Att återta det levande 2018

Festival/seminarium
Ställbergs Gruva
9-11 augusti 2018

Medverkande

Sanna Samuelsson
Hélène Littmarck Holmdahl
Fredrik Hedborg
Nina Hedenius
Per Skoog
Pia Skoglund
Jonas Gren
Emma Holmberg
Carl Oscar Sjögren
Lisen Ellard
Emelie Empo Enlund
Joel Holmdahl
Patrik Söderlund och Visa Suonpää (IC-98)
Agnes Magnusson
Marta Forsberg
Kristin Bergman

Kurering och program
Carl Oscar Sjögren
Eric Sjögren
Emma Holmberg
Jonas Gren

Grafisk form
Fia Djerf
Medan insekterna försvinner från landskapen, klimatet värms och skogarna brinner, flyr människor från krigshärdar i länder som Syrien och Yemen. Europa stänger gränserna om sig. Maktfullkomliga ledare slungar världen in i turbulens.

Att återta det levande satte några av samtidens stora frågor i fokus, genom samtal, musik, poesi, politisk diskussion, konst, samvaro och stillhet. Vilka frågor väcker dagens värld, vilka nya kunskaper behövs? Hur ser kartorna ut för en ansvarsfull fördelning av jordens resurser i antropocen?

Program

Torsdag
Naturens gång – en film och ett samtal om brukandet av jorden, djurhållning och framtida utmaningar.

Filmvisning av dokumentärfilmen Naturens gång av Nina Hedenius. Efter filmen samtal mellan Sanna Samuelsson (journalist), Hélène Littmarck Holmdahl (konstnär/Rikkenstorp permakulturgård), Fredrik Hedborg (jordbrukare/Ställberg) och Nina Hedenius (dokumentärfilmare/Löa).

Om filmen: 
Ett år på gården Lissebäcka, med Östra Grunebergs fäbodar, utanför Orsa i norra Dalarna, där Karl Gustav Hilding, sedan ett tjugotal år, arbetat med att söka bevara och genetiskt säkerställa det gamla lantrasdjuren. En film utan monolog, dialog eller speaker. 1 timme och 46 minuter. https://sv.wikipedia.org/wiki/Naturens_g%C3%A5ng

Vilka konsekvenser har den varma och torra sommaren haft för jordbrukaren och vad betyder det för framtiden?, undrar Sanna Samuelsson som leder panelsamtalet och som kommer läsa ett utdrag ur sitt skönlitterära skrivande om arv, lantbruk och sexualitet.

Kvällen avslutas med Gråärts-vernissage av Hélène Littmarck Holmdahl (Rikkenstorp) och Ställbergs gruva. Den proteinrika ärtan kommer finnas gestaltad, växande och till utdelning för egen plantering.

Fredag
Om skogens komplexitet, dess förändringar och om varför förlusterna mäts oftare i kronor än i klöver när skogen brinner.
Heldagsvandring Djupdalshöjdens naturreservat. Samtal om skogens förändringar med bl.a. Per Skoog (Fd naturvårdsansvarig på Stora Enso), Pia Skoglund (eko-filosof), Jonas Gren (poet), Emma Holmberg (humanekolog) och Carl Oscar Sjögren (konstnär) och Lisen Ellard (Dansare/Koreograf). Vandringen är ca 8 km på stig i kuperad terräng till Hjortronbergsmossens stuga och tillbaka.

– Vi strövar tillsammans genom myrar och skogar som i princip lämnats orörda av det moderna skogsbruket. Längs vägen lyssnar vi på dikt och toner och undersöker det levande på platsen: mossor, lavar, och annat vi ser, säger en av arrangörerna Jonas Gren.

Vid Hjortronbergsmossen arrangeras ett samtal om skogens komplexitet, dess förändringar och om varför förlusterna mäts oftare i kronor än i klöver när skogen brinner.

– Få saker betyder så mycket och så olika för människor som skogen gör. I en värld med begränsade och ojämlikt fördelade resurser fungerar skogen som både allmänning och som vinstmaskin, som både virke och som plats för ro och biologisk mångfald. Jag ser fram emot att undersöka vad denna grönbruna massa består av, vad som ryms i begreppet Skogen idag, vad den har varit och vad den kan bli, säger Emma Holmberg, en av arrangörerna.


Lördag
Konst och praktik i respons till den globala uppvärmningen.

Omställning vid Ställbergs gruva i teori och praktik – en lägesrapport och en visionskarta för framtiden. Gäst: Emelie Empo Enlund, koreograf och dansare samt initiativtagare och konstnärlig ledare till scenkonstprojektet We Love Holocene som söker efter hållbara inre och yttre praktiker i klimatkrisens tid.

Joel Holmdahl håller föreläsning om arbete och utmaningar på permakulturgården Rikkenstorp 15 km norr om Ställberg. http://www.rikkenstorp.se/

IC-98 – Patrik Söderlund och Visa Suonpää (FIN) utställare vid Ställbergs gruva i sommar berättar om deras arbete, som bl.a. kretsar kring människans relation till klimatförändringarna. IC-98 ställde 2015 bl.a. ut på Venedigbiennalen och har blivit en betydande konstnärlig röst i klimatkrisens tid.

Panelsamtal mellan Emelie Empo Enlund (koreograf och dansare), IC-98 – Patrik Söderlund och Visa Suonpää (FIN), Joel Holmdahl , (Rikkenstorp) och Ställbergs gruva.

Individuell och gemensam reflektion från dagarna – vad tar du med dig?

Avslutningsmiddag med det bästa av vad vi har kvar!
Avslutningsfest med konsert av Marta Forsberg, Agnes Magnusson och poesi av Jonas Gren. Kvällen avslutas med DJ Emma + vänner.

– Agnes Magnusson är uppvuxen i Guldsmedhyttan i Bergslagen. Mörka klanger, trevande optimism, kris och ljus spelas på cello.

– Marta Forsberg är tonsättare, ljudkonstnär och musiker inom installationskonst och elektronisk musik. Under de senaste åren har hennes arbete kretsat kring utforskande av rumslighet och intimitet i musik och framförande. Det handlar om att skapa trygga rum för sig själv, men också för andra. I Ställbergs gruva framför hon New Love Music, ett verk bestående av musik och ljus. http://martaforsberg.com/

– Jonas Gren är poet, jour­na­list och en av de som driver Ställbergs gruva. Jonas kommer läsa ur sin nya bok “Dälden där det blommar” som utkommer i hösten 2018 på 10-tal förlag. http://10tal.se/forfattare/jonas-gren/Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors