Sommar
      2021

Under juli sker Öppningen, Till det som alltid funnits och Stilla färd. Verken handlar bl.a. om uppmärksamhet, tro, industrialismens konsekvenser, förlust och varande i skogen.
Klicka på programpunkterna nedan för att läsa mer!
Med ödmjukhet inför pandemin och rådande restriktioner justerar vi biljettantalet allt eftersom. Höstens program släpps senare under sommaren. Välkomna!

Adress
︎
Gruvvägen 5, 714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva