Residens vid Ställbergs gruva


Ställbergs gruva bedriver sedan 2013 ett  residensprogram för konstnärliga praktiker och teoretiker från skilda genrer. Intentionen med residenset är att ge deltagarna tid att koncentrerat arbeta och reflektera kring sina frågeställningar tillsammans med personer med olika yrken och erfarenheter. En ambition för residensen är att utforska formerna för hur residens kan bedrivas på ett relevant sätt för både platsen och deltagaren.

Vad innebär det att delta?

Residens på Ställbergs gruva innebär att som deltagare dela arbetsplats, matsal och tankar med varandra. Nya idéer och undersökningar kan påbörjas samtidigt som pågående arbeten fortskrider. Praktiker inom t.ex. komposition, dans, konst, psykologi, skrivande, ekologi och förvaltningspolitik har genom åren deltagit i vårt residensprogram.

Ställbergs gruva söker fortlöpande efter individuella eller kollektiva konstnärskap, tänkare och görare i bredaste bemärkelse, som är intresserade av att komma till Ställberg för att utforska sina frågeställningar och gestaltningar i relation till samhället här och verksamhetens väv av tankar och praktiker. Vår ambition är att skapa möjlighet att långsiktigt fördjupa relationen till praktiker och konstnärskap.

Under 2024 sker ingen utlysning men du kan däremot läsa under fliken ︎︎︎ samarbete om du är intresserad av att komma i kontakt med oss och vara en del av vårt residensprogram. Vi tar framförallt emot förslag för 2025.    

Är du nyfiken på hur vi som konstnärsdriven grupp är organiserade och hur vi arbetar? Kom gärna och besök oss! Det finns också några inledande texter på OM-sidan. Hör gärna av dig om du har frågor! 

Foto: Michaela Casková från träffen & residenset “What kind of centre” 2018.

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors