IC-98: A View from the Other Side


Konstutställning
Ställbergs Gruva
30 juni till 12 augusti 2018

Medverkande
IC-98


En portico vid en flod genomgår förvandlingar allt eftersom timmarna förflyter, årstiderna växelverkar och århundradena följer på varandra.

IC-98s senaste verk följer en tematik av miljöförstöring och vår planets framtid i en värld bortom människan. Tonen i verken rör sig mellan en känsla av kris, melankoli, acceptans och undergiven optimism. IC-98s verk kan ses i relation till post-humanistiskt tänkande som vill ersätta den antropocentriska världsbilden med tillvägagångssätt bättre lämpade att ta det levande och olevande världens natur i relation till varandra, vad gäller deras ömsesidiga förhållande och behov till varandra.

I “A View from the Other Side” ses Gylichs doriska pelargång i Åbo, Finland, byggd 1863, och dess förvandlingar över århundradena. Ursprungligen så fanns bodar bakom pelarna där varor fångade av lokala fiskare fanns till salu. Sedan dess har platsen fungerat som, bl.a. en bazaar, en restaurang, ett café och en bensinstation. Under tidiga 2010-talet sålde staden egendomen till privata ägare.

Porticon (entrén till en byggnad) var modellerad efter det antika Grekland stoa, den enda offentliga byggnaden på agoran, vilken inte hade någon bestämd användningsområde. Stoan kan därav ses som en modell för det fria civilsamhället. Detta verk är baserat på denna sammankoppling mellan arkitektur och politik. Porticon, floden och gatan mellan dem, utgör tillsammans en scen utan dramats personer. Idén kom ifrån att skapa en pjäs med tiden, vädret och naturen som dess protagonister. I berättelsen där en mångfald av rytmer överlappar varandra för att tillsammans forma en sömlös rörlig bild så har människan endast en flyktig närvaro – även fast mänsklighetens avtryck på miljön är ständigt synlig. Det ändlösa flödet av tid är ett centralt tema i verket, vid sidan historiens envetna närvaro.

Via deras bakgrunder inom visuell konst och kulturvetenskap så har IC-98s 20-åriga samarbete gett upphov till publikationer, plats- och kontextspecifika projekt och interventioner, installationer med animation och rörlig bild, samt diverse offentliga beställningsverk. IC-98 mottog finska statens konstpris 2009 och representerade Finland på Venedigbiennalen 2015. Deras verk har i bred bemärkelse visats på museer, biennaler och festivaler runt om i Europa, Asien och Amerika. De samarbetar ofta med andra professionella från vetenskaps- och konstfältet. Även fast deras konstnärliga praktik i sin essens är konceptuell, så är IC-98 främst kända för sina animationer, i vilka de kombinerar klassisk teckningsteknik med digitala effekter till bilder av landskap som bär synliga kvalitéer av långa durationer, naturlig och mänsklig historia och klimat. Mytiska, materiella, verkliga och fiktiva element vävs samman till visuella narrativ som, även fast de är djupt politiska och noggrant studerade, upplagda och utförda, presenterade som förutsättningslösa dagdrömmar.

IC-98 -  manus, regissör, illustratör
Markus Lepistö, Animatör
Markku Hietaharju, Musik
HD-animation, 70 min, stereo ljud.
Hemsida: socialtoolbox.com


Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors