︎ 30 september 2023 13.00 - 00.00
︎ Ställbergs gruva
︎ organisering, samtal


Medverkande:  Hells skaters, JME/John Scott, Awesome people, PRO, Folkets trädgård/Ställdalens byalag, Ställbergs gruva, Bångbro Folkets hus, Ljusnarsbergs industri och hantverksförening, ABF, kulturskolan, kommunen. 

Moderatorer: Carl Oscar Sjögren (Ställbergs gruva) och Elin Hector (Folkets trädgård) Förstudieansvariga “Ett hus i Kopparberg".

Med stöd av Region Örebro, Ljusnarsbergs kommun  


Folkets hus i Kopparberg - om att återta det gemensamma 


Samtal om arbetet med att skapa ett gemensamt hus i Kopparberg. Under 2023 arbetar en grupp med sju föreningar, studieförbund, kommunen, företagare, kulturskolan och kulturarrangörer med att undersöka möjligheten att ta över folkets hus i Kopparberg.

För nästan hundra år sedan byggdes huset av arbetarrörelsen under en tid då gruvorna, stålverken och samhället utvecklades. Sedan de omfattande industrinedläggningarna under 70 och 80-talet har medborgarantalet halverats. Många skolor, affärer, folkparker och platser med samhällsservice har tvingast lägga ner. Samhällsutmaningarna är många och komplexa i den före detta brukskommunen Ljusnarsberg, likt för många orter som drabbats av den globala marknadens produktionsrörelser till andra platser, andra världsdelar, där exploatering av natur och arbete är och var billigare. 

Där vi är vill vi ha en värdig framtid, för de unga och för de äldre. Det tycks ligga i innvånarnas händer. Framtiden för Folkets hus i Kopparberg är kritiskt men behoven att samlas tycks kvarstå, på samma sätt som för hundra år sedan. Kommunen har idag ingen offentligt större centralt belägen plats för bildning, kultur, möten, sammarbeten, fest och föreningsliv. Huset står 2023 i en osäker situation med läckande tak. Frågan är om en ny rörelse idag kan skapa förutsättningar för en ny gemensam plats?
Utmaningar kommer diskuteras av arbetsgruppen. Hur kan vi äga och förvalta gemensamt? Vem ska huset vara till för? Går det att formulera en gemensam vision med många olika behov och intressen?
Arbetsgruppen är beredd att försöka hitta en väg och fler välkomnas! 

Har du frågor om Folkets hus och förstudien?
Kontakta förstudieansvariga:
Carl Oscar Sjögren (carloscarsjogren@gmail.com) 
Elin Hector (hector@soilsociety.se) 


Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors