Att återta det levande Festival, symposium
Ställbergs gruva och Rikkenstorp
10-12 augusti 2017

Medverkande
Eva-Lotta Hultén
Olle Norås
Sara Parkman
Erika Sigvardsdotter
Maria Greger
Meira Ahmemulic
Hanna Ljungh
Agri Ismaïl
Emma Holmberg
Jonas Gren
Carl-Oscar Sjögren
Ingela Bornström
Hani Shabanpour
Ann Ighe
Marit Kapla
Kristin Bergman
Christina Schaffer
Nils Holmdahl
Hélène Littmarck Holmdahl
Joel Holmdahl
Maria Danielsson
Lina Ekdahl
Liikanen

Grafisk form:
Fia Djerf

Program och kurering:
Jonas Gren och Carl-Oscar Sjögren
Ställbergs gruva och finngården Rikkenstorp bjöd in till tre dagar om skogen, jorden och berget; om platser, berättelser, migration och om omställningen till ett fossilfritt samhälle.

PROGRAM

Torsdag 10 augusti 
Skogen, jorden, berget: om människorna och ekosystemen
Plats: Ställbergs gruva.

13.00. Introduktion av dagarna. Musik av Sara Parkman och konst av Olle Norås m.fl.
13.30. Om människan, det rationella och ett naturnära skogsbruk. Föredrag med författaren och journalisten Eva-Lotta Hultén.
15.00. Om tårtor, rymdraketer och barn. Kulturgeografen Erika Sigvardsdotter berättar om skillnaden mellan komplexa och komplicerade problem.
15.45. Människan och ekosystemen. Ett samtal mellan författaren och journalisten Eva-Lotta Hultén, kulturgeografen Erika Sigvardsdotter och biologen Maria Greger.
17.00. Ställbergs gruva berättar om pågående arbeten med platsen. Rundvandring på området.
18.30. Middag
20.00. Det levandes motstånd. Att rena industrimark med växtlighet. Föredrag av biologen Maria Greger.


Fredag 11 augusti 
Slemani, Ställberg, Kebnekajse, Angered: Om platser, undersökningar och berättelser
Plats: Ställbergs gruva

10.30. Utställningar av Meira Ahmemulic och Hanna Ljungh har öppet
12.30. Lunchservering öppnar
14.00 Introduktion till dagen med lyssning till texten “Ankomsten” av Jonas Gren, Carl Oscar Sjögren och Ingela Bornström. Projiceringar av konstnären Olle Norås.
14.30 Journalisten och författaren Agri Ismaïl berättar om den kurdiska staden Slemanis förvandlingar. “Trots att kontrollen över staden skiftat går det att finna en beständig identitet bland stadens invånare genom åren: en näsvishet, ett intresse för kultur, en benägenhet till uppror.” Ur texten “Stadens många namn” Ismaïl skriver b.la för Al Jazeera, The Outpost, Glänta och FLM. http://www.agriismail.com/
15.30 Humanekologen Emma Holmberg ger en ingång till politisk ekologi och reflekterar kring hur några konstnärliga arbeten tar sig an frågor som rör natur och klimatförändringar. Om humanekologi: “En avsikt är att förstå det moderna, västerländska samhällets naturumgänge som ett kulturellt fenomen och som en global makt- och fördelningsproblematik” (Lunds universitet)
17.00 Konstnären Meira Ahmemulic, som under sommaren har visat verken “Ett språk måste vinna” och “Foreign land” vid gruvan, berättar om sina arbeten. Förflyttningar, migration, klass och språk är centrala teman i Meira Ahmemulics arbeten. Hon har b.la intresserat sig för första generationens arbetskraftsinvandrare och deras barn och barnbarn, andra respektive tredje generationens invandrare. Beteckningar som säger något om hur svårt det är att ”bli svensk”.
18.00 Ann Ihge och Marit Kapla, redaktörer för tidskriften Ord & Bild berättar om arbetet med senaste numret “På plats” där bl.a. Ställbergs gruva och Agri Ismaïl medverkar.
Ur förordet: “Det här numret började med att våra öron och ögon blev allt känsligare för hur den välkända uppdelningen mellan land och stad allt oftare kom att nämnas som en verklig motsättning, en konflikt. Den motsättningen fick till exempel förklara valresultat på många platser i världen, och illustrera hur inte bara nationella gränser skapar avgrunder mellan människor, utan också just den där specifika belägenheten”.
19.00. Vegetarisk middag av Kristin Bergman.
20.15 Att berätta om en plats. Hur skildras platser, vem har möjlighet att skildra och vad vittnar platser om för levnadsvillkor? Panelsamtal med bland andra Agri Ismaïl, Ann Ihge och Marit Kapla, Meira Ahmemulic, Ställbergs Gruva och Hani Shabanpour, ABF.
21.15. Efterhäng och Ställbergs-release av Ord & Bilds senaste nummer “På plats” med redaktörerna Marit Kapla, Ann Ighe och medverkande skribenten Agri Ismaïl.

Lördag 12 augusti
Resa, vandring, Rikkenstorp, samtal om jorden.

11.00. Samling. Ställbergs gruva: gemensam bussresa och vandring till Finngården Rikkenstorp.Vid behov går det att hoppa på bussen i Kopparberg kl 10.30 och Ställdalen 10.45.Mer information om var bussen stannar kommer.
14.00. Lunchbuffé på Rikkenstorp, lagad med råvaror från gården.
15.00 Presentation av gården Rikkenstorp – den levande finngården. Om permakultur, svedjebruk och framtidens jordbruk med Nils Holmdahl, Hélène Littmarck Holmdahl, Joel Holmdahl och Maria Danielsson. http://www.rikkenstorp.se/
16.30 Panelsamtal. Vad gör vi på jorden? Vad gör vi med jorden?Medverkande: Christina Schaffer, systemekolog, undervisar i hållbar samhällsutveckling och stadsodling på Stockholms Universitet, Hanna Ljungh, konstnär, Joel Holmdahl, Rikkenstorp. Fler deltagare tillkommer.
Musik med Sara Parkman.
17.30. Egen tid för reflektion och samtal i mindre grupper för de som vill.
19.00. Middag av Kristin Bergman, Ställbergs gruva
20.30. Poesiuppläsning med Lina Ekdahl och konsert med Liikanen.
Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors