Three white soldiers

Konst – installation

Juli 2019
Ställbergs Gruva

Medverkande
Johan Forsman och Anders PaulinThree White Soldiers består av material och berättelser, samlade av Johan Forsman och Anders Paulin, under ett antal pilgrimsvandringar genom den samtida ekonomins materiella och virtuella landskap.

Resan började 2014 på Wall Street, NY, och i de serverhallar där robotiserade handlare opererar på aktiemarknaden i hastigheter som utmanar våra begrepp om tid och rum. Genom att följa direktiv som Anders och Johan får av shamaner i Kalifornien och Kiruna kommer de under de följande åren att göra ett antal resor och vandringar mot olika mål: De besöker världens största Bitcoin-gruva, vandrar längs Vittangi-floden på jakt efter magiska föremål, funderar över marknadens medvetande med Deutsche Bank, studerar rismarknaden i 1700-talets Edo, intervjuar Kirunavaaras bergs-ande, undersöker paleolitiska begravningsriter i öknen i Egypten och följer hallucinatoriska spår mot ekonomins och det symboliska tänkandets nollpunkt. En resa där ekonomi, språk och magi framträder som sammanvävda och oupplösligt förenade tankefigurer.


Three White Soldiers utvecklas till en undersökning av hur värden skapas och transformeras, och hur mönster och bilder används för att visualisera världar bortom den mänskliga perceptionens horisonter.Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors