STATUS – to shed light on the artist’s role in the social change


Residens/research (Konstnärlig presentation)
24 juli 2019
Ställbergs Gruva


Medverkande

Konstnärer 
Olia Sosnovskaya
Nicolai Spesiivsev
Dzina Zhuk
Maxim Sarychau
Aleksei Borisionok
Denis Romanovski
Inga Lindarenka
Tania Arcimovich
Mona Wallström

Middag
Solveig Södahl

Foto
Dennis Romanovski
STATUS är ett kollektivt research-projekt med deltagande konstnärer och kulturarbetare från Belarus och Sverige. Syftet är att sätta ljus på konstnärens roll i samhällsförändringen, att analysera förutsättningarna för konstnärligt arbete och dess olika former av organisering.

Vid presentationen av STATUS vid Ställbergs Gruva delade researchgruppen med sig av det pågående arbetet. Gruppen (non)-work med Olia Sosnovskaya, Nicolai Spesiivsev och Dzina Zhuk presenterade ett antal övningar från ”den perfekta guiden till lättjans njutning, radikal sysslolöshet, arbetsfrihet och improduktivitet”. Maxim Sarychau visade videoklipp från sin undersökning kring exploaterande ekonomier och osäkra arbetsförhållanden för kulturarbetare som av olika anledningar genererar inkomster inom andra arbetsområden. Aleksei Borisionok höll en vandringsövning och läste sitt brev ”Dear Art”, inspirerad av och baserad på Mladen Stilinovic text med samma titel. Ett urval av texter ur STATUS projektets research-material lästes kollektivt.

STATUS-projektet hade ett 10-dagars residens vid Ställbergs gruva med stöd av Svenska Institutet.
Läs mer: statusproject.net


English

STATUS is a collective research project that brings together artists and cultural workers from Sweden and Belarus. The common ambition is to shed light on the artist’s role in the social change, to analyze the conditions for artistic practices and possible forms of organization.

During the presentation of the project at Ställbergs gruva the research groups will share their work-in-progress in reading and performative formats. The (non)-work group (Olia Sosnovskaya, Nicolai Spesivcev and Dzina Zhuk) will present a few exercises from their ultimate guide into the pleasures of laziness, radical idleness, non-work und unproductivity. Maxim Sarychau will share his research materials on the exploitative economies and precarious working conditions of the cultural workers, who for different reasons are generating income in other professional fields. Aleksei Borisionok will read his “Dear Art” letter, inspired and based on Mladen Stilinović text under the same title, and propose to do a walking exercise. The small selection of abstracts from the variety of research materials will be proposed to be read collectively.


More about Status: statusproject.net/about/Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors