JUST NU

2 0 1 2  –  2 0 7 0 

 

Om och med människan, pengarna och planeten.

The non existent Center arbetar under december och januari med organisering, omvärldsanalys, finansiering, språk/kommunikation, samarbeten och etiska dilemman.  Gruppen söker efter  gemensamma frågeställningar och förslag för det fortsatta arbetet till 2070. Två frågor som är viktiga är ” När vi gör, vad är målet för vem?” och “vad och vem deltar i arbetet med att organisera utrymme för arbete, känsloliv och berättelser om människan, samhället och planeten ?”

Verksamheten vid Ställberg Gruva är stängd under vintern men vi har medarbetare i bygden som kan mötas upp vid behov. Vinterkontoret på Skogen i Göteborg är oftast bemannat  på vardagar. För att komma i kontakt, se kontakt för nummer och adresser.

Vänligen, The non existent Center

 

 

The non existent center

 

 

 

VAD GÖR VI
I ALLMÄNHET?

 

Scen- och konstgruppen The non existent Center driver Ställbergs Gruva, en plats för arbete, konst och tanke i kommunen Ljusnarsberg i Bergslagen. I gruvans byggnader har internationella konstnärsresidens, festivaler, scenkonstföreställningar och utställningar arrangerats. De senaste åren har över 100 personer från bygden, regionen och från 12 olika länder deltagit i arbetet.

Sommaren 2015 köpte TNECs dotterförening The non existent Resources gruvfastighetens ca 4000 kvm byggnader och 9 hektar mark. Ambitionen är att ställa om gruvområdet för kulturella och sociala ändamål med nya energilösningar. Läs mer under om.


 

KOMMANDE

 

2015-2016

TNEC med i Stugan och scenen – ett projekt om samtidskonstens förhållningssätt till frågor rörande centrum och periferi, stad och land. TNEC gör här ett samarbete med med kulturgeografen Anders Trumberg på Örebro universitet. Vernissage/premiär oktober 2016. Initierat av Konstfrämjandet Bergslagen och Riks.

 

 

 

bildgallerihittahit