Utemiljö
Gårdsytan består av gångar/vägar med packat grus och det går att röra sig mellan byggnaderna på dessa. Gångarna kan variera i jämnhet. Även gräsytor finns på området.

Lokaler
Våra publika lokaler ligger i anslutning till marknivå förutom gruvstugan som är en gammal kontors- och peronalbyggnad, där en trappa med 4 trappsteg leder upp till entrén. Trappen är kompletterad med en ramp i gallerduk. Rampen är ca 6m lång och höjdskillnad ca 60cm. Rampens bredd är 90 cm och dörren in i byggnaden är 80 cm.

Parkering
Parkeringsplatser finns dels ca 100 meter från vår foajé/entré. Färdtjänst eller bil kan köra ända fram till foajé/entrén för att släppa av eller hämta upp besökare. Finns även två parkeringar i direkt anslutning till foajé/entré.
Markytan mellan parkeringsplatser och entré/byggnader är belagd med grus och kan vara ojämn.

Toalett
Mobil RWC finns tillgängligt på marknivå vid gårdsplanen under arrangemang, utställningar etc.

Publika event
Vid publika event såsom konserter, föreställningar, seminarium m.m. finns alltid publikvärdar tillgängliga. Hör av dig innan ditt besök om du har behov av en publikvärd.

Rullstol, hörselslingor eller hjälpmedel för att förstärka syn eller hörsel finns inte att låna.

Fällstolar finns att låna i foajén.

Medföljande personlig assistent eller ledsagare har fri entré samt personal i tjänst vid besök från skolor, boenden, fritidsgrupper och liknande.

Pälsdjur är ej tillåtna i lokalerna. Assistanshundar är välkomna.

 

Övrig information eller andra frågor om tillgänglighet? Hör gärna av dig!  info@stallbergsgruva.se eller 072 722 31 21