Observation av Ställbergs gruva 
Observation: Konst, scenkonst, musik,  föreläsning, poesi, dans, kök Ställbergs gruva
22/9 - 2012
Medverkande
Eric Sjögren
Rasmus Persson
Minna Forssberg
Jonathan Silén
Mats Erlandsson
Olof M Lange
Josefina Björk
Olle Norås
Fröydis Dahlö
Jonas Gren
Clara Gerdmar
Kristoffer Liljedahl
David Relan
Astrid Askberger
Eva Agorelius
Jonny Berg
Sebastian Sporsén
Hampus Norén
Torsten Ottesjö
Karin Linderoth
Carl-Oscar Sjögren

Idé och koncept: Carl-Oscar Sjögren och Eric Sjögren tillsammans med konstnärer och musiker. Grafisk form:
Karin Linderoth
Produktion
DRIFT scenkonstLördagen den 22 september arrangerade konstgruppen DRIFT öppet hus med fri entré vid Ställbergs Gruva. Under kvällen gav konstnärer och musiker förslag på vad gruvområdet kan användas till i framtiden; som ett samtida scen och konstcenter.

För 35 år sedan störtade hissarna 912 meter ner i schaktet, som en gång gav rikedom i form av järnmalm. Några gruvarbetare kapade av hissvajrarna som en sista protest. Jan Stenbeck, ägare av Ställbergs Grufva svarade: “Nu ska vi inte bli sentimentala”.
Bergslagen, ibland kallat Sveriges “Klondyke”, kollapsade under 70-talet och byn Ställberg stod chanslös mot globaliseringens vindar. Idag är gruvbyggnaderna ett ärrat minnesmärke utan besökare.

Temat för observationen

Observatörernas (konstnärernas) ambition är att försöka förstå vad som har hänt på platsen, dess tidigare logik och roll i uppbyggandet av det moderna samhället.

Besökare kommer vandra med kikare och gruvhjälm.

Under vandringen visas undersökande scener där mätning av lavkroppens akustik görs, en annan observatör försöker kommunicera med andra gruvor från lavens topp. En sångare sjunger i hisschaktet och en dykare drömmer om skeppet MS Ställberg.

Vandringen avslutas med en dokumentär del, där Carl Oscar Sjögren intervjuar Harry Åkerström, 89 år och före detta gruvarbetare vid Ställbergs Gruva. Under tiden projiceras stora bilder på gruvlaven från gruvdriften vid Ställberg 1977. Året då gruvan lades ner.

Observationen den 22 september, var en del i DRIFT:s förstudie med ambitionen att förvandla Ställbergs gruvområde och tillhörande 3000 kvadratmeter industrilokaler till ett scen och konstcenter.

Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors