Residens 2019


Residens

Ställbergs Gruva
13 maj – 3 augusti 2019


Medverkande:

Eternal spring:
Amalia Kasakove, Anna Lea Ourø Jensen, Klara Ström, Josefin Jussi Andersson, Kim Ekberg, Oliver Kummer, Hannah Wiker Wikström.

Materialresidens:
Oskar Gustafsson
Alma Qlara Markbo,
Klara Islin
Peter Widell
Samuel Dal
Veine Bartos
Joel Stennabb
Theo Rosengren
Annie Jonasson 
Klara Silvemark

Sara Parkman

Josefina Björk

Paolo Zuccotti

Kristoffer Liljedahl

Dorna Aslanzadeh

Anders Paulin

Linn Hilda Lamberg

Tora Färnström

Anja Bergdahl

Sebastian Dahlqvist

Jin Mustafa

Emma Holmberg

Jenny Lönneborg

Lisen Ellard & Mattias Lech

Under sommaren var 37 personer vid Ställbergs gruva för att dela arbetsplats, matsal och tankar med varandra. Nya idéer och undersökningar påbörjades samtidigt som pågående arbeten fortskred inom bl.a. komposition, dans, konst, psykologi, skrivande och förvaltningspolitik.

Tanken med residenset var att få tid till att koncentrerat arbeta, vila och reflektera kring sina frågeställningar med personer från olika yrken och erfarenheter. Nedan kan du läsa presentationer av personer och grupper som deltog.

Linn Hilda Lamberg
Linn Hilda Lamberg, född 1982, är regissör med huvudsaklig fokus på allomslutande format. Linn Hilda är konstnärlig ledare för Poste Restante sedan 2007 och doktorerar sedan 2019 i regi vid Stockholms Konstnärliga Högskola.
I Ställberg kommer Linn Hilda inleda arbetet med IT TAKES A VILLAGE, ett nyskrivet verk i samarbete med The Non Existent Center. Med verket, som har formen av en tillfälligt upprättad Ort, hoppas Linn Hilda förstå mer om hur en gemensam identitet kan upprättas och omformuleras, förtroendets mekaniker och identifikationens små små spegelrörelser.

Tora Färnström
Tora är statsvetare, bosatt i Stockholm och arbetar med samhällsanalys och utvärdering inom konsultbranschen. Hon arbetar främst med frågor kopplade till segregation, utbildningspolitik, styrningsfrågor och arbetsmarknadsåtgärder och har tidigare jobbat både på regeringskansliet och inom idépolitisk verksamhet. Under sin residens på Ställberg kommer hon att undersöka relationen mellan frihet och byråkrati, mer specifikt vilka tankemässiga begränsningar och möjligheter som ryms inom dagens förvaltningspolitik. Hon är särskilt intresserad av att förstå mer om politisk fantasi och hur olika idéströmningar bygger kapacitet och kapital runt det imaginära.

Anja Bergdahl
Anja är poet och journalist. Hon är inrikesredaktör och kulturskribent på tidningen Flamman och driver litteraturplattformen Malmötxt.
I Ställberg kommer Anja utforska, läsa och skriva på ett poesiprojekt om gemensamma minnen och kärlek. Om den melankoliska samtidsmänniskan som en dynasti av åkommor, om hennes längtan efter katastrofer och underkastelse och den fasta handen i en tid som sjunger det flyktigas lov.

Sebastian Dahlqvist
Sebastian Dahlqvist (f. 90) arbetar som konstnär och curator, baserad i Stockholm och Malmö. Hans konstnärliga och curatoriella praktik inbegriper ofta samarbeten och diskuterar inte sällan frågor gällande kollektivt minne, sätt att läsa och skriva historia och produktionen av sociala och politiska relationer till plats(er). På olika vis intresserar han sig för hur mindre synliga restprodukter från historieskrivningens själva metabolism kan användas och omkopplas.
Under sin tid på Ställbergs Gruva kommer Sebastian Dahlqvist arbeta med att färdigställa det andra numret av Seaweedsbladet. Ett konstverk i form av en lokaltidning på svenska och engelska som utgår från och distribueras i Seved, Malmö, där konstnären bott de senaste fyra åren. Seaweedsbladet startades av konstnären och tillika grannen Ingela Ihrman.

Jin Mustafa
Jin Mustafa arbetar som konstnär och dj. Hennes praktik tar sig olika uttryck, oftast i form av video, ljud, musik och installationer. I senare projekt har hon undersökt rumslighet som både verkliga och imaginära platser, förhållandet mellan personliga och kollektiva minnen samt teknologi.
Under sitt residens i Ställberg kommer hon att påbörja arbetet med en essä, som är en del av sina studier på masterprogrammet i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Eternal Spring
Nordiskt samarbetsprojekt, som genomförs med stöd av Nordisk Kulturfond och Ställbergs gruva, med fokus på performativitet och ekologi.
Deltagande konstnärer från fälten fri konst, dans och koreografi samt film.
Genom att syna olika perspektiv i de konstnärliga processerna i relation till platsen, har projektet som ambition att utmana och förskjuta vår föreställningsförmåga, för att möta upp ett samhälle präglat av snabba förändringar.
Som en möjlighet att skapa möjliga sprickor i rådande ideologier och ett utrymme för både mänskliga och icke-mänskliga agenser, att samexistera.
Hur ändrar vi våra sociala och mentala förhållningssätt?
Det fragila i vår existens kräver nya sätt att tänka, nya sätt att veta och förstå.
Vi står inför nya faror och möjligheter och vi behöver acceptera att vi är en del av naturen lika mycket som naturen är en del av oss.

Amalia Kasakove (FI) Anna Lea Ourø Jensen (DK) Klara Ström (SE) Josefin Jussi Andersson (SE) Kim Ekberg (SE) Oliver Kummer (DE/NO) Hannah Wiker Wikström (SE/NO).

Materialresidens 
Under fem dagar vill gruppen undersöka platsen Ställbergs gruva utifrån de material som finns på platsen. De rester som finns kvar från tiden då gruvan var i drift och de som tillkommit. Vilka material finns? Hur samspelar de, vilka rum bildar de och hur kan vi organisera dem för att fylla nya funktioner, såväl estetiska som funktionella? Kan “värdelösa” material som sly, kärnföll och kontaminerat makadam bli värdefulla i en ny kontext? Hur förändras värdet av material och hantverk över tid?

Sara Parkman
Sara Parkman (1989) är folkmusiker, tonsättare och en av de verksamma vid Ställbergs gruva. Med den svenska folkmusiken som grund har hon i sina shower, skivor och konserter arbetat med de perifera berättelserna. Traditionen är alltid utgångspunkten men som alltid omformas in i nya rum och världar. Hon är utbildad vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och har bl.a turnerat med föreställningarna Fäboland och Nationalparken och gett ut skivan ”Sara Parkmans skog” (2016) och ”Matriarkerna” (2017) tillsammans med Samantha Ohlanders. I november 2019 släpps hennes andra soloalbum ”Vesper”.
Vid sommarens residens vid Ställbergs gruva kommer hon arbeta med andlighet och socialism. Om hur vi kan ta röra oss i religiösa rum utan att hamna i Ebba Bush Thors konservativa paradis//neoliberalismens individuella new agerike och om det är möjligt att använda kristna symboler för att skapa inkluderande rum där helighet kan skapa gemenskap över gränserna.

Josefina Björk
Josefina är konstnär, performer och scenograf som jobbar med deltagarbaserade performance. Hennes arbete innehåller ofta gruppdynamiska situationer där deltagar/performer-relationen användas för att undersöka samtida dilemman. Skam, marknadslogik och anknytning är tre ämnen som stark definierar innehållet i hennes verk.
På Ställbergs gruva ska Josefina tillsammans med performern Paolo Zuccotti och psykologen Kristoffer Liljedahl arbeta med det deltagarbaserade performancet H E X. H E X är ett konstnärligt samarbete som undersöker politik och andlighet i relation till samhällskontroll. Under sitt residens på Ställberg kommer gruppen fokusera på frågor om vilka typer av intelligenser som vår naturvetenskapliga samtid kan härbärgera

Dorna Aslanzadeh
Dornas arbete har de senaste åren varit ett undersökande av språkets väsen, materialitet och förmåga till ett skulpturalt varande; att låta komma till tals det som befinner sig bortom begreppsvärlden, som pockar på och leker med hennes uppmärksamhet och kräver att få finnas till. Konkret är det en nomadisk praktik som innefattar bland annat installation, video, prints och performance dock med en idé om konsten som en kontinuerlig dialog mellan olika objekt/väsen/institutioner/aktioner vari konstnärens egna röst endast är en av delarna i processen.
Samtidigt spelar det poetiska en central roll i arbetet eftersom hon anser att det öppnar en andra plats vid sidan av platsen – det vill säga att rummet, tinget eller tiden man befinner sig i relation till det poetiska blir dubbel i sig. Och det är precis dessa andra rum som hennes skulpturala poemverk försöker att komma åt. Hon kommer att under residenset på Ställberg använda sig av text, material, upplevelse och dialog för det fortsatta arbetet i språkets dimensioner.
 
Anders Paulin
De senaste åren har mitt arbete varit en ackumulerande forskning av en teater som utgår från poetik snarare än dialog och intrig. Till formen en slags poesi-maskin, på samma gång skulptur och instrument, där figurer, ord, bilder, toner och harmonier agerar som “vår kapacitet att svara till vibrationerna från en osynlig värld” (för att tala med Peter Brook).
Teatern som verktygslåda och terminologi, med målet att söka en obestämd transcendens. Där formen och poesin, oavsett estetisk preferens, alltid hyllar det som för närvarande bara kan framträda som frånvarande.
Dramaturgi är i den kontexten inte längre en fråga om subjekt, författarskap och tolkning, utan utspelar sig som en kontinuerlig rytm mellan det-som-finns och det-som-inte-finns.

Emma Holmberg
Humanekolog som jobbar på Ekologigruppen med försök till hållbarare samhällsplanering.
Höll vid första årets upplaga av ekologi- och konstdagarna “Att återta det levande” en föreläsning om politisk ekologi och agerar nu samordnare för omställningsgrupp vid Ställbergs gruva. 
I sommar har Emma tänkt fortsätta det gränslöst tidskrävande projektet att dyka ned i den Stora Gröna Massan.

Jenny Lönneborg
Jenny är konstnär och arkitekt. Hon intresserar sig för våra sinnen och hur vi upplever rumslighet. Kropp, rum och materialitet - hur de påverkar varandra. Hon har i tidigare projekt bland annat samarbetat med tonsättare och koreografer för att tillsammans utforska ljud av rörelser och upplevelsen av dessa.
I Ställberg kommer Jenny utforska tråden som material och rumsskapare. Tråden, platsen, det sköra och det starka.

Lisen Ellard och Mattias Lech      
Mattias Lech och Lisen Ellard arbetar med dans och scenkonst runt om i Sverige och internationellt. Med olika bakgrunder i dans och teater, pendlar dem mellan format som dans, performance, video, konsert, teater, ljud och text, och utforskar olika sätt att samarbeta och samexistens som duo och med andra artister. I deras samarbete vill dem utmana begrepp om etablerade hierarkier när det gäller skapande och generering av material samt förhållandet mellan konstnär och åskådare i en scenkonst-kontext. Här undersöker de ofta olika sätt och grader av publikdeltagande. Något som de kunnat förfina och få mer kunskap om när de arbetat med andra konstnärer såsom Lundahl / Seitl (SE) Sidney Leoni (FR / BE), Marina Abramovic (SRB), Mette Ingvartssen (DK / BE) och Lea Martini (DE). Tillsammans har de tidigare skapat verket DÖDEN som nu turnerar i Sverige och internationellt.
På Ställberg kommer de arbeta med sin kommande föreställning The Funeral, och undersöka och dekonstruera avskedsritualer och begravningsritualer för att finna djupare förståelse för dess betydelse och funktion. Detta är utgångspunkten i skapandet av koreografi, dramaturgi och strategier för publikdeltagande till föreställningen, som har beräknad premiär februari 2020.

Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors