–––––––––––––––––––

JUST NU

–––––––––––––––––––

 

A t l a s

 från slumrande materia till kommunen

Delar av utställningen visas nu på Malmö Konstmuseum tills februari 2017!

Som en del i den omfattande utställningen Samhällsmaskinen är The non existent Center incurerade med delar av materialet som visades i utställningen vid Ställbergs gruva i somras. Curator är Lisa Rosendahl.

VERNISSAGE 24 SEPTEMBER
VÄLKOMNA!

 

närbild schaktet

Arts & Audiences in Gothenburg.

Arts & Audiences is a Nordic cross-sector meeting point for cultural leaders, artists, artistic directors, curators, producers, learning managers, communication managers, cultural architects and strategists who want to find new ways to extend and expand audience engagement.

Spaces for inclusion. What happens when ”the people formerly known as the audience” take centre position in artistic development? Who makes the offer and who is the storyteller? With a quick set of examples from the Nordics we re-examine the re-construction of social relevance, artistic quality and meaning.

TNEC/Carl Oscar Sjögren will Speak about: “Inclusion is about love and borderlands. In the search for knowledge, aims and the stranger in yourself” 

November 7-8 Gothenburg, Sweden. More info, click here

——————————————————————————–

 

 

 

2 0 1 2  –  2 0 7 0 .

Om och med människan, pengarna och planeten.

The non existent Center arbetar under december och januari med organisering, omvärldsanalys, finansiering, språk/kommunikation, samarbeten och etiska dilemman.  Gruppen söker efter  gemensamma frågeställningar och förslag för det fortsatta arbetet till 2070. Två frågor som är viktiga är ” När vi gör, vad är målet för vem?” och “vad och vem deltar i arbetet med att organisera utrymme för arbete, känsloliv och berättelser om människan, samhället och planeten ?”

Verksamheten vid Ställberg Gruva är stängd under vintern men vi har medarbetare i bygden som kan mötas upp vid behov. Vinterkontoret på Skogen i Göteborg är oftast bemannat  på vardagar. För att komma i kontakt, se kontakt för nummer och adresser.

Vänligen, The non existent Center

The non existent center

 

 

–––––––––––––––––––

VAD GÖR VI
I ALLMÄNHET?

–––––––––––––––––––

Scen- och konstgruppen The non existent Center driver Ställbergs Gruva, en plats för arbete, konst och tanke i kommunen Ljusnarsberg i Bergslagen. I gruvans byggnader har internationella konstnärsresidens, festivaler, scenkonstföreställningar och utställningar arrangerats. De senaste åren har över 100 personer från bygden, regionen och från 12 olika länder deltagit i arbetet.

Sommaren 2015 köpte TNECs dotterförening The non existent Resources gruvfastighetens ca 4000 kvm byggnader och 9 hektar mark. Ambitionen är att ställa om gruvområdet för kulturella och sociala ändamål med nya energilösningar. Läs mer under om.


–––––––––––––––––––

KOMMANDE

–––––––––––––––––––

2015-2016

TNEC med i Stugan och scenen – ett projekt om samtidskonstens förhållningssätt till frågor rörande centrum och periferi, stad och land. TNEC gör här ett samarbete med med kulturgeografen Anders Trumberg på Örebro universitet. Vernissage/premiär oktober 2016. Initierat av Konstfrämjandet Bergslagen och Riks.

 

 

 

bildgallerihittahit