TIMBRE

Konsert / komposition

Ställbergs Gruva
2/8 2019

Medverkande

Kompositörer och musiker: Maria W Horn, Mats Erlandsson, David Granström, Lisa Stenberg, och Daniel M Karlsson.
Ljus/rum: Anton Andersson
Dramaturgi/rum: Eric Sjögren
Scenografi/rum: Veine Bartos med grupp
Produktion: The non existent Center

Med stöd av Musikverket.


TIMBRE är ett allomslutande verk som drivs av elektronisk musik med fokus på långa durationer för att skapa ett rum där ljud, ljus och plats samspelar över tid. Verket är komponerat speciellt för Ställbergs gruvas gamla spelhus varifrån hissarna tidigare drevs ner i gruvans kilometerlånga schakt. Efter att gruvans maskiner har tystnat har nya akustiska rum uppenbarat sig på dom platser som tidigare präglats av industrialismen dån. Med utgångspunkt i denna tidigare maskerade efterklangsvärld har verkets tonsättare låtit rum och ljudande material göra avtryck i varandra för att på så vis hitta en musik som inte bara ljuder i, utan också genom, rummet.

Musiken är komponerad av Maria W Horn, Mats Erlandsson, David Granström, Lisa Stenberg, och Daniel M Karlsson. Anton Andersson, ljus, Eric Sjögren, dramaturgi. Veine Bartos med grupp, scenografi/rum. TIMBRE har skapats under två residensperioder i Ställberg och är producerat av The non existent Center.
Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors