F.d. gruvsamhälle


Publikation
Ställberg
2013
Medverkande
Henrik Allesson
Valter Nordqvist
Jonas Gren

Karin Linderoth (formgivning)
Produktion
The non existent Center  /  Ställbergs gruva 
Berättelser om Ställberg och dess omvärld, ur ett pågående arbete. 

Läs här som pdf!

Texterna i det här häftet bygger på intervjuer med människor i Ställberg, genomförda mellan maj och juli 2013. Vi har rört oss i samhället och på gruvområdet och fått höra berättelser om minnen, arbete, kultur, natur och globalisering. Orden tillhör dem som vi talat med, men de redigerade texterna är våra urval och bygger på vår förståelse av det som sagts.
De här texterna kommer ur fem intervjue av de sjutton som vi hittills genomfört. Redigeringsarbetet fortsätter. Dessutom finns det många fler vi vill tala med. Vi återkommer.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som hittills varit med och berättat.

Henrik Allesson, Jonas Gren och Valter Nordqvist
Ställberg, juli 2013

Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors