The non existent Center

The non existent Center, TNEC, är en konstgrupp baserad i Göteborg, Stockholm och Ställberg. Gruppen driver verksamheten vi d Ställbergs gruva under ledning av tre personer med bakgrund inom musik, teaterregi och formgivning. Knutna till gruppen finns ett tjugotal personer från olika yrkesfält; journalistik, psykologi, fri konst, konflikthantering, sociologi, kulturgeografi, genusvetenskap, arkitektur, snickeri, koreografi, musik och författande. TNEC arbetar utifrån idéer med en öppenhet mellan olika yrkesfält och erfarenheter. I botten finns en utvidgad tanke om konst som ett socialt politiskt skeende.

TNEC har utöver arbetet med Ställbergs Gruva gjort produktioner på uppdrag av och/eller i samarbete med bl.a. Statens konstråd, Skogen i Göteborg, Världskulturmuseet i Göteborg, Institute for Contemporary Ideas and Art, Göteborgs internationella konstbiennal, SIDE-SHOW i Småland, International Community Art Festival i Rotterdam, Konsthögskolan Mejan och Konstfack i Stockholm, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg och Konstfrämjandet.

Hope Tourist Center, Foto: Edolf Larsson


Ställbergs Gruva

Plats för samtida konst och tanke

Ställbergs Gruva, plats för samtida konst och tanke, är föremål för TNECs huvudsakliga arbete. Gruppen har gjort nedslag vid gruvan sedan 2012, och flyttade in för kontinuerlig verksamhet våren 2013. Vid gruvan har internationella konstnärsresidens, festivaler, scenkonstföreställningar och utställningar arrangerats. De senaste åren har över 100 konstnärer och artister från 12 länder deltagit i arbetet.

Ställbergs Gruva är en utsiktspunkt för att konstnärligt bearbeta samtiden i det personliga och det globala. Platsen fungerar som ett nav och en experimentyta där samtidens komplexa kapitalistiska konsumtionssamhälle kan förstås genom längre och pågående konstnärliga och sociala processer. Arbetet är ett gestaltande forskningsarbete där arbetets beståndsdelar – omvärldsanalys, finansiering, kommunikation, samarbeten och tematik – undersöks för att se hur nya möjligheter för konstnärligt arbete och publika möten kan fungera. Det är också en plats som tillåter att skilda discipliner kan arbeta med gemensamma frågeställningar.

Sommaren 2015 köpte TNECs systerförening Non Existent Resources gruvfastighetens ca 3000 kvm byggnader och 9 hektar mark. Ambitionen är att ställa om gruvområdet för kulturella och sociala ändamål med nya energilösningar.

ceremoni


Gruvans historia

Ställbergs Gruva var på sin tid Europas djupaste järnmalmsgruva med sitt huvudschakt på 1072 meter. Gruvan drevs av Ställbergsbolagen och lades ner 1977 av VDn Jan Stenbeck. För pengarna startade han ZTV och Comviq (senare Tele2). Gruvsamhället stod chanslöst mot denna utveckling och samhället Ställberg, som under gruvboomens sextiotal blomstrade, har idag strax under hundra invånare. Mataffären och skolan har lagts ner och tåget stannar inte längre. Kommunen, Ljusnarsberg, är rankad av tidningen Dagens samhälle att bli den svenska kommun som först dör ut till följd av avfolkning, år 2070. Gruvområdets byggnader – den höga betonglaven, sovringsverket, kontorsbyggnaden och maskinhallarna – har till stor del stått obrukade sedan nedläggningen.

 

laven

 


Verksamhetsledning


 

carl oscar hemsida

Carl-Oscar Sjögren

Regissör, producent och konstnär från Fröjdeluckan 8 mil söder om Ställbergs Gruva. En del av TNECs konstnärliga ledning och tillsammans med brodern Eric Sjögren initiativtagare till konstgruppen The non existent Center och Ställbergs Gruva. Carl-Oscar har två aktuella tankar. (Ett) Hur kan konstprojektet Ställbergs Gruva bli en fördjupad samhällsundersökning i avfolkningsbyggd?. (Två) Vad händer med handlingsutrymmet i ett samhälle när konstnärlig verksamhet kapitaliseras och krävs på mätbara resultat? Inkurerad med verket “En gåva från Haroon” på Göteborgs stadsmuseum till utställningen Motbilder av Anna van der Vliet/ ICIA 2014. Samarbetar med Göteborgs Konsthall med utställningen “Märk linjen”  vintern 2014/2015. Medverkat i Poste Restantes produktion “Closing time STHLM/GBG”. Startat och drivit ett flera scen och konstplattformar och festivaler.

 

 

Karin Linderoth

Designer och konstnär från Göteborg. Del av TNECs konstnärliga ledning sedan 2013 med fokus på identitet, koncept, marknadsföring och publikation. Ansvarar bl.a. för Non förlag. Intresserad av format och gestaltning som (ut)forskningsmetod. MFA från HDK, Göteborgs Universitet. Utbildad vid HDK, Akademi Valand och Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Har utöver arbetet med TNEC jobbat som scenografi- och kostymassistent i Ruben Östlunds långfilm Play och med Joost Grootens som designer med boken “Atlas of the Copenhagens”.

www.karinlinderoth.se

 

Eric S. Flatby

Musiker, ljuddesigner och konstnär från Bergslagen. En del av TNECs konstnärliga ledning och är tillsammans med sin bror Carl-Oscar Sjögren initiativtagare till konstgruppen The non existent Center och Ställbergs Gruva. Eric Sjögren studerar sista året på Stockholms konstnärliga högskola på linjen ljuddesign för scenkonst och arbetar just nu med ett projekt på Uppsala Stadsteater som kompositör och ljuddesigner till föreställningen “Landet ensamheten”. Parallellt arbetar Eric med Troja scenkonst produktion “Den svenska demokratins historia 2.0” samt danskompaniet Arkeolog8 med deras nya föreställning som har premiär i maj 2105 på Dansens Hus stora scen i Stockholm. Var under våren 2015 ljuddesigner i Susanne Ostens sista föreställning på Unga Klara, “Lammungarnas fest” .

 


Non Existent Resources, ägarförening


 

Kristoffer Liljedahl

Psykolog, musiker och konstnär från Sandviken. Bor i Göteborg.

Veine Bartos

Inredningsarkitekt och formgivare md en BFA från Konstfack. Stockholm.

Sara Parkman

Musiker bördig från Västernorrland. Stockholm.

Peter Widell

Snickare och omställningsarbetare, Göteborg.

 

Josefina Björk

Konstnär, Göteborg

Alexandra Wingate

Koreograf och dansare, Göteborg.

Karin Linderoth

Designer och konstnär från Göteborg. Bor nu i Hjulsjö, Bergslagen.

 

Henrik Allesson

Journalist från Blekinge. Bor i Göteborg.

Jonas Gren

Poet och journalist. Stockholm.

Carl-Oscar Sjögren

Regissör och konstnär från Bergslagen. Nu bosatt i Göteborg.

Eric Sjögren

Kompositör och musiker från Bergslagen. Nu bosatt i Stockholm.

 

 M e d   s t ö d   a v

kulturrådet  orebrolandsting  ljusnarsberg

 

I   s a m a r b e t e   m e d

 

Skogen_logga_symbol_bljusnarsberg    rikkenstorpkonstframjandetnaivitetehICIA

Bergslagsspelen_kvadrat_-RGB-kopiabyalagetemsrattbusskoloni_rednotquiteoperapaskaretstudieframjandetabf

 

 

Tidigare bidragsgivare

leaderleader2euadolflindgrencid5879_formanstakare-kulturstiftelsenkulturbryggan