Non Text & FörlagSedan 2022 driver Ställbergs gruva en satsning på litteratur, skrivande och publikation. Det innefattar uppbyggandet av ett bibliotek på gruvan, residens för skrivande praktiker, workshops i skrivande för ungdomar och en publikationsserie utgiven av systerföreningen Non förlag. Skrivresidens


Ställbergs gruva driver tvärdisciplinära residens sedan 2012, och en del av residensprogrammet är särskilt avsett för skrivande praktiker. Som residensdeltagare erbjuds du arbetsplats och husrum, och du ingår i ett sammanhang där du får lära känna Ställbergs gruva med omnejd. Det finns utrymme för professionellt utbyte med andra konstnärliga praktiker, och i de flesta fall avslutas residenset med ett publikt arrangemang där residensdeltagarna delar med sig av sina texter genom läsningar.


Workshops


Som en del av satsningen på litteratur och läsfrämjande arrangerar Ställbergs gruva och Non förlag workshops i kreativt skrivande för unga i regionen under ledning av Matilda Lilja. 


Non förlag och tidskriften NON


Non förlag arbetar med publikationer i olika former, ofta kopplade till konstnärliga produktioner vid Ställbergs gruva. Sedan 2022 produceras också den återkommande tidskriften NON. NON är en prenumerationstidskrift vars format skiftar från nummer till nummer. Är du nyfiken, vill du köpa gamla utgåvor och tidskriftsnummer eller teckna en prenumeration? Här kan du se samtliga utgåvor och köpa lösnummer. Har du frågor, maila NON!

Tidskriften ges ut med stöd av Kulturådets produktionsstöd för kulturtidsskrifter.  Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors