Höst
2021


Just nu sker inga publika arrangemang på Ställbergs gruva, men ansökan till residens 2022 är öppen! Läs mer om residensprogrammet nedan och ladda ner PDF med mer info här. Välkommen med din ansökan och till Ställbergs gruva igen nästa gång portarna slår upp! 

Residens vid Ställbergs gruva


Residens på Ställbergs gruva innebär att dela arbetsplats, matsal och tankar med varandra. Nya idéer och undersökningar kan påbörjas samtidigt som pågående arbeten fortskrider. Tanken med residenset är att ge tid att koncentrerat arbeta och reflektera kring sina frågeställningar tillsammans med personer med olika yrken och erfarenheter.
Praktiker inom t.ex. komposition, dans, konst, psykologi, skrivande, ekologi och förvaltningspolitik har genom åren deltagit i vårt residensprogram.

Open call och uppsökande curering

Ställbergs gruva bedriver idag två strukturer för residens:
Den ena är ett open call där ansökan kan skickas in löpande. Här kan du läsa mer om hur du ansöker. Efter urval kallas sökande till ett samtal. Beslut fattas i början på januari 2022. Årligen deltar en till fem personer eller grupper. Residensperioden är normalt förlagd någon gång mellan första april och sista november. Omfattning, tidsram och praktiska förutsättningar görs upp tillsammans med Ställbergs gruva.
Den andra cureringsstrukturen innebär att Ställbergs gruva kontaktar personer eller grupper och bjuder in till egendefinierat arbete eller tematiskt gemensamt residens. 

Residenset syften

En ambition för residensen är att utforska formerna för hur residens kan bedrivas på ett relevant sätt för både platsen och deltagaren. Verksamheten söker efter individuella eller kollektiva konstnärskap, tänkare och görare i bredaste bemärkelse, som är intresserade av att komma till Ställberg för att utforska sina frågeställningar och gestaltningar i relation till samhället här och verksamhetens väv av tankar och praktiker. Vår ambition är att skapa möjlighet att långsiktigt fördjupa relationen till praktiker och konstnärskap.

Är du nyfiken på hur vi som konstnärsdriven grupp är organiserade och hur vi arbetar? Kom gärna och besök oss! Det finns också några inledande texter på OM-sidan. Hör gärna av dig om du har frågor! 

Foto: Michaela Casková från träffen & residenset “What kind of centre” 2018.

Adress
︎
Gruvvägen 5, 714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva