Föreläsning och workshop: Ecological 
mourning - Leyla Keskin
︎ 2 Juli
︎ 15.00 - 19.00
︎ Föreläsning / workshop
︎ Ställbergs gruva

Anmälan: eric@stallbergsgruva.se 
Eller ring/smsa till: 073 52 54 106 (Eric Sjögren)

Dagen är gratis, fika och middag ingår! 


Vi är mycket glada att kunna bjuda in till en föreläsning och workshop av Leyla Keskin, kurdisk konstnär och pedagog från Mardin, Turkiet.

Leyla är även en av de medverkande konstnärerna i årets utställning, Den tunna skorpan - jorden, makten och konflikterna. 

Tisdag den 2 juli mellan kl 15.00-19.00

Dagen är uppdelad i två delar, föreläsning och gemensam workshop.

1. ) Föreläsning
Föreläsningen kretsar kring ett researcharbete kring Tigris där ett dammbygge påverkar flodens flöde och därmed radikalt förändrar levnadsvillkoren för de som lever i och kring floden. Vad händer när staten kringgår ekologiska lagar och vad får det för konsekvenser och för vem? 

PAUS

2. ) Workshop
Hur kan en med hjälp av konsten bearbeta, sörja och förstå de emotionella känslotillstånd som uppstår när miljöer vi lever i och av förändras? Vi arbetar praktiskt utifrån tematiken och avslutar workshopen med ett gemensamt samtal. 

GEMENSAM MIDDAG

Du behöver inte vara konstnär och inga förkunskaper krävs för att delta!

Föreläsning, workshop, fika och middag är gratis men du behöver anmäla dig till eric@stallbergsgruva.se eller sms/ring 073-52 54 106 (Eric Sjögren)

Föreläsningen och workshopen kommer ske med hjälp av översättning till engelska av Leyla Oral.

Varmt välkomna!

Om Leyla Keskin


Leyla Keskin lever och verkar i staden Mardin i Turkiet. Hon arbetar ideellt med undervisning i konst och teater för barn som på olika sätt lever i utsatthet, där flera har erfarenhet av krig och miljökatastrofer, för att stödja dem i att utforska sin kreativitet och sin sinnlighet. Keskins konst intresserar sig för berättelser och myter om kvinnor, där konsten är ett verktyg för att gestalta kvinnors levda erfarenheter. 

De senaste åren har hennes arbete kretsat kring den nästan 4000 år gamla staden Hasankeyf och Tigris bördiga floddal, där dammbygget Ilısu fått stora konsekvenser för omkringliggande natur och kulturarv. Genom sitt researcharbete har hon omformulerat relationen mellan människa och natur och samlat det under begreppet “Ecological Grief”, som föreslår nya ingångar i hur vi förstår relationen mellan människa och natur. Keskin utmanar en antropocentrisk utgångspunkt genom att betona naturens inneboende dynamiker och införliva icke-mänskliga perspektiv på de känslotillstånd som klimatkrisen frambringar. 

Hennes examensarbete i konst och media vid universitetet i Merdin gräver djupt i dessa frågor och relationer, och hennes arbete utgör ett betydande bidrag inom fältet. Som medlem i The After School vid konst- och forskningsorganisationen The Center for Arts, Design, and Social Research fortsätter hon att utforska hur konsten kan skapa en sinnlig dimension till frågor om samhälle och miljö.


Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors