Stilla färd 

Vandring
31/7 - 1/8 2019
Ställbergs Gruva/Nittälven

Medverkande

Skapare och guider: Clara Bankefors och Lucas Grind
25 vandrare

Under ett dygn skapades en plats för mellanrum för att tillsammans praktisera konsten att vara tysta. Ambitionen var att bli varse om landskapen gruppen vandrade genom, gruppen de var en del av och vad som skedde inom dem. Vid en plats i skogen praktiserades olika sätt av lyssnande och sökande efter det poetiska. Övernattningen skedde i stora tält. Nästa morgon gick vandringen tillbaka mot gruvan. Clara Bankefors och Lucas Grind var guider.

Verket S T I L L A F Ä R D skapades under duons residens vid Ställbergs gruva sommaren 2019.

Om Clara Bankefors 
Clara undersöker i sin övergripande research Silent revolution performativitet och varande utifrån olika praktiker, teorier, kontext och framställning. Med intention om ett holistisk grepp som inbegriper kontakt med naturen, beteendevetenskap och performance, väver hon samman och utforskar frågor om hur frihet, trygghet och gemenskap ter sig. Genom erfarenhet med bl.a. Marina Abramovics performanceverk har hon arbetat med apsekter som tid, tystnad, varande och gränser i de olika durational performance hon gjort. Sedan 2011 har hon arbetat som dansare, koreograf, pedagog och producent i det samskapande dans och scenkonstkollektivet Arkeolog 8. Clara är ursprungligen utbildad dansare vid Balettakademien, Stockholm.

Om Lucas Grind
Lucas utforskar olika former av deltagarbaserade transformativa upplevelser. I fokus ligger sinnliga möten med enkelheten, gränser, det okända, dig själv och din omgivning. Lucas har genom samarbeten med Marina Abramovic fördjupat sig i hennes performance praktik, samt drivit konstnärliga plattformen Sfäriska Skolan. Till vardags leder han grupper och organisationer genom förändringsprocesser. Utbildad statsvetare, kaospilot och dokumentärfilmare.Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors