Ställbergsången

Nyskriven körmusik för Ställbergs gruva av Sara Parkman och Xenia Kriisin.

Ställbergsången var ett körverk med en kör på trettio personer i ett möte mellan sångare och musiker från Bergslagen och resten av landet.
Konstnärliga ledare för produktionen var Xenia Kriisin och Sara Parkman, som gemensamt komponerade nya verk skrivna för Ställbergs gruvas rumsliga miljöer

Projektledare, körledare & kompositörer:  Xenia Kriisin och Sara Parkman.

Medverkande musiker: ​Kristina Issa, Hannah Tolf, Ylva Holmdahl, Selen Özan, Barbara Chamoun, Brenda El Rayes, Lars Parkman, Johan Hjalmarsson, Erik “Errka” Peterson.

Medverkande kören:​ Amelia Haglund, Alla Bäck, Linnea Isberg, Pia Gyll, Pella Lundmark, Elisabeth Raymond, Yvonne Olsson Tolf, Erika Kuylenstierna, Sofia sjögren, Katja Roselli, Ragna Gillgren Steen, Hélène Littmarck Holmdahl, Kristina Angelman, Tomas Karlberg, Erika Sigvardsdotter, Marion Lenfant, Lisa Säthil, Nathalie Wuerth, Stephanie Stjärnlöv, Carita Ehrstedt, Lotta Fuchs, Elsa Leth, Amanda Sundberg, Eva Agorelius, Ingrid Nordahl, Ingela Bornström, Linneá Holmstrand .

Team: Scenografi: Veine Bartos, scenografiassistent: Mattias Sellden, Roger Carlson, Rickard Eklund (programform), ljus: Sanna Adibzadeh, ljud: Peter Widell, köransvarig: Clara Gerdmar, koordinator: Lisen Ellard, grafisk form: Sofia Djerf, kök: Kristin Bergman, Solveig Södahl, köksassistent: Katja Roselli, inspelningstekniker: Hampus Norén, cafe: Yvonne Sjögren, Louise Parkman, Therese Nålberg, volontärer: Lisa Karlsson, Annie Jonasson, Ställbergs dagis: Barnen Charlie, Edith, Oddi, mormor Maria, papporna Olle, Jonas, producenter: Eric Sjögren och Carl- Oscar Sjögren.

Ställbergsången genomfördes med stöd av: Kulturrådet, Konstnärsnämnden, ABF, Ljusnarsbergs kommun, Region Örebro, Längmanska kulturfonden. 

Recension
av Erik Augustin Palm – DT: Ställbergsången-DT