Det är väl en sådan plats︎ Litteratur, samtal, jubileum, mat och konsert
︎  8 oktober 2022. 15.00 - 22.00
︎ Ställbergs gruva
︎ Obligatorisk föranmälan: biljett@stallbergsgruva.se
Entré: frivillig donation på plats
︎ 19.00 - 20.00 Middag 120 kronor 

Medverkande: 
Ebo Krdum
Anna Möller
Simon Ferner
Anja Bergdahl
Matilda Lilja
Adam Westman
Sanna Samuelsson
Max Göran
Karin Linderoth
Carl Oscar Sjögren
Moa Dahlin
Anton Andersson
Jon Mjönes
Hans Eriksson
Verk av Studio Supersju
Verk av Gunnar Klys

Ing-Marie Ekman
Eric Sjögren


 För 100 år sedan byggdes gruvlaven vid Ställbergs gruva. 1977 lades gruvan ner och 35 år senare förändrades platsen igen – till ett center för konst och kultur. Laven står kvar och den konstnärliga verksamheten vid Ställbergs gruva firar ett decennium på platsen. Ställbergs gruva fyller således jämt och vill bjuda in till en dag där vi tar del av historien och nutiden, med berättelser från den här och andra platser. Bl.a. kommer det att bli projicerade bilder på laven från 1977 och samtal om samhällets historia och nutid i skenet av att gruvföretaget New Boliden söker efter bly och zink i kommunen. Vad händer om en ny gruva öppnas bland gamla gruvor, vilken framtid önskas i Bergslagen?

För utblickar till andra platser har vi bjudit in konstnärer och författare som skildrat från plats(er); en epaträff i värmländska Kil, ett sönderfallande folkets hus i Grängesberg, jordbrukslandskap och en gruvort som blev naturreservat i Småland. 

Kvällen avslutas med konsert av 2022 års grammisvinnare Ebo Krdum och violinisten och folkmusikern Anna Möller. 


Program för dagen

Schema uppdateras 15.00 - 22.00. 

Samtal
Ny gruva bland gamla gruvor?
Hur påverkar en gruva människan, naturen och samhället, då som nu? Gruvan i Ställberg lades ner av affärsmannen Jan Stenbeck 1977 och idag letar New Boliden efter bly och zink på 11 000 hektar i Ljusnarsbergs kommun. Om fyndigheter hittas, kan berörda markägare tvingas flytta på sig enligt minerallagen, så även Ställbergs gruva. Samtidigt behövs metaller och mineraler för omställningen av samhället för att möta klimatförändringarna. Var ska naturresurserna komma ifrån och vilka ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser följer? Olika tankar lyssnas till, vilken framtid önskas i Bergslagen? 

Medverkande: TBA. Moderator. Carl Oscar Sjögren
Del av verket Processen med stöd av Statens konstråd. 

Läsning och samtal
Uppläsning med författarna och poeterna Adam Westman, Sanna Samuelsson och Matilda Lilja. Samtal om att skriva om och utifrån en plats – vem är platsen? Vem äger berättelsen om en plats, och vad händer när den skrivs om?

20.30 - 21.15 Konsert
Kvällen avslutas med konsert av 2022 års grammisvinnare Ebo Krdum och violinisten och folkmusikern Anna Möller.

Konst - då och nu (hela dagen)
Laven 100 år 1922 - 2022. Uppsättning av minnesplakett.
Ställbergs gruva 1977 - Hans Erikssons fotografier projicerade på laven av Anton Andersson.

Max Göran - Nothing runs like a Deere & Man I Love Fishing, videoverk 2021-2022. Om Epaträff i Kil och drifting på sjön Sången. 

Simon Ferner - Efter alla dessa tårar, om Grängesbergs folkets hus och samhälle.

Gunnar Klys, målningar från 1943 i gamla matsalen.

Studio Supersju - Ovan under jord, textilt verk 2022 till Ställberg gruva. 
________________________________________________________

19.00 Middag av Moa Dahlin och Jon Mjönes
________________________________________________________

Entré: frivillig donation på plats, middag 120 kr. Obligatorisk föranmälan till biljett@stallbergsgruva.se (uppge om du har några kostallergier i anmälan)

 Har du frågor kring evenemanget: maila info@stallbergrguva.se ring 073 - 567 60 90Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors