbetet gör TNEC ett verk i Ljusnarsbergs kommun som bl.a. undersöker förutsättningarna och förvaltningen av offentlig konst i en mindre landsortskommun som befinner sig utanför tillväxtcentrum. TNEC medverkar även i utformandet av samtidskonstdagarna på Vandalorum hösten 2020, samt i arbetsgruppen för utvecklandet av samtidskonsten i Region Örebro.
www.statenskonstrad.se


Urval av pågående samarbeten

Ljusnarberg kommun, Region Örebro, Hägerstensåsens Medborgarhus, Örebro konsthall, Kulturglimtar, Konstfrämjande RIKS & Bergslagen, Ställbergs mekaniska AB, Ställbergs byalag, Rikkenstorp permakulturgård, Kyrkbacksskolan, ABF, Kjellmans skogscafé, Folketsträdgård Ställdalen, STATUS och ReturKultur.

Tidigare samarbeten

Zonen, konstgruppen FUL, Ljusnarsberg konstklubb, SIFAV (Söderorts initiativ för andra visioner), Bergslagsspelen, HDK-Valand, Not Quite, Elektronmusik studion (EMS),  Rejemyre Art lab, Para Institutional Models (PIM), Opera på Skäret, Stockholm Drone Society, Riksteatern, ICIA (Institute for Contemporary Ideas and Art), Acéphale, Världskulturmuseet Göteborg, Malmö Konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Side show (Region Jönköping), Koloni, Rättbuss, ICAF - International community art festival, Norrsundet teaterförening, Reconstituting Rurality (Rejemyre Art Lab), Mustarinda, Ministry of space, Trans Europe Halles. 


Med stöd av

Tidigare stöd

  Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors