Residens 2019


Residens

Ställbergs Gruva
Maj – augusti 2020


Medverkande:Under 2020 var ett 20-tal personer samlade på Ställbergs gruva för att undersöka, gestalta och lära i gemensam och individuell praktik. Nedan kan du läsa vilka som deltog:

Materialresidens
Under sommaren 2019 undersökte en grupp formgivare och konstnärer Ställbergs gruva utifrån landskapet och de material som finns på platsen. Det som brutits, flyttats på och uppkommit därefter. Rester från drift och pragmatiskt kortsiktigt agerande.
I vårt pågående residens fokuserar vi på de material som platsen består av. Tillsammans letar vi efter något långsiktigt, något genomtänkt och försiktigt, samtidigt undersökande filosofiskt. Impulsivitet och spontanitet som får ta tid.

Vilka material finns och hur samspelar de? Vilka rum bildar de? Kan organiserandet och mötet med materialen bidra till att vända blicken mot något annat? Något tvetydigt som varit, som är och som kan komma. Vilka tankar väcks bland sly, kring stenbumlingar, trä och kontaminerat makadam?
Under sommaren 2020 fortsätter arbetet i Ställbergs gruva med utgångspunkt i det som påbörjades 2019.

Medverkande:
Oskar Gustafsson, Klara Isling, Peter Widell, Annie Jonasson, Klara Silvemark, Samuel Dal, Veine Bartos, Joel Stennabb, Theo Rosengren, Linnea Bergman, Evelina Björnqvist

Sanna Samuelsson
Sanna är nyligen examinerad från mastern i Litterär Gestaltning på Valand. Hon skriver prosa och poesi samt håller på med ljudkonst. Tematik som narrativitet, sexualitet, temporalitet och det pastorala är återkommande i hennes skapande. Viktiga estetiska ledstjärnor är skönhet och abjekta språkligheter. På residenset kommer hon syssla med sitt poesiprojekt Urscenen och göra ljud i någon form.

DEEREST/Linnéa  Talp
Under sitt residens kommer Linnéa Talp att arbeta med kompositionsprojektet Arch of motion - ett arbete som syftar till ett utforskande av närvaro, ett undersökande av rum och plats genom lyssnande; ett undersökande av inre och yttre rörelse. Hon kommer att arbeta med cello, modulär syntes och röst.

Linnéa är musiker och kompositör, främst verksam med sitt soloprojekt Deerest. Med influenser som Anna von Hausswolff, Elaine Radigue och Björk befinner sig musiken i ett gränsland mellan drone och experimentell pop, med en tyngdpunkt som rör sig alltmer mot instrumental musik. Under våren 2020 släpptes hennes debutalbum COCHLEA, utgivet på Dubious Records och producerad tillsammans med Max-Måns Wikman (The Hanged Man, Swap Babies).

Maria W Horn & Mats Erlandsson
I Ställberg 2020 kommer Mats och Maria att arbeta tillsammans med förberedelser inför ett framförande av Marias musik för fyrhändigt spelad orgel och arbeta enskilt med kommande kompositionsprojekt.

Maria W Horn är tonsättare med fokus på elektroakustisk och audiovisuell musik. I sitt arbete intresserar hon sig för den mänskliga perceptionen - hur ytterligheter som hög densitet och snabba förändringar kontra långsamma skiftningar och minimal stimuli kan skapa synergieffekter i samverkan med andra medium.

Mats Erlandsson är kompositör och musiker. Han arbetar med en elektronisk och instrumental musik som i huvudsak fokuserar på kontrapunktiska processer, relationen mellan textur och harmonik samt långa durationer.

http://mariahorn.se/
http://matserlandsson.com/

Sebastian Dahlqvist
Sebastian arbetar som konstnär och curator, baserad i Stockholm och Malmö. Hans konstnärliga och curatoriella praktik utgår ofta från samarbeten och diskuterar frågor om kollektivt minne, sätt att läsa och skriva historia och produktionen av sociala och politiska relationer till plats. På olika vis intresserar han sig för hur mindre synliga restprodukter från historieskrivningens själva metabolism kan användas och omkopplas.

I Ställberg kommer Sebastian främst att ägna tiden åt att läsa, skriva och vandra. Ambitionen är att färdigställa texter för olika böcker och arbeta vidare med egna text-projekt som rör opacitet, arbetets vara och omsorgen om det gemensamma.

Lisen Ellard
Lisen arbetar med dans och scenkonst runt om i Sverige och internationellt. Hon utforskar olika sätt att samarbeta och samexistera med andra konstnärer, och vill utmana begrepp om etablerade hierarkier när det gäller skapande och generering av material samt förhållandet mellan konstnär och åskådare i en scenkonst-kontext. Här undersöker hon ofta olika sätt och grader av publikdeltagande. Tillsammans med regissör Mattias Lech har hon senast skapat verken Funeral och DÖDEN som turnerar i landet. På residenset kommer hon arbeta med olika underlag för framtida verk.

https://lisenellard.com/

Kristoffer Liljedahl
Kristoffer är psykolog och arbetar på en vårdcentral i Göteborg. Han har ett intresse för psykoanalys och filosofi och var tidigare styrelsemedlem i Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys. Kristoffer har arbetat med Ställbergs gruva sedan 2012 och är medlem i föreningen som driver platsen. På årets residens arbetar han med frågor kring svensk modernism och modernitet. Detta genom att läsa om visioner och debattklimat under 1930-talet, t.ex. av författare som Karin Boye eller Sven Stolpe. Projektet är en mindre del i ett större arbete kring vilka utmaningar samtidsmänniskan brottas med.

Josefina Björk
Josefina är konstnär och regissör som arbetar med performance och scenkonst. Under sitt residens på Ställbergs gruva kommer hon arbeta med föreställningen ”Alla katter, Alla tromber, Alla skogar, Alla bomber, ett ljudverk för högstadiet som leker med den moderna uppfattningen som säger att vi är separerade från vår omgivning. Verket undersöker olika enheter av materia och startar i den egna kroppen, fortsätter vidare till tingen i rummet och övergår till relationen med en annan människa. En konstellation som växer till en mindre grupp och slutligen skapar en gemensam koreografi av 30 kroppar. Björk är med i föreningen som driver Ställbergs gruva och har en examen i Fri konst från Akademi Valand, Göteborg.

Johan Forsman/Anders Paulin

Text kommer
Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors