What kind of centre


Sommarträff
Ställbergs Gruva
16 - 21/7 2018

Medverkande
Maryam Fanni (SIFAV)
Elof Hellström (SIFAV)
Carl-Oscar Sjögren (TNEC)
Eric Sjögren (TNEC)
Sara Parkman (TNEC)
Scott Springfeldt (Ort till Ort)
anna kindgren (akcg)
carina gunnars (akcg)
Johan Forsman (Skogen)
Ksenija Radovanović (Ministry of Space)
Marko Aksentijević (Ministry of Space)
Robert Kozma (Ministry of Space)
Michaela Casková (Mustarinda)
Kristin Bergman (TNEC/Skogen)
Katja Roselli, volontär
Michaela Bolin, volontär

Under en veckas tid sommaren 2018 samlades grupperna Mustarinda (FIN), Ministry of Space (SER), Skogen, Maryam Fanni/Elof Hellström (SIFAV), akcg (anna kindgren och carina gunnars, Ställbergs gruva/TNEC & Scott Springfeldt (Ort till Ort) vid Ställbergs gruva.

Grupperna har gemensamt att de organiserar kulturella platser och rum i städer och på landsbygder. Veckan kretsade kring gemensamma frågeställningar som berörde geografi, naturresurser, ekonomi, kunskap, konst, fördelning och ägande.

Mer än halva jordens befolkning bor idag i städer, och urbaniseringen ser inte ut att avta varken i Norden eller världen. Inte bara människor rör sig mot storstäderna, utan även resurser och kapital stannar där. I en nordisk kontext har begreppet “urban norm” börjat att användas alltmer, för att visa på hur bilden av storstadslivet samtidigt både privilegieras och osynliggör andra sätt att leva. Samtidigt som ett sådant ord sätter fingret på något viktigt, vill vi i detta arbete ställa just resurserna i fokus för att titta på hur konstnärliga och kollektiva metoder kan generera nya kunskaper och frågeställningar till dikotomierna stad-land och centrum-periferi.

Hur kan resurser (övergivna byggnader och gammal infrastruktur liksom naturresurser) användas annorlunda för en mer hållbar framtid? Hur kan konstnärliga metoder hjälpa oss att visualisera andra framtider?

Veckan arrangerades av Maryam Fanni och Elof Hellström (SIFAV), tillsammans med Carl-Oscar Sjögren och Ställbergs gruva/TNEC. Med stöd av Nordisk kulturkontakt.

Publikation från träffen i PDF-format


Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors