Arkiv

Arkivet av programpunkter, utställningar och verk är under uppbyggnad, från 2019 och bakåt, och beräknas bli färdigt under 2020.

Årtal:
20122013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors