Den kollektiva hjärnan


︎ 14-16/9 2021
︎ Ställbergs gruva
www.denkollektivahjarnan.se
I september 2022 arrangerade Ställbergs gruva tillsammans med Den kollektiva hjärnan den sjunde nätverksträffen för de självorganiserade medlemsorganisationerna.   

Under två dagar samlades ett 30-tal personer vid Ställbergs gruva för att gemensamt undersöka grundläggande frågor om konstnärlig organisering, ekonomiska förutsättningar och den kulturella platsens roll i sitt samhälle. Medlemmarna gav inledningsvis en lägesrapport från sina verksamheter som skapade en bild av de existentiella och politiska utmaningar nätverkets olika kulturella platser och grupper verkar i. 

Programmet blev till en väv av samtal, workshops och gemensam research av det konstnärsdrivna fältet.  Ställbergs gruva gav en introduktion till verksamhetens erfarenheter av att arbeta kulturellt i den lilla Bergslagskommunen Ljusnarsberg, visade utställningarna “Processen” och “Efter alla dessa tårar”, samt bjöd på fest och konsert med Brenda El Rayes i sensommarnatten.

Föreläsningar av självorganiserade kollegor från Belarus och Sydafrika, gav en inblick kring omständigheterna att organisera och verka som kulturarbetare i respektive land. Flera samtal ägde rum som bl.a. tog upp frågor som; - För vem organiserar vi, och med en blick framåt, hur ser olika visioner ut om den framtida kulturella platsen, var är den och vad gör den relevant? Dagarna avslutades med workshops och samtal kring hur nätverket kan stödja medlemsorganisationerna på ett 30-tal olika platser runt om i Sverige.

Se hela programmet här!

Träffen genomfördes med stöd från Kulturrådet.
Tack till alla deltagare, medverkande och medarbetare för att träffen kunde genomföras!


Om nätverket

Den kollektiva hjärnan ska tillgängliggöra och stärka de självorganiserade verksamheternas position, genom att dela och uppvärdera deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder. Genom att utgå ifrån konstnärers rättigheter och förutsättningar sprider vi kunskap till olika beslutsfattare för att höja kompetensen och förbättra möjligheterna för en långsiktig (ekonomisk och social) hållbarhet. Vi främjar även en intern kompetensutveckling genom utbyten och gemensamma produktioner, och utmanar rådande idéer om vad som är centralt, både geografiskt och innehållsmässigt. Arbetet riktas mot andra kulturinstitutioner, konstnärer och samhällsinstanser.

Styrelsen för nätverket består under 2018-2022 av Sebastian Dahlqvist (Hägerstensåsens medborgarhus), Caroline Malmström (Art Lab Gnesta), Carl-Oscar Sjögren (The Non Existent Center/Ställbergs gruva), Henrik Sputnes (Naivité), Anja Örn (Galleri Syster), Hanna Lundborg (Rejmyre Art Lab), Karin Bäckström (Galleri Lars Palm) Jon Perman (Backbeatbolaget)


Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors