Nya horisonter från de blå bergen︎ 24 maj 2022
︎ Ställbergs gruva

︎ Bjud  in vänner och koillegor! PDF-inbjudan här.


Arrangörer
Ställbergs gruva (program)
Örebro Konsthall
Konstfrämjandet Bergslagen
Region Örebro. 

Praktisk info
Anmäl dig senast 15/5 till info@stallbergsgruva.se (kostnadsfritt). Ange om du har några kostallergier, samt om du behöver hämtning och lämning vid Ställdalens tågstation.

Tåg till och från Ställdalen
Meddela oss så ordnar vi med hämtning och lämning vid stationen. För hämtning och lämning gäller följande tåg:
Ankomst Ställdalen 09.07
Avgång Ställdalen 16.53.


Frågor? Kontakta

carloscar@stallbergsgruva.se 
Regional kulturträff 24 maj vid Ställbergs gruva

Nya horistonter från de blå bergen blir en undersökande dag om det kulturella tillståndet i regionen, på scener, i bibliotek, runt kulturnämndernas bord och i studions sena timme. Hur kan vi tillsammans närma oss detta tillstånd för att begripa dagens utmaningar och framtida visioner, utifrån respektive erfarenhet av att arbeta för och med konst och kultur. 

Kulturen och konstens villkor utgörs av en komplex väv av politiska beslut, ekonomiska förutsättningar, geografisk plats, och möjligheten till kunskap och handling. En väv som skapar förutsättningar för hur det existentiella och det kulturella ges utrymme och till vem det ges utrymme.
Hur kan vi i en orolig tid, tillsammans utforska och arbeta för den ocean av som på olika sätt bidrar och bildar berättelser, gestaltningar och kulturella platser i samhället?

För inblick och erfarenheter från andra regioner och platser har vi bjudit in Asrin Haidari och Sebastian Dahlqvist för att föreläsa och samtala. Asrin var tidigare konstnärlig ledare och curator för Luleåbiennalen och är tillsammans med Emily Fahlén grundare av Mint konsthall i ABF-huset i Stockholm. Sebastian är konstnärlig ledare och verksamhetschef för Medborgarhuset Hägerstensåsen, konstnärlig ledare för konstfrämjandet Stockholm och ordförande för det konstnärsdrivna nätverket Den kollektiva hjärnan.

Varmt välkommen till en heldag vid Ställbergs gruva om att organisera och främja konst och kultur, kanske nya horisonter kan skymtas?

Vidare läsning:
http://medborgarhuset.se/
https://www.luleabiennial.se/sv
https://denkollektivahjarnan.se/
https://m-i-n-t.se/


Schema


09.30 Kaffe och introduktion till dagen, kort presentation av Ställbergs gruvas verksamhet.

10.00 Sebastian Dahlqvist, Medborgarhuset Hägerstensåsen (Stockholm). Arbete och strategi för att förnya ett medborgarhus med hjälp av konstnärliga metoder.

11.00 Asrin Haidari - Om erfarenheter av att organisera Luleåbiennalen, om att arbeta med region Norrbotten som plats, vilka reflektioner har uppstått av att arbeta och samverka över ett geografiskt stort område.

12.00 - 13.00 Vegetarisk lunch

13.00 Gemensamt samtal med Asrin Haidari och Sebastian Dahlqvist om organisering, konstnärliga metoder och strategier för samverkan och konstnärligt främjande.

14.00 - 16.00 Gemensamt samtal och reflektioner i små och stora grupper. Hur kan långsiktiga strategier skapas för att stärka och utveckla kulturplatsens villkor och kulturarbetarens förutsättningar? Hur ser vi på samverkan, konstnärliga metoder och konstnärligt främjande ur ett regionalt perspektiv? Vad och vilka är förutsättningarna för att skapa konstnärliga strukturer, relationer och långsiktighet i Region Örebro? Vad ser vi för gemensamma behov och vad önskar vi i framtiden?

16.00 - 16.30 Gemensam reflektion / Avslutning

Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors