NON nr 2: Arbetet eller Här är det evinerliga flödetTryck hos Majornas grafiska, Göteborg 2023

Pris 70 kr + porto

Medverkande


Anja Bergdahl
Karin Linderoth
Kata Dalström 
Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors