Den goda missionen i Eksjö  Konst, performance, kurs
5/10 2016
Kvarnarps Gård i Eksjö

Medverkande

Koncept och regi
Eric Sjögren
Karin Linderoth
Carl Oscar Sjögren

Curatorer
Therese Kellner
Nina Øverli


Under våren 2015 bjöd curatorerna Therese Kellner och Nina Overli in konstnärsgruppen The non existent Center att ta fram ett nytt verk i Eksjö. Verket som presenterades i oktober 2016 utformades utifrån undersökningar och många möten med sig själva, människor och organisationer i Eksjö under det år som de vid flera tillfällen arbetat i Eksjö. Verket, med titeln Den goda missionen i Eksjö, tog formen av en studiecirkel och undersökte vad den goda handlingen egentligen är. Verket visades under fyra dagar på Kvarnarps Gård utanför Eksjö.

“Den goda missionen i Eksjö” produceras av Side-Show i samarbete med Eksjö Museum genom stöd av Kulturrådet, Region Jönköpings Län och Eksjö Kommun.

Ur boken om utställningen:
I arbetet med verket intresserade sig The non existent Centers särskilt för olika former av omsorg och viljan att göra gott. Den goda missionen i Eksjö var en interaktiv föreställning där du som besökare bjöds in till att delta i en serie aktiviteter som reflekterade kring olika övertygelser, dilemman och handlingar. Föreställningen tog form som en kvällskurs på Kvarnarps Gård. Under kursen rörde vi oss genom gårdens olika rum och deltog i olika övningar i att lyssna, dela och att vårda.

En mission skulle kunna beskrivas som en serie handlingar som utförs utifrån en stark övertygelse och med ett motiv att göra gott. The non existent Center intresserar sig för handlingar som utförs av den enskilda människan, i det privata, i det ideella och i arbetets tjänst. Verket ville reflektera kring vad som får någon att bli övertygad till handling och vad som gör att vi ibland inte handlar så som vi önskar. Finns det grundläggande goda handlingar som vi kan komma överens om?

Omsorgshandlingar och dess motiv kan se ut på så olika sätt, som att hålla någons hand eller att bevaka någons gräns. Den goda handlingen kan också vändas till sin motsats: omsorgshandling kan bli våldshandling. Våldshandling kan bli räddning.
Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors