3 0   k o n s t n ä r e r

producerar verk på plats i Ställbergs Gruva 2013.
Verken presenteras under festivalen DOPET 18–21 juli.

Under residensperioden, 6–22 juli, producerar ett trettiotal inbjudna deltagare från olika praktiska och konstnärliga områden – arkitektur, scen, musik, bygg, kök, text, teori, konst – verk under samma tak till festivalceremonin DOPET. Utgångspunkten för det konstnärliga arbetet på Ställbergs Gruva är platsen och dess omgivning, i fysisk, social och filosofisk bemärkelse. Hur kan vi skapa verk som undersöker, kommenterar och kontrasterar platsen och dess geopolitiska situation? Hur kan vi bända i historien och samtiden för att hitta de skiftningar som gör det som händer relevant, i och utanför kronologin? Hur kan vi hitta en metod som öppnar mellan observation och performativitet? I metoden skapas en trygghet i ovissheten. Ett paradigmskifte sker vid gruvan där den tunga industrin förvandlas till en ny plattform som utformas av  medverkande konstnärer och medarbetare, och där till slut festivalen som helhet kan ses som ett fyra dagar långt verk.

 

alexandra

Alexandra Wingate

Den svenska koreografen Alexandra Wingate återvände till Sverige 2009 efter att ha fått sin BA i Dance Theatre och MA i koreografi från Laban Trinity-konservatoriet i London. Hennes MA-forskning kretsade kring hur de kognitiva processer som formar känslor och medvetet tänkande relaterar till processen för koreografi och improvisation. Hennes koreografier Dear Real Doll, Kill a Cat Show, Rapacious Excellence, Mutism and Mutability, Solo for Two och 2 & 1 Gloomy Sundays har framförts i Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien. Alexandra arbetar även med produktion, curating och processtöd i sitt eget projekt KOLT och är en del av produktionsteamet för Ställbergs Gruva. sexascommercialinstinct.wordpress.com
Kolt på Svenska/Norska: www.kolt-kolt.se/svno/hjem

iconoclashes2

Erik Berglin

Erik Berglin är svensk konstnär med en MFA från Högskolan för fotografi i Göteborg. Hans praktik sträcker sig från interventioner i stadsmiljö till faktabasarat/fiktivt berättande om sorgliga figurer och glömda händelser, och appropriering av bilder som hittats på nätet. I sina senaste verk har han utforskat möjligheterna att skapa bilder med hjälp av algoritmer. Hans verk har visats i Berlin, Tirana, Toronto, New York och på ett flertal platser runt om i Sverige. De finns i samlingarna på Göteborgs konstmuseum och Hasselblad Center. Han har nyligen publicerats i Dazed & Confused, Paletten och Hyperallergic, och i Art and Theorys nya bok om samtida svenskt fotografi.


evaagorelius

Eva Agorelius

Eva Agorelius är musiker och låtskrivare och har spelat i olika konstellationer med ett soloprojekt i grunden – experimenterande pop utifrån röst och piano, gärna framförd på alternativa konsertplatser. Fram tills för ett år sen spelade hon med en cellist och ytterligare två vokalister – de har spelat bland annat på Fröjdeluckan scen- och konstfest, Rätt buss i Stockholm och runt om i Göteborg. Eva arbetar i nuläget med en inspelning utav en EP i Stockholm på Fashion police studios i samarbete med Hampus Norén. Hon spelar även och skriver musik i det Göteborgsbaserade bandet Rodna och har medverkat som aktör och musiker i ett antal performance/scenkonstverk med bland annat scenkonstgrupperna Poste Restante och Drift scenkonst.

folketsbrus

Folkets Brus

Vi sa: Gå dit det glimmar. Vi kom till Ställberg där berättelserna bor överallt. Likaså finns melodierna, gobitarna och ljuden. Vi gör: samlar in och bygger ihop till ett gemensamt minne. Den obrutna traditionen av kollektiva ljud är vårt arv och vår tråd till framtiden. Hampus Norén pysslar med ljud och projekt. Bördig från Örebro men finns i Bandhagen i Stockholm. Sara Parkman är folkmusiker och konstnär. Har hjärtat i Ångermanland men bor i Vårberg, Stockholm.


jannine

Jannine Rivel

Jannine Rivel är dansare, koreograf, pedagog, skrivare och poet. Hennes arbete tar sig en början mellan stillhet och rörelse. Hon är intresserad av de ändlösa rörelsemöjligheter kroppen kan erbjuda i nära relation till den koreografiska formen ur kroppens rörelsefunktion. Hon arbetar pågående inom olika konstellationer och med olika konstnärer. De som Jannine arbetat närmast med de sista åren är: Minna Elif Wendin, Susanna Leibovici, Moa Matilda Sahlin, Mira Mutka och Louise Waite.
Hon turnerar med: The Wood Rabbit, Pop up Dance, MM och Lion Lucy. Jannine är certificerad lärare i Klein Technique -09. Hon har en examen som danspedagog -02 och en som dansare -96. Besök gärna www.janninerivel.com

josefina

Josefina Björk

Josefina Björk pluggar skulptur på Göteborgs konstskola. Hon jobbar främst med rum och kropp som medium och hennes arbeten har ofta scenografisk utgångspunkt. Oavsett om det är interaktiva performance, rumsliga installationer eller foto är identitet och kultur alltid återkommande teman. Genom scenografin placerar hon verket i en kulturell kontext och stil som kan understödja och spegla de psykologiska dilemman, samhälleliga fenomen eller känslotillstånd som besökaren undersöker i verket. Josefina jobbar även som scenograf/kostymör och har en bakgrund inom inredning och projektledning.

karlbergstrom

Karl Bergström

Karl Bergström är konstnär och filosof baserad i Göteborg. BA i både teoretisk och praktisk filosofi från Göteborgs universitet.
Pågående BA i konst på Akademin Valand. Basist i Kors. Bandet Kors, besläktat med rockgenren, arbetar med ljud, scen, närvaro, genom inslag av rök och djupa skogar. Vid Akademin Valand fokuserar Karl på oljemålning och konceptuell installation. Hans huvudsakliga intressen i filosofi är ontologi och Metaetics. Ontologin är studiet av hur saker och ting existerar, är Metaetics studiet av vad vi kan ha för avsikt med vårt moraliska språk.
www.kors.cc
karlbergstrom.se

lisastenberg

Lisa Stenberg

Lisa Stenberg är kompositör och performer. Som kompositör komponerar hon akustisk musik, elektroakustiskt och kombinerar dessa uttryck för ensembler i olika konstellationer, från orkester till solomusiker. Lisa har även komponerat musik för dokumentärfilm, skapat ljuddesign för teater och samarbetar med dansare och performanceartister. Som performer framträder hon med ljudimprovisationer baserade på realtidsbearbetning av olika objekt och ljudkällor. Utöver det konstnärliga arbetet har Lisa engagerat sig i att stärka den konstmusikaliska musikens plats och roll i Norrbotten. Hon är en av intiativtagarna till och ordförande för Norrbottens nya scen och arrangör i föreningen KLUSTER sedan 2010-2012.
www.lisastenberg.com

mariamarsell

Maria Mårsell

Maria Mårsell har en fil. mag. i litteraturvetenskap och estetik och är specialiserad på Det moderna genombrottet. Hon har en bakgrund inom förlagsbranschen och arbetar idag som tf Vuxenbibliotekschef på Kulturhuset i Stockholm. Hon är även chefredaktör för litteratur- och konsttidskriften CONST Literary (P)review.

mirasvanberg

Mira Svanberg

Mira Svanberg, ljusdesigner. Utbildad på Malmö högskola i scenproduktion samt pågående student på Stockholms Dramtatiska Högskola. Har varit verksam ljusdesigner sedan 2008, främst i Malmö. Designar teatergruppen Mutations ljus och har även ingått i dekorationsgruppen Makeriet.

ollehuge

Olle Huge

Olle Huge arbetar interdisciplinärt främst med rörlig bild, skulptur och ljud. Som utgångspunkt har han använt skilda saker som damm, buller och bakteriekulturer. Genomgående i verken finns en fascination för att sätta fokus på små fysiska skeenden och fånga det som är flyktigt och knappt märkbart. Som en metod för att undersöka platsen Ställberg har Olle valt att resa från Göteborg med cykel. Olle är också ena halvan av den audiovisuella duon Sönderbyggd.
www.ollehuge.se

 rasmuspersson

Rasmus Persson

Rasmus Persson är Göteborgsbaserad ljudskapare, tekniker och apparatentusiast, främst verksam i olika scenkonstsammanhang men även som ljudläggare för film och tv. Rasmus har genom en rad olika kollaborationer utforskat de gränsland där teknik möter ljud / ljus / rum / röst / rörelse / bild. Ingångar vid Ställberg: Plats, Installation, Interaktion, Transparens, Patina. Pågående samarbetet med Lisa Stenberg [LARKEN] och Rickard Eklund [Duns] kommer att visas.

rickard

Rickard Ljungdahl Eklund

Rickard Ljungdahl Eklund har den senaste tiden arbetat med installation, skulptur, video och måleri och med återkommande material som nättyg, speglar, svart grunderingsfärg, krita och levande plantor. Arbetet har kretsat kring teman som drömtolkning, mytgestaltning och optiska effekter. Till Dopet planerar han att anlägga en zenträdgård/skulpturpark på de övervuxna fundamenten från en kraftstation samt att i samarbete med Rasmus Persson uppföra en optisk ljudinstallation.

sebastianrozenberg

Sebastian Rozenberg

Sebastian Rozenberg är konstnär och arbetar med text, konst och video. Han är intresserad av kritikalitet som praktik och arbetar ofta med fiktionaliserad filosofi som grund. Seminarier och akademiska situationer som konstnärlig produktion är ett återkommande tema, liksom installationer och collage där ett öppet ifrågasättande av produktionen i sig, och filosofi som ett verktyg har en central roll.
www.sebastianrozenberg.com

sebastiansporsen

Sebastian Sporsén

Sebastian Sporsén är professionell skådespelare, utbildad vid Teaterhögskolan i Göteborg. Han arbetar både inom film, tv och teater, bland annat vid Stockholms Stadsteater och Teater Tribunalen. På Ställbergs Gruva / The non existent Center utforskar Sebastian det performativa i relation till den specifika platsen. Intresset ligger i gränspunkter – det vill säga, de skarvar där det skaver och grusar sig i våra invanda föreställningar om “det konstruerade” och “det verkliga”. 

sinivika

LumaKey

TIDIGARE har medlemmar av LumaKey…
Organiserat sociopolitiska provokationer, svarta PR-events, strejker, jämställdhetskampanjer, skönhetstävlingar, urbana interventioner, workshops för fångar, performancefestivaler, socialt engagerande kreativa processer…
NYLIGEN har vi tillsammans…
Samlat bidrag till organisationen Foundation for the Preservation of Mahayana Tradition, skapat konst, kärlek, mat, performance och dokumentärer, utforskat och utvidgat medvetanden, skapat offentliga platser, varit gudföräldrar åt Choco & Jewel…
NU på Ställbergs Gruva…
Skapar vi, i en sammansmältning av våra bakgrunder och kunskaper, en platsspecifik installation: Space is the ground – why worry? Vi har äran att samarbeta med ljuddesignern Jouni Tauriainen, www.soundplanetarium.com och
www.riippumattojenmaailma.fi

sophieambjorn

Sophie Älfvåg & Ambjörn Göransson

Sophie Älfvåg och Ambjörn Göransson är två personer sprugna ur åttiotalet. Sophie är intresserad av att utmana och överraska. Allting måste inte vara vad det verkar vara. Hon har studerat konstorienterade ämnen och kreativa tillvägagångssätt bland annat på HDK i Göteborg. Ambjörn gjorde en gång en bit dåligt järn och har sedan dess filmat olika saker och spelat musik i den svenska björnstammen. Han studerar på Akademin Valand film i Göteborg. Sophies önskan är att vara mer filosofisk. Ambjörn önskar att bli mer konkret.

mats

Mats Erlandsson

Mats Erlandsson är tonsättare och komponerar elektroakustisk och instrumental musik. Han bor och arbetar i Stockholm. Fokus i hans musik ligger på långsamma harmoniska förlopp, reduktion och olika grader av brus-saturation. Detta uppnås uteslutande genom syntes. Mats arbetar med både fixerad media och live-elektronik beroende på situation. Till live-framträdanden brukar han skriva generativa verk där den övergripande formen och innehållet är fixerade medan ett urval parametrar kan kontrolleras i realtid. 

[/column]

froydis

Frøydis Dahlø

Frøydis Dahlø är hemlös antikapitalist i världens rikaste land. Hon kommer för alltid att hata oljan och älska människorna. Hon har studerat musik (Universitetet i Stavanger, Högskolan för scen och musik i Göteborg, Gotlands tonsättarskola), ekologi och jordbruk (Høyskolen i Hedmark), och sociologi (Universitetet i Oslo). Hennes telefonnummer är +4745678205. Hennes projektlista är halvlång.

jonas

Jonas Gren

Jonas Gren tycker om alla sorters folk, till exempel människor och björnar. Om människor och björnar inte kan leva gott tillsammans så finns det något viktigt att tala om. Jonas har studerat litteratur, journalistik och skrivande. Han arbetar med magasinet Effekt, som fokuserar på klimatförändringar och politisk ekologi.

skuppalet

Anna Ganslandt & Jan Pilgaard

Anna Ganslandt och Jan Pilgaard driver produktionsplattformen Skup Palet och ingår sedan 2009 som kulturproducenter inom organisationen Hey, it’s Enrico Pallazzo! Inom verksamheten granskas bland annat konstens roll som samhällsförbättrande redskap för såväl privata och offentliga intressen som politiska misslyckanden. I Skup Palets praktik fungerar det gestaltande arbetet som ett fundament för ställningstaganden och problemställningar omkring de villkor kulturen inordnar sig under, inom sina egna hierarkiska system såväl som underordnad en hegemonisk resultatorienterad samhällsstruktur. I detta arbete står egna produktioner, samarbeten med offentliga och privata aktörer, enskilda konstnärer och marginaliserade grupper vid sidan av varandra och det finns ingen direkt gräns mellan konstnärskapets olika identiteter eller åtaganden.
www.skuppalet.org

marie

Marie Abildgaard Moberg

Marie Abildgaard Moberg är scenograf och flyttade till Sverige från Danmark i september 2012. Hennes arbete kretsar ofta kring individens säregna upplevelse av och förståelse av världen som omger den. Hon inspireras av att se kroppen som en sammanhållen kännande organism, och försöker ofta manipulera och leka med sinnesintryck.
På Dopet skiftar hon fokus och vill här undersöka och kartlägga själva rummets förutsättningar. Vilka är till exempel de sociala och historiska konnotationerna som är knutna till gruvan i Ställberg, och hur kan man med hjälp av scenografiska redskap framhäva och manipulera dessa förutsättningar?

noimage

Ställbergs-
redaktionen

Ställbergsredaktionen är baserad i Göteborg, Ställberg och Stockholm, och arbetar med journalistik och text i olika former. I projektet, som utgår från frågor om globalisering, gruvindustrin och platsens förändring, intervjuar vi personer med någon form av anknytning till samhället Ställberg eller till gruvan. De som levt hela sina liv på orten, nyinflyttade och tillfälliga besökare. Redaktionen, som består av Henrik Allesson, Jonas Gren och Valter Nordqvist, är på plats vid gruvan periodvis från maj till juli. Under ett par dagar har vi hållit öppen redaktion där besökare har bidragit till projektet. Vi redigerar intervjuerna till en serie texter i monologform.

 

Om residenset

Under residensperioden, 6–22 juli, producerar inbjudna deltagare från olika praktiska och konstnärliga områden – arkitektur, scen, musik, bygg, kök, text, teori, konst – verk under samma tak till festivalceremonin DOPET. Utgångspunkten för det konstnärliga arbetet på Ställbergs Gruva är platsen, i fysisk, social och filosofisk bemärkelse. Hur kan vi skapa verk som undersöker, kommenterar och kontrasterar platsen och dess geopolitiska situation? Hur kan vi bända i historien och samtiden för att hitta de skiftningar som gör det som händer relevant, i och utanför kronologin? Hur kan vi hitta en metod som öppnar mellan observation och performativitet? I metoden skapas en trygghet i ovissheten. Ett paradigmskifte sker vid gruvan där den tunga industrin förvandlas till en ny plattform som utformas av  medverkande konstnärer och medarbetare, och där till slut festivalen som helhet kan ses som ett fyra dagar långt verk.