Johanna Arvidsson: Mörk Vår

Konstutställning
Ställbergs Gruva
30 juni – 12 augusti 2018

Medverkande
Johanna Arvidsson
”Varje historiskt ögonblick har sina egna kulturella koder. De bilder som skapas i samhället är ett viktigt historiskt material och en del av det som har lett till dagens synsätt och värderingar. Hur de ska tolkas är inte givet på förhand, men de säger mycket om det sammanhang de har tillkommit i, men bilderna kan också läsas på andra sätt i nya sammanhang”.

Johanna tittar närmare på bilder tagna ur nedslag i epoker från den västerländska historien med början under medeltiden och nyplatonismen. Där stod den idealiska kvinnans renhet och oskuldsfullhet i centrum fram till hennes giftermål, efter det skulle hon kontrolleras i alla aspekter av uppförande. Nästa nedslag kommer från 1700-talets nyklassicism och sedan 1800-talets Prerafaeliter som återigen ville knyta an till medeltidens ideal.

Genom att analysera materialets symbolik, när det skapades, vem som låg bakom samt titta på hur det har förändrats i tid och rum, vill Johanna ifrågasätta dess betydelse och skapa en dialog mellan då och nu. I sin process har hon använt bilder och material som föder varandra med mening och symbolism. Installationen består av fragment ur historien med inslag från kultur, medicin och religion.

I Installationen vill Johanna synliggöra den blick som blivit ingraverad i den kvinnliga huden och förändra detta perspektiv genom att lyfta fram detaljer och fragment och visa på det som sker i gränsen mellan det privata och offentliga.

Johanna Arvidsson (f. 1983) är baserad i Göteborg och utbildat på Akademi Valand. Utställningen Mörk Vår var ett samarbete med Rehab-shop; en plats för samtal och ett utställningsrum i Göteborg som drivs av idégruppen Skup Palet och kulturorganisationen VSA.  (www.skuppalet.org)

Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors