Renovering av
Ställbergs gruvas
        byggnader

Sedan köpet 2015 pågår ett arbete vid Ställbergs gruva  med att renovera och ta hand om området och lokalerna för att ställa om platsen till att passa den nya verksamhetens praktiker. Det nu pågående renoveringsprojektet startade sommaren 2019 och kommer att avslutas under våren 2021 inom ramen för ett projektstöd från Kulturbryggans strukturbidrag. 


Ställbergs gruva sökte och beviljades Kulturbryggans strukturbidrag 2019. Kulturbryggans strukturbidrag syftar till att "stärka infrastrukturen för konst- och kulturproduktion på orter i landet där den är bristfällig eller saknas". Strukturbidraget riktar sig till gedigna projekt som på sikt syftar till att etablera beständiga platser för konst- och kulturproduktion utan för storstäderna.

Vad vill vi uppnå med renoveringen?

På sikt vill vi utveckla Ställbergs gruva till en produktions- och residensplats där ett 40-tal personer året om, från olika yrkesfält, kan arbeta, bo och jobba sida vid sida. Platsen ska också ge utrymme för att olika discipliner och praktiker, tex scenkonst, journalistik, samhällsvetenskaplig forskning, design och musik, att kunna arbeta och gestalta gemensamma frågeställningar.

Ur ansökan. Vi vill att platsen som helhet ska kunna: 
︎ Hantera strukturella frågor om konstens villkor och agens lokalt i en global (konst)värld.
︎ Utveckla intersektionella metoder som kritiskt undersöker hur den kulturella platsens deltagande, infrastruktur och betydelse som samhällsaktör kan fungera.
︎ Pågående arbeta med vad platsen bör producera och skapa för kunskap i relation till de avgörande strukturella rörelserna som omgärdar allas våra liv; den globala ekonomin, krigen, migrationen, klimatförändringarna, ägandet och styrningen.

Vårt mål är att skapa en tillräckligt resursstark och meningsfull struktur för att konstnärer och kulturskapare oavsett geografi ska känna sig motiverade att arbeta, bo och utveckla sitt konstnärskap i dialog med platsen, dess omgivningar och samhällsvillkor. På lång sikt hoppas vi kunna vara en modig och betydande aktör för utvecklingen av konsten regionalt med en obegränsad omnejd.

Vad hände under 2020?

Vi fokuserar under vår och sommar 2020 på tre delprojekt:
︎ Studiorum (tidigare storkök och matrum för tjänstemän vid Ställbergs gruva, efter nedläggning bilverkstad),
︎ Kontor/arbetsplats (tidigare kontor för tjänstemän och administrativ personal vid gruvan, efter nedläggning bilverkstad) och
︎ Den f.d. gästlägenheten till gruvan när den var i drift.

Alla tre lokaler har varit obrukbara för den verksamheten vi bedriver, både funktionellt och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det praktiska arbetet med lokalerna innebär i en första fas bl.a. att röja ut trasiga och icke funktionella inventarier, riva väggar och säkra bärfastheten, industrisanera, lägga nytt golv, installera funktionell VVS, hantera alla ytskikt – spackla och måla för att göra rummen grundligt brukbara. Nästa steg är att anpassa lokalerna så att de blir användarvänliga för den verksamhet och de aktiviteter som rummen skall ombesörja.

Under våren 2021 ligger huvudfokus på att renovera foajé och scenrum. Scenrummet görs större och ett nytt gradängsystem installeras. Förhoppningen är att vi kan inviga de nya rummen i början på juli.
Tidigare takrenovering
Tidigare takrenovering möjliggör satsningar därunder, på interiör, uppvärmning och annan infrastruktur. 

Arbetsvecka i maj med planering, röj och  renoveringsmöten. Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors