Residens 2018


Residens
Sommar 2018
Ställbergs gruva


Medverkande
Dorna Aslanzadeh
Emma Holmberg
Sanna Samuelsson
Tora Färnström
Patricia Vane
Kristoffer Liljedahl
Lisen Ellard
Joel Nordström
Eric Sjögren
Sthlm Drone Society representerade av Maria W Horn, Daniel M Karlsson, David Granström och Mats Erlandsson.
Jonas Gren
Sara Parkman
Under sommaren 2018 deltog ett antal konstnärer i residenset och arbetade vid Ställbergs Gruva.

Dorna Aslanzadeh
Dorna har de senaste åren främst arbetat utifrån språket som både mönster och meningsbärare och undersökt hur det geometriska är kopplat till det etymologiska, poetiska och transcendenta. Det är en kontinuerlig undersökning i språkets anatomi och estetikens vägledande roll i att förstå vad som finns bortom människans fattningsförmåga. Dorna kommer att under residenset i Ställberg att fortsätta arbetet med språkets materialitet, specifikt utifrån tankar och studier kring istidens geometriska grottmålningar.
www.dorna.se

Emma Holmberg
Humanekolog som jobbar med hållbar samhällsplanering. Emma höll vid förra årets arrangemang av Att återta det levande en föreläsning om politisk ekologi och agerar nu samordnare för omställningsgruppen vid Ställbergs gruva. I sommar påbörjar jag ett något desperat arbete med att lära mig 3D-modellering som ett försök att med hjälp av algoritmer hitta nya sätt att se på, tolka och interagera med min omgivning. Kan jag, genom att lära mig ett digitalt verktyg, hantera sorg relaterad till den naturliga världen, till kött och blomster såväl som till psyke och minne? Kan jag med hjälp av additativa metoder se och omforma livsformer jag ännu inte känner till, eller föreställa mig nya materiella världar? Vad gäller arbetet med omställningen i Ställberg vill jag gärna få tid till att finna sätt att ta upp värme ur gruvschaktet utan att enbart ta upp värme ur gruvschaktet. emma.s.holmberg@gmail.com

Sanna Samuelsson
Sanna är frilansjournalist och redaktör, bosatt i Solna, från Skeda i Östergötland. Hon har skrivit om kultur, konst, hbtq-frågor och feminism i många tidningar och har varit chefredaktör för tidskriften Bang. Hon har också gjort radio, bland annat dokumentären "Vi liftade hem" tillsammans med Sofia Neves, som handlar om rötter och vad som utgör ett hem.  För tillfället arbetar hon på ett prosalyriskt projekt om arv, lantbruk, sexualitet och arbete, vilket hon kommer skriva på och göra research för under vistelsen på Ställbergs gruva.

Ur projektet

Det finns inget värre än en skörd som sås på våren och aldrig tas in. Det finns inget värre än kunskap som går förlorad mellan generationer. Bonden slumrar oroligt. Vaknar. Skörden.

Det är högförräderi. Och det är kretsloppet av kunskap. Dess oförlåtliga oförmåga. Icke heltäckande, ej helt absorberande. Läcker som ett såll.

Du kan försöka sätta dina händer för såren, men det sipprar ut mellan fingrarna.

Om jag skriver ner det här väldigt snabbt, kan det hända att det spelar någon roll.

Beda, Blenda, Majros.


Tora Färnström
Utbildad statsvetare som arbetar med frågor kopplade till folkbildning, folkrörelser och ungdomspolitik. Med erfarenhet från handläggning, utredning och strategiskt analysarbete inom både politiskt styrda organisationer och opinionsbildande verksamhet. Tora kommer i Ställberg att undersöka diverse frågeställningar kopplade till folkrörelser, folkbildning och landsbygd, till exempel möjliga strategier för relationsbyggande samlingspunkter och långsiktiga former för engagemang, organisering och lärande. Därtill kopplas ett genomgående fokus på värdet av informellt lärande och folkbildningens roll som fördelningspolitiskt verktyg.
torafarn@gmail.com


Patricia Vane 
Exploring the originating movement/moment at the heart of all being. My work (at)tends towards a ‘point zero’, a concept which transforms such that the ‘zero' paradoxically becomes a fullness due to the intensity of personal essence which is expressed in that stillness. I want to know the heart of all things. Being is being comprehended. Comprehending is being. Reducing things to what composes these things. I am looking after ground. I am looking for a new way. Studying how the body moves or how differentiated parts are moving. Sessions are guided with voice or touch. How will a new way of lifting the arm change your perception of the self? How will the perception of the self change the social contract?

Sara Parkman och Jonas Gren
Under residensdagarna i Ställberg kommer manusförfattarna Sara Parkman och Jonas Gren att arbeta med research, intervjuer och skrivande. Arbetet utgår från skogen i Sverige och människors relationer till den.Manuset ligger till grund för föreställningen Nationalparken producerad av Riksteatern som har premiär i mars 2019, och spelas på omkring 40 orter i landet. Medverkar på scen – förutom Parkman och Gren – gör musikerna Samantha Ohlanders och Hampus Norén. Regissör är Lisa Färnström. Sara Parkman, musiker och Jonas Gren, poet är även delägare i Ställbergs gruva och medarbetare i The non existent Center.
Sara Parkman: www.gddk.se

Kristoffer Liljedahl
Har arbetat med The non existent Center och Ställbergs Gruva sedan 2012, med organisationen i olika praktiska och organisatoriska frågor men också med konst. Sublimering syftar på den process där otillåtna drifter omvandlas till socialt accepterade sådana. Ibland till skönhet, ibland till något som kan hjälpa människan. Historia, makt, släktskap, natur, kultur. Under sommaren i Ställberg vill jag undersöka människan som en fisk som simmar med och emot 100 strömmar på en och samma gång. Vad går det att veta om det rum där strömmarnas krafter görs hanterbara för individen? 


Sthlm Drone Society representerade av Maria W Horn, Daniel M Karlsson, David Granström och Mats Erlandsson
Sthlm Drone Society är en förening som arbetar med en praktik som bäst beskrivs som tillhörande den brett definierade kategorin drone, eller dronemusik. Drone karakteriseras ofta av den musikaliska tillämpningen av ljud som låter lyssnaren släppa tag om tidens passerande, samt av frånvaron av ljud som mäter ut tiden. Minst lika viktigt som flödet är i drone är det utrymme som skapas för känslor, tankar och reflektion hos lyssnaren. Genom stabiliteten och durationen som ofta återfinns i drone tillåts lyssnaren träda in i ett djupare lyssnande.
Under vår residensperiod (10-15/6) i Ställberg har vi arbetat både individuellt och gemensamt med 4 olika kompositioner där vi utöver det rena hantverksarbetet även har fört ett kontinuerligt samtal både inom gruppen samt med de andra som var i Ställberg angående våra tankar under vistelsens gång. Vårt residens tog formen av ett slags accelererat projekt som gick från idé till praktisk manifestation under de 5 dagar vi var på plats. Denna process inbegrep ett inkluderande av platsens akustiska kvalitéer då vi använde Maskinhallen som ljudkälla i och med att vi arbetade med inspelning och återförstärkning av syntetiskt genererat material.
http://sthlmdrone.com/

Lisen Ellard
2017 skapade Lisen Ellard tillsammans med regissören Mattias Lech det deltagarbaserade performance-verket "Döden" och våren 2018 hade hennes gruppstycke "If ever in range" premiär på Dansens Hus. Ellard har även varit del av verket "Dancing plauge" sedan 2014 som turnerat i Sverige och Tyskland. De verk Lisen Ellard jobbar med just nu behandlar långsamhet och samvaro i olika teman, tex döden, sömn och bastukultur. Som utgångspunkt kommer hon göra olika långsamma saker som ger tid för eftertanke i sitt arbete med dessa verk, tex gå långa promenader. Flanera. Sitta och titta. Läsa. Skriva för hand. Lyssna. Skriva på data. Powernapa. Fika. Kallprata och djupprata. Lära känna gruvan och Ställberg mer. Undersöka hur hennes arbete verkar i relation till Ställberg som plats. ellard.lisen@gmail.com

Joel Nordström och Eric Sjögren
Joel Nordström är dramaturg och scenkonstnär, utbildad på StDH. Han arbetar bland annat på Göteborgs Stadsteater och Skogen och undervisar på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Eric Sjögren är scenkonstnär, utbildad på StDH. Han är en av initiativtagarna till platsen Ställbergs Gruva och arbetar i verksamhetsledningen för The non existent Center.
Joel och Eric arbetar tillsammans sedan 2015 med praktiken The Sensuous, som kretsar kring scenen som en plats för vara, koncentration och sensibilitet. Inom praktiken arbetar de utan människor på scenen och låter istället ljus, ljud, rök och objekt spela huvudrollen. Under sitt residens kommer de att arbeta i maskinhallen på material för en kommande föreställning, som utgår från temat om människan relation till naturen, från Upplysningen till idag. Förstudien genomförs med stöd från Kulturbryggan.
eric.s.flatby@gmail.com / Joel.r.nordstrom@gmail.com

Animalarium (Lena Kimming, Olive Schellander and Alexandra Wingate)
We are interested in the states Being and Show, and how different performative formats can curate and shape behaviour.  Through our dance practice we explore different formats that put animals or humans in a state of show, such as beauty pageants, dressage competitions, contemporary dance performances, zoos, reality shows, dencams (hidden camera in animal den), webcam sex shows ao. The work searches for a collision between the language of show and the presence of a subject. And to bring forth how the act of looking can both be empathic communication and a mode of consumption.
We are a group of three dance artists, Lena Kimming, Olive Schellander and Alexandra Wingate. We are collaborative partners that have been in a creative dialogue with each other for the last 15 years or so. With Animalarium we have found a comical but also uncomfortable connection between Animal, Woman, Zoo, Sex etc. that questions the objectifying process at large, and the hierarchies that are created to withhold and justify our treatment of “the other”.
The first version of Animalarium was created at Ställbergs gruva in 2014 and since then we have created two different performative events. The aim for our residency period at Ställbergs gruva is to explore the dramaturgical potential of different spaces and environments, and to through experimentation and discussions develop our idesa further. http://animalariuminfo.wixsite.com/material

Meira Ahmemulic
Mina senaste arbeten tar utgångspunkt i Angered där jag är uppväxt och i motsättningarna i det svenska samhället vad gäller klass, språk, migration, arbete och rasism.
I Ställberg kommer jag  att skriva på ett manus med arbetstiteln ”Trojanen” som ska spelas in i 360 film i Angered. Jag arbetar med friheten och möjligheterna i VR i kontrast till den ofrihet vad gäller social rörlighet som präglar förorterna.
Meira arbetar med film, skrivande och konst.Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors