The non existent Center

The non existent Center, TNEC, är en konstgrupp baserad i Göteborg, Stockholm och Ställberg. Gruppen driver verksamheten vid Ställbergs gruva under ledning av tre personer med bakgrund inom musik, teaterregi och formgivning. Knutna till gruppen finns ett tjugotal personer från olika yrkesfält; journalistik, psykologi, fri konst, konflikthantering, sociologi, kulturgeografi, genusvetenskap, arkitektur, snickeri, koreografi, musik och författande. TNEC arbetar utifrån idéer med en öppenhet mellan olika yrkesfält och erfarenheter. I botten finns en utvidgad tanke om konst/kultur som ett socialt politiskt skeende.

TNEC har utöver arbetet med Ställbergs Gruva gjort produktioner på uppdrag av och/eller i samarbete med bl.a. Statens konstråd, Skogen i Göteborg, Världskulturmuseet i Göteborg, Institute for Contemporary Ideas and Art, Göteborgs internationella konstbiennal, SIDE-SHOW i Småland, International Community Art Festival i Rotterdam, Konsthögskolan Mejan och Konstfack i Stockholm, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg och Konstfrämjandet.


Ställbergs Gruva

Ställbergs Gruva, plats för arbete, kultur och tanke, är föremål för TNECs huvudsakliga arbete. Gruppen har gjort nedslag vid gruvan sedan 2012, och flyttade in för kontinuerlig verksamhet våren 2013. Vid gruvan har internationella konstnärsresidens, festivaler, scenkonstföreställningar, seminarier och utställningar arrangerats. De senaste åren har över 160 kulturarbetare från 15 länder deltagit i arbetet.

Ställbergs Gruva är en utsiktspunkt för att konstnärligt bearbeta samtiden i det personliga och det globala. Platsen fungerar som ett nav och en experimentyta där samtidens komplexa kapitalistiska konsumtionssamhälle kan förstås genom längre och pågående konstnärliga och sociala processer. Arbetet är ett gestaltande forskningsarbete där arbetets beståndsdelar – omvärldsanalys, finansiering, kommunikation, samarbeten och tematik – undersöks för att se hur nya möjligheter för konstnärligt arbete och publika möten kan fungera. Det är också en plats som tillåter att skilda discipliner kan arbeta med gemensamma frågeställningar.

Sommaren 2015 köpte TNECs systerförening Non Existent Resources gruvfastighetens ca 4000 kvm byggnader och 9 hektar mark. Ambitionen är att ställa om gruvområdet för kulturella och sociala ändamål med nya energilösningar.

Gruvans historia

Ställbergs Gruva var på sin tid Europas djupaste järnmalmsgruva med sitt huvudschakt på 1072 meter. Gruvan drevs av Ställbergsbolagen och lades ner 1977 av VDn Jan Stenbeck. För pengarna startade han ZTV och Comviq (senare Tele2). Gruvsamhället stod chanslöst mot denna utveckling och samhället Ställberg, som under gruvboomens sextiotal blomstrade, har idag strax under hundra invånare. Mataffären och skolan har lagts ner och tåget stannar inte längre. Kommunen, Ljusnarsberg, är rankad av tidningen Dagens samhälle att bli den svenska kommun som först dör ut till följd av avfolkning, år 2070. Gruvområdets byggnader – den höga betonglaven, sovringsverket, kontorsbyggnaden och maskinhallarna – har till stor del stått obrukade sedan nedläggningen.


Verksamhetsledning


carl oscar hemsida

Carl-Oscar Sjögren

Regissör, producent och konstnär från Fröjdeluckan 8 mil söder om Ställbergs Gruva. En del av TNECs konstnärliga ledning och tillsammans med brodern Eric Sjögren initiativtagare till konstgruppen The non existent Center och Ställbergs Gruva. Carl-Oscar har två aktuella tankar. (Ett) Hur kan konstprojektet Ställbergs Gruva bli en fördjupad samhällsundersökning i avfolkningsbyggd?. (Två) Vad händer med handlingsutrymmet i ett samhälle när konstnärlig verksamhet kapitaliseras och krävs på mätbara resultat? Inkurerad med verket “En gåva från Haroon” på Göteborgs stadsmuseum till utställningen Motbilder av Anna van der Vliet/ ICIA 2014. Samarbetar med Göteborgs Konsthall med utställningen “Märk linjen”  vintern 2014/2015. Medverkat i Poste Restantes produktion “Closing time STHLM/GBG”. Startat och drivit ett flera scen och konstplattformar och festivaler.

Karin Linderoth

Designer och konstnär från Göteborg. Del av TNECs konstnärliga ledning sedan 2013 med fokus på identitet, koncept, marknadsföring och publikation. Ansvarar bl.a. för Non förlag. Intresserad av format och gestaltning som (ut)forskningsmetod. MFA från HDK, Göteborgs Universitet. Utbildad vid HDK, Akademi Valand och Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Har utöver arbetet med TNEC jobbat som scenografi- och kostymassistent i Ruben Östlunds långfilm Play och med Joost Grootens som designer med boken “Atlas of the Copenhagens”.

www.karinlinderoth.se

Eric Sjögren

Musiker, konstnär och ljud/ljusdesigner född och uppväxt i Bergslagen. Utbildad vid Göteborgs Universitet och Stockholms Dramatiska Högskola. Han är verksamhetsledare och en del av den konstnärliga ledningen för, samt initiativtagare till konstgruppen The non existent Center (TNEC) och platsen Ställbergs gruva. På sidan av arbetet med TNEC frilansar Eric som kompositör/ljuddesigner inom scenkonstområdet. Bland tidigare uppdragsgivare kan nämnas institutioner/fria aktörer så som: Riksteatern, Unga Klara, Göteborgs Stadsteater, EMS, Konstfack, Skogen, Side-shows, Poste Restante, Konstfrämjandet Bergslagen.


Non Existent Resources, ägarförening


Kristoffer Liljedahl

Psykolog, musiker och konstnär från Sandviken. Bor i Göteborg.

Veine Bartos

Inredningsarkitekt och formgivare md en BFA från Konstfack. Stockholm.

Sara Parkman

Musiker bördig från Västernorrland. Stockholm.

Peter Widell

Snickare och omställningsarbetare, Göteborg.

Josefina Björk

Konstnär, Göteborg

Alexandra Wingate

Koreograf och dansare, Göteborg.

Karin Linderoth

Designer och konstnär från Göteborg. Bor nu i Hjulsjö, Bergslagen.

Henrik Allesson

Journalist från Blekinge. Bor i Göteborg.

Jonas Gren

Poet och journalist. Stockholm.

Carl-Oscar Sjögren

Regissör och konstnär från Bergslagen. Nu bosatt i Göteborg.

Eric Sjögren

Kompositör/Ljuddesigner och konstnär från Bergslagen. Nu bosatt i Stockholm.

Med stöd av

  orebrolandsting  ljusnarsberg

I samarbete med

Skogen_logga_symbol_bljusnarsberg    rikkenstorpkonstframjandetnaivitetehICIA

Bergslagsspelen_kvadrat_-RGB-kopiabyalagetemsrattbusskoloni_rednotquiteoperapaskaretstudieframjandetabf

Tidigare bidragsgivare

leaderleader2euadolflindgren