Residens
       2021


Under 2021 kommer ett 20-tal utövare samlas på Ställbergs gruva för att undersöka, gestalta och lära i gemensam och individuell praktik.  Vilka som deltar presenteras under april.  Stilla färd


Clara Bankefors och Linnéa Sundling kommer att vidareutveckla det deltagarbaserade performanceverket Stilla färd. Under vårt residens i Ställberg, april v 14 kommer vi att utveckla verkets innehåll, tematik och dramaturgi, samt undersöka platser i skogen. Verket skapades ursprungligen sommaren 2019 vid Ställbergs Gruva tillsammans med Lucas Grind. Sommaren 2021 kommer Stilla färd förhoppningsvis genomföras publikt i samarbete med Ställbergs gruva. 

Clara Bankefors
Clara är nyfiken på performativitet och varande utifrån olika praktiker, teorier, kontext och framställning. Med intention om något holistiskt, förenande och kontaktskapande, som inbegriper kontakt med naturen, beteendevetenskap/psykologi och performance, vävs frågor samman som utforskar hur frihet, trygghet och gemenskap ter sig.
Genom erfarenhet med bl.a. Marina Abramovics performanceverk har hon arbetat med aspekter som tid, tystnad, varande och gränser i de olika durational performance hon gjort. Sedan 2011 har hon arbetat som dansare, koreograf, pedagog och producent i det samskapande dans och scenkonstkollektivet Arkeolog 8. Clara är utbildad dansare vid Balettakademien, Stockholm, beteendevetare vid Södertörns högskola och Naturguide vid Stensunds folkhögskola och rör sig gärna fritt mellan dessa områden.

clarahedvig@gmail.com
arkeolog8.se

Linnéa Sundling
Linnéa är utbildad danspedagog vid Dans och cirkushögskolan i Stockholm och har sedan 2010 arbetat som dansare, pedagog och koreograf i olika konstellationer och projekt inom dans- och scenkonstfältet. Som liten var skogen och myren hennes granne och främsta lekplats. Ronja Rövardotter var idolen, kanske mest för hennes orädda utforskande och självklara simtag i skogstjärnarna.

Linnéa är intresserad av mellanmänskliga möten, rörelse, kommunikation, relationen till naturen och kroppens förmåga att läka. Lyssnandet och varandet inspirerar. Hon har förutom dans, studerat psykologi och även utbildat sig till terapeut i Kraniosakral biodynamik.
Clara Bankefors och Linnéa Sundling Clara Bankefors och Linnéa Sundling

Adress
︎
Gruvvägen 5, 714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva