DOPETFestival: Konst, scenkonst, musik, klubb,  föreläsningar, poesi Ställbergs gruva med omnejd
18-21 - 2013

Medverkande
Xenia Krisiin
SARALUNDEN feat. Steve Cuzner
Soil Collectors
Trapped in a loop
The Sorry Entertainers
Dungeon Acid
Kyrkan
Finn Loxbo
Spule Bywerk
Alexandra Wingate
Erik Berglin
Eva Agorelius
Folkets Brus
Jannine Rivel
Josefine Björk
Karl Bergström
Lisa Stenberg
Maria Mårsell
Mira Svanberg
Eric Sjögren
Olle Huge
Rickard Ljungdahl Eklund
Sebastian Rozenberg
Sebastian Sporsén
LumaKey
Sophie Älfvåg & Ambjörn Göransson
Mats Erlandsson
Frøydis Dahlø
Jonas Gren
Anna Ganslandt & Jan Pilgaard
Marie Abildgaard Moberg
Kristoffer Liljedahl
Karin Linderoth
Louise Waite
Carl Oscar Sjögren 
Ställbergsredaktionen (Valter Nordqvist, Henrik Alesson, Jonas Gren) 


Produktion
The non existent Center  /  Ställbergs gruva 
DOPET var en invigning, en festival och ett residens för samtida konst och tanke. Till DOPET arbetade ca 30 konstnärer och artister under två veckor med verk som utgick från platsen och dess omgivning. Till det kom en uppsättning akter med konserter och klubb.
Torn, maskinhallar, verkstäder och landskap förvandlades till platser och rum för musik, konstutställningar, teori, dans, teater och kök.

Under residensperioden, 6–22 juli, skapades 31 residensverk av deltagare från olika praktiska och konstnärliga områden – arkitektur, scen, musik, bygg, kök, text, teori, konst – verk under samma tak till festivalceremonin DOPET.

Utgångspunkten för det konstnärliga arbetet på Ställbergs Gruva var platsen, i fysisk, social och filosofisk bemärkelse. Hur kan vi skapa verk som undersöker, kommenterar och kontrasterar platsen och dess geopolitiska situation?  Hur kan vi hitta metoder som öppnar mellan observation och performativitet? Den tunga industriplatsen förvandlas till en annan plattform som utformas av  medverkande konstnärer och medarbetare, och där till slut festivalen som helhet kan ses som ett fyra dagar långt verk.


Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors