Residens
       2021

Under 2021 samlades ett 20-tal utövare på Ställbergs gruva för att undersöka, gestalta och lära i gemensam och individuell praktik. Animalarium


Av och med Lena Kimming, Liv Schellander och Alexandra Wingate. Gruppen har residens på Ställberg gruva i september 2021 och har premiär för det färdiga dansverket sommaren 2022 som en del av festivalen “Att återta det levande” på Ställbergs gruva.

Om Animalarium

I Animalarium ser vi oss som domesticerade mänskliga djur och tittar på kopplingen mellan underhållning och shower som använder mänskliga djur och de som använder andra djur. Vi utforskar att ”vara” andra djur, samtidigt som vi konfronteras av levda upplevelser från våra egna konditionerade människokroppar och historier som kvinnor och som dansare.

Våra verk är varken streamade föreställningar eller dansfilmer - Vi uppfinner en praktik som gör att vi kan skapa omedelbar danskonst för skärmen och utmana hur vi upplever live och inspelat material. Vi arbetar med kameror som är placerade på ett sådant sätt att vad de ser, spelar in och streamar skiljer sig drastiskt från vad publiken på plats upplever med oss i rummet.
Vår önskan är att belysa hur ”kraften i ett format” kan forma beteenden, tankar och känslor hos de performativa subjekten och publiken. Hur upplever vi oss själva, våra kroppar och varandra live och på skärmen? Och på vilket sätt använder vi andra djur för att förstärka människocentrerade berättelser om genus, förhållanden till naturen och till dess andra invånare?

Lena Kimming, Liv Schellander och Alexandra Wingate är dansare och koreografer som började sitt långsiktiga konstnärliga samarbete när de studerade dans i London. Deras samskapade projekt Animalarium, inklusive föreställningen Shows for Shows for Shows, undersöks och presenterats i Österrike och Sverige, offline och online. 2021 har projektet stöd av Ställbergs gruva, 3:e Våningen, Riksteatern och Göteborg Stad. Kompositören Cha Blasco samarbetar med att skapa musiken till Animalarium.  Stilla färd


Clara Bankefors och Linnéa Sundling kommer att vidareutveckla det deltagarbaserade performanceverket Stilla färd. Under vårt residens i Ställberg, april v 14 kommer vi att utveckla verkets innehåll, tematik och dramaturgi, samt undersöka platser i skogen. Verket skapades ursprungligen sommaren 2019 vid Ställbergs Gruva tillsammans med Lucas Grind. Sommaren 2021 kommer Stilla färd förhoppningsvis genomföras publikt i samarbete med Ställbergs gruva. 

Clara Bankefors
Clara är nyfiken på performativitet och varande utifrån olika praktiker, teorier, kontext och framställning. Med intention om något holistiskt, förenande och kontaktskapande, som inbegriper kontakt med naturen, beteendevetenskap/psykologi och performance, vävs frågor samman som utforskar hur frihet, trygghet och gemenskap ter sig.
Genom erfarenhet med bl.a. Marina Abramovics performanceverk har hon arbetat med aspekter som tid, tystnad, varande och gränser i de olika durational performance hon gjort. Sedan 2011 har hon arbetat som dansare, koreograf, pedagog och producent i det samskapande dans och scenkonstkollektivet Arkeolog 8. Clara är utbildad dansare vid Balettakademien, Stockholm, beteendevetare vid Södertörns högskola och Naturguide vid Stensunds folkhögskola och rör sig gärna fritt mellan dessa områden.

clarahedvig@gmail.com
arkeolog8.se

Linnéa Sundling
Linnéa är utbildad danspedagog vid Dans och cirkushögskolan i Stockholm och har sedan 2010 arbetat som dansare, pedagog och koreograf i olika konstellationer och projekt inom dans- och scenkonstfältet. Som liten var skogen och myren hennes granne och främsta lekplats. Ronja Rövardotter var idolen, kanske mest för hennes orädda utforskande och självklara simtag i skogstjärnarna.
Linnéa är intresserad av mellanmänskliga möten, rörelse, kommunikation, relationen till naturen och kroppens förmåga att läka. Lyssnandet och varandet inspirerar. Hon har förutom dans, studerat psykologi och även utbildat sig till terapeut i Kraniosakral biodynamik.


Animalarium

Clara Bankefors och Linnéa SundlingAmina Hocine & Rasmus Persson


Under sitt residens vi Ställbergs gruva kommer Amina och Rasmus arbeta med att ta fram material till sitt verk "Curious Squiggly Air”,  ett polyfont ljudperformance-verk där lyssnandet som fenomen undersöks med nyfikenhet som ingång. En audiell resa från mikrokosmos till makrokosmos som startar i det minsta och slutar i universum.
Under öppningen den 3 juli kommer Amina och Rasmus visa en del av deras pågående arbete på plats i Ställberg.


Amina Hocine och Rasmus Persson


Studio Supersju


Studio Supersju är vävgruppen som 2016 bestämde sig för att ge samtida vävning ett ansikte utåt. Gruppen består av Siri Pettersson, Arianna E.Funk, Vega Määttä Siltberg, Miriam Parkman, Mirjam Hemström och Ia Centerhall och utspridda över landet verkar de för vävning som nyskapande tradition. Ställbergs gruva har inlett ett samarbete med Studio Supersju där tanken är att de ska göra ett specifikt verk för Ställbergs gruva. Under sommaren 2021 påbörjar gruppen en förstudie på plats i Ställberg. Här kan du läsa mer om gruppen och deras arbete: https://studiosupersju.com/


Kristoffer Liljedahl


Kristoffer är psykolog och arbetar på en vårdcentral i Göteborg, huvudsakligen med affektfokuserad psykoterapi. Han har ett levande intresse för historia, filosofi, psykoterapi och psykoanalys. Han har varit verksam i sådana kretsar i Göteborg de senaste tio åren. Kristoffer har arbetat med Ställbergs gruva sedan 2012 och är medlem i föreningen som driver platsen. På årets residens fortsätter han arbetet kring att förstå vilka utmaningar som samtidsmänniskan står inför. Kanske mer specifikt med vad den egna generationen, 80-talisterna i Sverige, kämpar med att integrera och utveckla. Detta genom att fortsätta projektet som påbörjades på föregående års residens med läsning av svenska mellankrigstidens författare och debattklimat. Tiden gav utrymme för många visioner som både har realiserats och stött på patrull. Varför och hur har vissa tankesätt och visioner murats igen under jorden? Genom att sätta sig in i dåtidens frågor och visioner hoppas han kunna förstå mer om var vi är idag.

Studio supersju


Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors