Foto: Petter Cohen

Här är det evinnerliga flödet︎ Utställning
︎ Vernissage 27 maj 2023
︎Utställning är öppen under alla våra publika arrangemang vår/sommar/höst


Medverkande: Saga Gärde, Frida Hållander, Åsa Dybwad Norman, Axel Danielsson, Maximilien Van Aertryck, Theresa Traore Dahlberg och Ställberg gruva / NON förlag. 

Curerat av: Ställberg gruva 

Utställningstext: Anja Bergdahl

Utställningstekniker: Rickard Eklund  


1977 lämnade arbetarna Ställbergs gruva för sista gången. Den stunden, då det sista tidkortet stämplade ut och platsen förlorade det syfte den var byggd för, är som en liten skärva i tiden. Sedan dess har basindustrierna bytt kontinent, sly och granplantage skymmer det som en gång varit öppna vyer, människor och djur har förflyttat sig och Ställbergs gruva har blivit ett konstcenter. Ändå är det arbete som utfördes här, om man vet vart man ska titta, alltid närvarande. Här finns det i lokalernas detaljer, i rostiga muttrar som dyker upp i jorden, i kvarlämnade instruktionslappar och i malmen som ännu ligger kvar i stenkrossen. På kropparna som utförde arbetet har det lämnat spår i form av ärr, förhårdnader och gamla benbrott.

Men även i den större bilden finns överallt avtryck av de händer som utvann järnmalmen ur jorden. De utgör, liksom  allt arbete, grundfundamentet i vårt gemensamma liv: i kapitalansamlingarna, i resursförädlingen, i välfärderna, i arbetarrörelserna och i hela vårt politiska liv.

Arbete, i sin ständigt undflyende och samtidigt högst konkreta definition, förändrar både människorna, landskapen och relationen dem emellan. Inom vår samhällsordning innebär det en ofrånkomlig exploatering av resurser och kroppar. Ändå utgör det essensen av mänsklig aktivitet, att genom arbetet ständigt omskapa och förädla det vi har omkring oss. Arbetet producerar inte bara tjänster och varor, utan ger oss också identitet och stolthet, rum och relationer, skapar rörelser och rop.

Detta är utgångspunkten för Ställbergs gruvas sommarutställning 2023, Här är det evinnerliga flödet. Den består av en serie filmer, tygvepor och en publikation från NON förlag, som är del av gruvans verksamhet, med ett temanummer med samma namn. Inbjudna konstnärer är Saga Gärde, med sitt verk Ni ska se att jag har rätt, en dokumentärfilm om busschauffören Magnus, hans fackliga organisering och engagemang för arbetsrätten; Frida Hållanders och Åsa Dybwad Normans Vi strömmar ut ur fabrikerna, en film som bygger på Susanne Ostens och Margareta Garpes pjäs Fabriksflickorna om kvinnors organisering i Tekoindustrin och om vem som äger och bestämmer över arbetsvillkoren; Axel Danielssons och Maximilien Van Aertrycks Arbete åt alla, en filmexposé med dokumentära klipp av arbetets historia fram till dagens fragmenterade arbetsmarknad; Theresa Traore Dahlbergs Microcement som tematiserar yrkesstolthet och identitet i  Cementas fabrik i Degerhamn på Öland, där stora delar av produktionen förflyttades och många av de anställda sades upp; samt tygvepor med bilder av Hans Eriksson, bearbetade av Karin Linderoth, från den sista tiden vid Ställbergs gruva 1977.

Sammantaget gör dessa verk arbetet, som ju angår oss alla, synligt. De ställer frågor om vad vårt dagliga arbete gör med oss, vem som bestämmer över det och vad vi har för möjligheter och motstånd inom – och utanför – dess ramar.

Medverkande


Saga Gärde


Saga Gärde (f. 1979) är regissör och arbetar med scenkonst, ljudkonst och film genom dokumentära processer. Hon är verksam som konstnärlig ledare för scenkonstgruppen Amfi som verkar för att utveckla svensk dramatik. I sitt arbete som regissör väver hon samman dokumentärt material, ljud och musik med nya texter och skapar föreställningar med principer hämtade från musikalisk komposition. Hon har en bakgrund som skådespelare och har varit verksam på institution, i fria teatergrupper, radio, film och tv sedan 2000. Hon är utbildad inom dokumentärfilm på Biskops Arnös dokumentärfilmslinje och på Stdh. Hon har producerat och regisserat filmerna Ni ska se att jag har rätt (Triart, 2016) och Wilddogs (Folkets bio, 2018).

www.delakakan.se

Theresa Traore Dahlberg


Born 1983. Lives and works in Stockholm, Sweden.

Theresa Traore Dahlberg is a visual artist and filmmaker who formulates and mediates engaging complex, narratives through sculpture, photography, and film. Her films narrate stories in the expanded field of documentary including themes such as representation of the other, by questioning how individuals, events and places are perceived, interpreted and understood. The artist finds her working material in everyday life, encounters with people from different places play an important role.

Traore Dahlberg's sculptural works often take a point of departure in the material itself, as a physical material and as a container of histories, ideas, and notions. The artist pays attention to production, working conditions, workers' identities and fates of life, creating art that reflects the complexity of class, women's roles, and post-colonialism. Traore Dahlberg draws from her own experiences of being anchored in two political and social cultures, Sweden and Burkina Faso.

www.theresatraoredahlberg.com

Åsa Dybwad Norman och Frida Hållander


Åsa Dybwad Norman och Frida Hållander är en konstnärsduo som under de senaste sju åren undersöker hur sätt att arbeta inom textilområdet kan organisera motståndshandlingar. Deras verk handlar ofta om hur olika kvinnliga organisationer och formationer har bildats socialt och politiskt genom historien, men också i nuet. Genom konstnärliga metoder lyssnar de på vittnesmål och kunskaper från den svenska textilindustrin; en omstrukturerad industri som idag står inför globala, sociala och ekologiska utmaningar. Åsa Dybwad Norman är textilkonstnär baserad i Arvika, utbildad vid HDK Valand Steneby och Konstfack samt lektor i textilkonst vid HDK Valand. Frida Hållander är konstnärlig forskare Ph.D i konsthantverk på Konstfack och Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet och baserad i Stockholm och i Dalstorp, Tranemo kommun.

www.asanorman.com

fridahallander.se

Axel Danielson and Maximilien Van Aertryck


Filmmakers Axel Danielson and Maximilien Van Aertryck collaborate under the banner of Plattform Produktion since 2013. Together they direct and produce both feature length and short documentary films, which have premiered in the official competitions of Berlin (Ten Meter Tower), Cannes (Fight on a Swedish beach!!), Sundance (Ten Meter Tower) and Toronto (Because the World Never Stops), earning several awards.

Their films have a critical and humorous approach, and are distinguishable through their theme-based, rather than plot-driven, narratives. Ten Meter Tower has won over 30 international prizes and has been seen by millions through the New York Times' Op-Docs website. It was shortlisted for an Academy Award and nominated for an Emmy Award.

www.plattformproduktion.se
Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors