TIBROSAMLINGEN

︎  1 juli 2023
︎ Ställbergs gruva

︎ Av och med: Anders Paulin & Johan Forsman
︎Tid: TBA

︎Förreställningen är en del av vårt kvällsprogram den 1 juli, under konstrundan Kulturglimtar, mellan kl 18.00 - 23.00.


︎Här kan du läsa mer om hela vårt program under kulturglimtar 1-2 juli
Johan Forsman & Anders Paulin

Varför vandrar de runt just precis i Tibro? Om de skulle få frågan skulle de nog hävda att den inte har något självklart svar. "Vi har själva ägnat ansenlig tid åt att tänka över saken," skulle de säga, "vilket möjligen har kastat ljus över en del andra fenomen som förtjänar vår uppmärksamhet, men utan att det fört oss närmare sanningen om varför vi återvänder till Tibro." Å andra sidan, tänker de kanske, en placerar ju alltid sig själv på en plats, och varför skulle inte Tibro vara ett lika rimligt val som något annat?

Anders Paulin och Johan Forsman landar i Tibro efter en serie slumpartade händelser; en liten västsvensk ort som under hundra år var synonym med svensk möbelindustri. Idag har den mesta tillverkningen sedan länge flyttat, och tågen slutat gå. Genom slyn i det igenväxta spårområdet vandrar Tibros stadsarkitekt med en dröm om ett kulturhus.

Uppdraget som tog dem till Tibro, upplöser sig sakta i ett alltmer självpåtaget och existentiellt projekt. De blir allt mindre på det klara med vad de gör där, och varför de kommer tillbaka. De vandrar fram och tillbaka över spårområdet, förbi konditoriet och en kopp kaffe, över parkeringen på stora torget och så tillbaka. De tittar bort mot Centralföreningens före detta spannmåls-silo i spårområdets östra ände.

Tibrosamlingen är en samling berättelser, artefakter, ljud och bilder, som på olika sätt kommit till oss genom att titta på världen via Tibro – det är en associativ och föga heltäckande resa genom modernitetens uppgång och upplösning, genom svensk möbelhistoria och den småskaliga industrialismens organisering, genom nedslag i övergången från nomadisk stenålder till jordbruk i Skaraborgsområdet, via stinsar, banvaktare, entreprenörer, lokala fotografer - fram till arbetet med stadens nya detaljplan.

Tibrosamlingen är den första föreställningen inom ramen för Anders Paulins och Johan Forsmans projekt The Promise som startade 2020 och avslutas 2050.

The Promise skriver fram och approprierar ett antal semi-fiktiva konstsamlingar, konstrum, rituella platser och kulturhus. Projektets växande flora av lokala konsthistoriska arkiv bildar ett konsortium av immateriella kultur-fastigheter och ett kulturpolitiskt nätverk av semi-fiktiva aktörer, platser, städer och byggnader. Det som händer med de olika hus och platser som inkluderas i projektet fram till 2050, blir löpande en del av berättelsen och den pågående konstnärliga processen.

Av och med: Anders Paulin och Johan Forsman
Producerat av Skogen med stöd av Statens Kulturråd.
Inspelad röst: Ulf Rönnerstrand

Tack till Tibro Museum, Martin Toresson, Leif Ahnland, Nya Hotellet, Västergötlands Museum och alla vi träffat i Tibro.

Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors