Åk tåg

Sök till: Ställdalen  www.sj.se
(Ställdalen ligger 4 km från Ställbergs Gruva)

Buss i regionen

Sök till: Ställberg (bönhusbacken) www.lanstrafiken.se
(Skyltat till Ställbergs Gruvor från busshållplatsen)

Samåkning

Skriv på vår facebooksida
https://www.facebook.com/stallbergs.gruva