–––––––––––––––––––

JUST NU

–––––––––––––––––––

l-4

A t l a s

 från slumrande materia till fria skolval.

Ny utställning om vinnare, förlorare och fria val.

I Stugan och scenen har Konstfrämjandet Bergslagen och Örebro universitet bjudit in konstnärer att nyproducera konstverk i dialog med forskare från universitetet. Som den första i raden av tre utställningar öppnar nu Atlas – från slumrande materia till fria skolval där The non existent Center (Carl Oscar, Karin och Eric) mött kulturgeografen Anders Trumberg som b.la har forskat kring konsekvenserna av det fria skolvalet.

 

Vernissage torsdag 27/10 kl. 16–18. Örebro universitets konsthall
Samtal kl 17 mellan The non existent Center och Anders Trumberg

Utställningen pågår 27 oktober–17 november 2016. Öppettider: måndag–torsdag kl. 9–19, fredag kl. 9–15.30

———————————-

Arts & Audiences in Gothenburg.

Arts & Audiences is a Nordic cross-sector meeting point for cultural leaders, artists, artistic directors, curators, producers, learning managers, communication managers, cultural architects and strategists who want to find new ways to extend and expand audience engagement.

Spaces for inclusion. What happens when ”the people formerly known as the audience” take centre position in artistic development? Who makes the offer and who is the storyteller? With a quick set of examples from the Nordics we re-examine the re-construction of social relevance, artistic quality and meaning.

TNEC/Carl Oscar Sjögren will Speak about: “Inclusion is about love and borderlands. In the search for knowledge, aims and the stranger in yourself” 

November 7-8 Gothenburg, Sweden. More info, click here

——————————————————————————–

A t l a s

 från slumrande materia till kommunen

Delar av utställningen visas nu på Malmö Konstmuseum!

Som en del i den omfattande utställningen Samhällsmaskinen är The non existent Center incurerade med delar av materialet som visades i utställningsform vid Ställbergs gruva i somras. Curator är Lisa Rosendahl.

VERNISSAGE 24 SEPTEMBER
VÄLKOMNA!

 

närbild schaktet

 

The non existent center

D e n   g o d a   m i s s i o n e n   i   E k s j ö

 en del av Side-Show

Vi har vi bjudit in konstnärsgruppen The non existent Center som har tagit fram ett nytt verk för Side-Show i Eksjö, utformat utifrån deras undersökningar och många möten med sig själva, människor och organisationer i Eksjö under det senaste året. Verket, med titeln Den goda missionen i Eksjö! visas under fyra dagar första veckan i oktober och äger rum på Kvarnarps Gård utanför Eksjö.

I arbetet med verket har The non existent Centers särskilt intresserat sig för olika former av omsorg och viljan att göra gott. Den goda missionen i Eksjö är en interaktiv föreställning där du som besökare bjuds in till att delta i en serie aktiviteter som reflekterar kring olika övertygelser, dilemman och handlingar. Föreställningen tar form som en kvällskurs på Kvarnarps Gård. Under kursen rör vi oss genom gårdens olika rum där vi deltar i olika övningar i att lyssna, dela och att vårda.

En mission skulle kunna beskrivas som en serie handlingar som utförs utifrån en stark övertygelse och med ett motiv att göra gott. The non existent Center intresserar sig för handlingar som utförs av den enskilda människan, i det privata, i det ideella och i arbetets tjänst. Verket vill reflektera kring vad som får någon att bli övertygad till handling och vad det är som gör att vi ibland inte handlar så som vi önskar eller att någon inte vill att vi handlar så som vi gör. Att vara människa är att försöka komma överens, att öva på att komma överens. Ibland går det inte. Hur gör vi då? Går det att komma fram till grundläggande goda handlingar som vi kan komma överens om?

Omsorgshandlingar och dess motiv kan se ut på så olika sätt, som att hålla någons hand eller att bevaka någons gräns. Den goda handlingen kan också vändas till sin motsats: omsorgshandling kan bli våldshandling. Våldshandling kan bli räddning. Du som besökare bidrar med dina erfarenheter och övertygelser.

Speldatum: 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 klockan 19:00.
Längd:
2 timmar och 30 min inkl. paus
Plats: Kvarnarps Gård, 575 95 Eksjö. Se karta

BOKA BILJETT HÄR

Föreställningen är gratis men platsbokning krävs, begränsat antal platser. Verket spelas på fasta tider.
Biljett kan även bokas på Eksjö museum . Besöksadress: Österlånggatan 31, 575 80 Eksjö. Öppettider: tis-fre kl 13-17, lör-sön kl 11-15. Tfn:0381-361 60.

För frågor och önskemål om tillgänglighet ange det när du bokar för att vi ska kunna anpassa föreställningen efter dina behov.

Koncept/regi:The non existent Center (Eric Sjögren, Karin Linderoth och Carl-Oscar Sjögren).
Den goda missionen i Eksjö  produceras av Side-Show i samarbete med Eksjö Museum med stöd av Kulturrådet, Region Jönköpings Län och Eksjö Kommun.

 

–––––––––––––––––––

VAD GÖR VI
I ALLMÄNHET?

–––––––––––––––––––

Scen- och konstgruppen The non existent Center driver Ställbergs Gruva, en plats för konst och tanke i kommunen Ljusnarsberg i Bergslagen. I gruvans byggnader har internationella konstnärsresidens, festivaler, scenkonstföreställningar och utställningar arrangerats. De senaste åren har över 100 personer från bygden, regionen och från 12 olika länder deltagit i arbetet.

Sommaren 2015 köpte TNECs dotterförening The non existent Resources gruvfastighetens ca 4000 kvm byggnader och 9 hektar mark. Ambitionen är att ställa om gruvområdet för kulturella och sociala ändamål med nya energilösningar. Läs mer under om.


–––––––––––––––––––

KOMMANDE

–––––––––––––––––––

2015-2016

TNEC med i Stugan och scenen – ett projekt om samtidskonstens förhållningssätt till frågor rörande centrum och periferi, stad och land. TNEC gör här ett samarbete med med kulturgeografen Anders Trumberg på Örebro universitet. Vernissage/premiär oktober 2016. Initierat av Konstfrämjandet Bergslagen och Riks.

 

 

 

bildgallerihittahit