Folkets hus i Kopparberg

- att organisera en gemensam plats


Förstudie 


Har du frågor om Folkets hus och förstudien?

Kontakta gärna förstudieansvariga:

Carl Oscar Sjögren, Ställbergs gruva (carloscar@stallbergsgruva.com)

Elin Hector, Ställdalens byalag/Folkets trädgård (hector@soilsociety.se)


Med stöd av Ljusnarsbergs kommun, Region Örebro och Postkodstiftelsen

För nästan hundra år sedan – en tid då gruvorna, stålverken och samhället utvecklades i rask takt – byggdes Folkets hus i Kopparberg av arbetarrörelsen. Sedan de omfattande industrinedläggningarna under 1970 och 80-talet har medborgarantalet i kommunen halverats. Många skolor, affärer, folkparker och platser för samhällsservice har lagts ner. Samhällsutmaningarna är många och komplexa i brukskommunen Ljusnarsberg, likt för många orter som drabbats av den globala marknadens produktionsrörelser till andra platser, andra världsdelar, där exploatering av natur och arbete var och är billigare för de som äger produktionen.

Under 2023 bildades en arbetsgrupp med föreningar, studieförbund, kommunrepresentant, företagare, kulturskola, kulturarrangörer och privatpersoner för att undersöka möjligheten att köpa Folkets hus i Kopparberg, idag ägt av IOGT-NTO, för att återta huset som en samlingslokal för kommunens medborgare och föreningsliv. I december 2023 bildades den ideella föreningen Folkets hus Ljusnarsberg med representanter från sju lokala föreningar. Ställbergs gruva har deltagit i processen sedan starten och är med och driver det fortsatta arbetet.

Där vi är vill vi ha en värdig framtid, för de unga och för de äldre. Det tycks ligga i invånarnas händer. Framtiden för Folkets hus i Kopparberg är kritiskt men behoven att samlas tycks kvarstå, på samma sätt som för hundra år sedan. Kommunen har idag ingen offentligt större centralt belägen plats för bildning, kultur, möten, samarbeten, fest och föreningsliv. Huset står 2024 i en osäker situation med läckande tak. Frågan är om en ny rörelse idag kan skapa förutsättningar för en gemensam plats?

Några grundläggande frågeställningar som den nya föreningen undersöker är; -  Hur kan vi äga och förvalta gemensamt? Går det att formulera en gemensam vision utifrån många olika behov och intressen?

Ställbergs gruvas medverkan i arbetet med Folkets hus ingår också i projektet “Nya allmänningar”, ett samarbete mellan Ställbergs gruva, Skogen i Göteborg och Kultivator på Öland med stöd av Postkodstiftelsen.


Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors