Residens 2017


Residens
Sommar 2017
Ställbergs gruva


Medverkande
Maryam Fanni
Elof Hellström
Johan Forsman
Eric Sjögren
Gustav Ågestrand
Stephanie Stjärnlöv
Filmkollektivet Ögat
Jonas Gren
Carl Oscar Sjögren
Sara Parkman
Alexandra Loonin
Mellan den 17:e och 23:e juli bjöd Ställbergs gruva in konstnärer, författare, filmare och musiker för att arbeta på plats.

Medverkande grupper och konstnärer
Maryam Fanni och Elof Hellström från gruppen Söderorts initiativet för andra visioner (SIFAV) som b.la undersöker frågor kring skuld, finansialisering och ekonomins språk. www.sifav.se

Johan Forsman från scenkonstplattformen Skogen. Arbetar under residenset med att planera och organisera en skola. www.skogen.pm

Eric Sjögren och Gustav Ågestrand påbörjar en undersökning om hur samhällets strukturer tar hand om sårbarhet och om hur medborgare tar hand om sårbarheter i samhällssystemet.

Stephanie Stjärnlöv arbetar gemensamt med medarbetare vid Ställbergs Gruva och undersöker hur gruvan i framtiden kan vara en arbetsplats för unga personer som vill arbeta med samhällsfrågor och kultur. Stephanie kartlägger även frågor kring identitet, tillhörighet och hur ens uppväxtplats påverkar vilka val som görs kring studier, arbete och intressen.

Filmkollektivet Ögat som nyligen gjort filmen Det moderna projektet, börjar filma sin nästa långfilm under residensveckan i Ställberg. http://www.ogatfilm.se

Jonas Gren och Carl Oscar Sjögren förbereder inför arrangemanget "Att återta det levande" 10-12 augusti vid Ställbergs gruva, genom att vandra över myrar och skriva texter om människan, pengarna och planeten.

Sara Parkman och Alexandra Loonin arbetar med manusskrivande för Riksteaterns föreställning “En sång till välfärden”. Under residenset sker en presentation och samtal kring arbetet med Sara Parkman, Lisa Färnström, Hampus Norén & Alexandra Loonin.

Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors