Att återta det levande. 1-3 aug.

13.08.2019

Att återta

det levande

Om skogen, vattnet och jorden: om platser, relationer och ekonomier.
Med tid för lyssnade, övervägande och val.

Under tre dagar sätter Ställbergs gruva några av samtidens stora frågor i fokus, genom samtal, musik, poesi, politisk diskussion, konst, vandring och stillhet.

Vilka frågor väcker dagens värld, vilka nya kunskaper behövs? Hur ser kartorna ut för en ansvarsfull fördelning av jordens resurser i antropocen?

Festivalprogrammet inleds på torsdagskvällen med middag av Kristin Bergman och Solveig Södahl följt av en introduktion av dagarna och Ställbergs-release för boken Trösta mig humlemor av Jonas Gren och Agnetha Ekman Wingate. Utställningarna av Anja Örn, akcg(anna kindgren och carina gunnars), Kim Ekberg samt Johan Forsman & Anders Paulin hålls öppna från torsdag kl 18.00 till lördag kl 22.00 

Fredagen utgörs av en heldagsvandring med samtal, poesi och musik, följt av nykomponerad elektronisk musik av kompositörerna Maria W Horn, Mats Erlandsson, David Granström, Lisa Stenberg, och Daniel M Karlsson till verket TIMBRE, en 6 timmar lång specialkomponerad kvällskonsert för Ställbergs gruvas gamla spelhus.

Vandringen sker kl 10.30-17.00 längs den nyrenoverade 400 år gamla kyrkstigen mellan Ställbergs gruva och Hörkens kyrka. Under vandringen arrangeras ett samtal om skogsbruk och naturvård, om Skogen som plats för både virke och arter, stigar och skatteintäkter. Medverkar gör Per Skoog (fd naturvårdsansvarig på Stora Enso), Håkan Stoor (fd distriktschef Stora Enso), akcg(carina gunnars och anna kindgren) (konstnärsduo), Emma Holmberg (humanekolog) och Carl-Oscar Sjögren (konstnärlig ledare), Roger Carlson (stig- restaurerare).

Under vandringen leder även Clara Bankefors och Lucas Grind en 30-minuters lång stilla färd genom vegetationen och Jonas Gren läser poesi för och vid kalhyggen. Väl framme vid Hörkens kyrka spelar Mats Erlandsson orgel och Eric Sjögren kontrabas.

Lördagen den 3 augusti startar kl 14.00 med ett samtal om klimat, ekonomi och geografi. Vad har var och en råd och motivation till att bry sig om? Moderatorer är Jonas Gren (poet), Sara Parkman (musiker), Carl Oscar Sjögren (organisatör) tillsammans med medverkande i programmet och publiken.

Kvällen fortsätter med två nya performance-verk skapade på plats;  Just ok och Hard work, hardly working framförda av deltagare från det nordiska samarbetsprojektet Eternal Spring. Festivalen avslutas med middag och fest med Hans Berg (live-set) och Jin Mustafa (DJ). 

Samlingspunkten blir Ställbergs gruva, där järnmalmsbrytning ägde rum fram till nedläggningen 1977. Sedan 2012 bedriver The non existent Center (TNEC) en pågående samhällsundersökning på platsen. 2015 köptes gruvbyggnaderna inklusive 9 hektar mark av elva konstnärer kopplade till TNEC.

Schema:

TORSDAG

18.00 – 19.30 Middag av Kristin Bergman och Solveig Södahl. 

18.00 – 22.00 Utställningarna öppna med akcg, Kim Ekberg, Johan Forsman/Anders Paulin och Anja Örn. 

19.30 – 20.00 Introduktion till dagarna av Ställbergs gruva/The non existent Center. Vedhallen. 

20.00 – 21.30 Ställbergsrelease: Trösta mig humlemor – Jonas Gren/Agneta Ekman Wingate (poesi/foto).Vedhallen. 

21.30 – Foajé med musik och förfriskningar.

FREDAG

9.30 – 10.30 Frukost med möjlighet att köpa matsäck till vandringen

10.30 – 17.00 Vandring till Hörken från Ställbergs gruva: intill virke och insekter, över stigar och intäkter. Samtal, poesi och musik med b.la. Jonas Gren, Per Skoog, Emma Holmberg, Håkan Stoor, Lucas Grind, Eric Sjögren, Mats Erlandsson, Clara Bankefors, Carl-Oscar Sjögren, Roger Carlson och akcg. Start i Vedhallen

17.00 – 19.00 Middag vid Ställbergs gruva 

17.00 – 01.00 Foajé med förfriskningar. Korvkiosk från ca 22.00.

18.00 – 00.00 TIMBRE, en 6 timmar lång specialkomponerad kvällskonsert för Ställbergs gruvas gamla spelhus. Pågående med öppen dörr. Spelhuset. 

LÖRDAG

10.00 – 13.30 Brunch 

14.00 -16.00 Samtal om klimat, ekonomi och geografi. Vad har var och en råd och motivation att bry sig om? Moderatorer är Jonas Gren (poet), Sara Parkman (musiker), Carl Oscar Sjögren (organisatör) tillsammans med medverkande i programmet och publiken. Vedhallen. 

17.00 – 18.30 Eternal Spring: Hard work, hardly working av och med Josefin Jussi Andersson, Klara Ström och Hannah Wiker Wikström. Pågående performance med öppen dörr. Kontoret. 

18.30 – 20.30 Middag. Korvkiosk från ca 23.00.

21.00 – 21.30 Eternal Spring: Just ok av och med Amalia Kasakove och Anna Lea Ourø (Dans)

21.30 – 03.00 Avslutningsfest med DJ Emma, Hans Berg (live-set) och Jin Mustafa (DJ).

SÖNDAG

11.00 – 13.00 Brunch

Program:

Vandring till Hörken från Ställbergs gruva: intill virke och insekter, över stigar och intäkter.

Vandringen sker längs den i dagarna restaurerade 400 år gamla kyrkstigen mellan Ställbergs gruva och Hörkens kyrka. Under vandringen arrangeras ett samtal om skogsbruk och naturvård, om Skogen som plats för både virke och arter, stigar och intäkter.

Medverkar gör Per Skoog (fd naturvårdsansvarig på Stora Enso), Håkan Stoor (fd distriktschef Stora Enso), akcg(carina gunnars och anna kindgren) (konstnärsduo), Emma Holmberg (humanekolog) och Carl-Oscar Sjögren (konstnärlig ledare), Roger Carlson (stig-restaurerare).

Under vandringen leder även Clara Bankefors och Lucas Grind en 30-minuters lång stilla färd genom vegetationen och Jonas Gren läser poesi för och vid kalhyggen. Väl framme vid Hörkens kyrka spelar Mats Erlandsson orgel och Eric Sjögren kontrabas. 16.53 tar vi gemensamt länstrafikens buss från Hörkens kyrka till Ställbergs gruva för middag. 

Praktiskt: stigen är ca 7 km lång i lättkuperad terräng. Ta med egen matsäck (finns även att köpa vid gruvan fredag frukost), vatten, bra skor och myggskydd. Bussturen tillbaka kostar 21:-. Fredag 10.30-17.00, start i Vedhallen. 

TIMBRE – nykomponerad helkvällskonsert för Ställbergs gruva.

TIMBRE är ett allomslutande verk som drivs av elektronisk musik med fokus på långa durationer för att skapa ett rum där ljud, ljus och plats samspelar över tid. Verket är komponerat speciellt för Ställbergs gruvas gamla spelhus varifrån hissarna tidigare drevs ner i gruvans kilometerlånga schakt. Efter att gruvans maskiner har tystnat har nya akustiska rum uppenbarat sig på dom platser som tidigare präglats av industrialismen dån. Med utgångspunkt i denna tidigare maskerade efterklangsvärld har verkets tonsättare låtit rum och ljudande material göra avtryck i varandra för att på så vis hitta en musik som inte bara ljuder i, utan också genom, rummet.

Musiken är komponerad av Maria W Horn, Mats Erlandsson, David Granström, Lisa Stenberg, och Daniel M Karlsson. Anton Andersson gör ljus, Eric Sjögren dramaturgi och scenografi. Veine Bartos med grupp, scenografi/rum. TIMBRE har skapats under två residensperioder i Ställberg. Med stöd av Musikverket. Fredag 18.00-00.00 Spelhuset

Samtal om klimat, ekonomi och geografi. 

Vad har var och en råd och motivation att bry sig om? 

Moderatorer är Jonas Gren (poet), Sara Parkman (musiker), Carl oscar Sjögren (organisatör) tillsammans med medverkande i programmet och publiken. Lördag 14.00 – 16.00 (med fikapaus) Vedhallen. 

Ställbergsrelease: Trösta mig humlemor – Jonas Gren/Agneta Ekman Wingate (poesi/foto).

Trösta mig humlemor är utställningen och boken om allt imperfekt och ofullständigt i livet. En poetisk berättelse i bild och text om berget som stänger inne. Om det allra grövsta barbariska våld mot kvinnan. Om stigen som leder förbi. I allt detta måste jag utropa Trösta mig humlemor, för jag behöver tröst och skönhet för att leva. Slåtterblomman lyser mot mig med sin porslins rena stjärna. Hon befruktar sig själv och viskar till mig att leta efter anden i gräset där hon-världen öppnas. Humlemor, trösta mig!. Torsdag 20.00 – 21.30. Vedhallen.

Hydrosfären ~
enligt akcg
akcg(anna kindgren och carina gunnars), installation 2019

Vi befinner oss på en mental punkt vid Nordpolen. Härifrån kan vi se ut över en värld med stigande temperaturer, smältande isar, öppnade farleder, nya oljefält. Konfliktlinjer. En kartografi under alltmer spänd förhandling.

I samspråk med andra försöker vi förstå de länkar som knyter samman syd och nord. Vatten, olja och finansiellt kapital. Ett steg ut ur dimman. Vi ser de motstridiga krafter som är i rörelse. Svenska myndigheter ger miljardstöd till fossilenergiprojekt i de områden som öppnats för att utvinna när isen på Nordkalotten/Sápmi smälter. Trots att vi har dricksvatten direkt i våra kranar hemma har vi börjat köpa vatten som säljs som ”rent”- på plastflaska. Vissa kommuner kallar till och med dricksvatten för en produkt. Att plast är en produkt och som dessutom är petrokemisk vet alla.

Vi lever på en liten planet med ett unikt system som bildats under miljontals år. Atmosfären, biosfären, litosfären, hydrosfären…hur försöka begripa att vi själva är en del av allt detta? Jorden är till 70 % täckt av vatten. Människokroppen består av upp till 65 % av vatten. Allt vatten som existerar har flutit genom andras kroppar, genom stammar, floder, oceaner, som tårar, som regn, som dimma. Det har runnit genom fiskars munnar, över Kleopatras kinder och dinosauriernas tungor. Vem har rätt att äga, sälja, köpa eller förgifta vatten?

En ny logik växer fram bortom kvartalsrapporter.
Whanganuifloden på Nya Zeeland är den första floden i världen som fått egna rättigheter. Allt finns i allt. Vi är vatten!

Three White Soldiers
Anders Paulin och Johan Forsman, installation 2019

Three White Soldiers består av material och berättelser, samlade av Johan Forsman och Anders Paulin, under ett antal pilgrimsvandringar genom den samtida ekonomins materiella och virtuella landskap.

Resan började 2014 på Wall Street, NY, och i de serverhallar där robotiserade handlare opererar på aktiemarknaden i hastigheter som utmanar våra begrepp om tid och rum. Genom att följa direktiv som Anders och Johan får av shamaner i Kalifornien och Kiruna kommer de under de följande åren att göra ett antal resor och vandringar mot olika mål: De besöker världens största Bitcoin-gruva, vandrar längs Vittangi-floden på jakt efter magiska föremål, funderar över marknadens medvetande med Deutsche Bank, studerar rismarknaden i 1700-talets Edo, intervjuar Kirunavaaras bergs-ande, undersöker paleolitiska begravningsriter i öknen i Egypten och följer hallucinatoriska spår mot ekonomins och det symboliska tänkandets nollpunkt. En resa där ekonomi, språk och magi framträder som sammanvävda och oupplösligt förenade tankefigurer.

Three White Soldiers utvecklas till en undersökning av hur värden skapas och transformeras, och hur mönster och bilder används för att visualisera världar bortom den mänskliga perceptionens horisonter.

Till minnet av en älv
Anja Örn, video & skulptur 2018

“Jag lever bredvid en av de förut mäktigaste av älvar. En älv med svindlande mängder vatten som forsat fram genom landskapet, Lule älv. Nu är den helt stilla och alldeles alldeles tyst. Det som innan var forsar och fall är nu kraftverk, dammar och vattenmagasin. Jag undrar hur det känns att stänga av ett vattenfall, att tysta en fors?

Hans Berg (live-set)

Elektronisk kompositör och producent från Rättvik, som förutom sina egna techno- och experimentella verk även samarbetar med konstnären Nathalie Djurberg, där han skapar ljudbilder och musik till deras psykologiskt laddade installationer, som hanterar teman såsom mänskliga och animalistiska begär. Lördag 23.00 – 00.30. Vedhallen

Jin Mustafa

Jin Mustafa är en DJ med känsla för narrativ och spänning. Hon sätter ihop sina dj-set av fängslande techno och hypnotiska rytmer, utan att skygga för att ta vägen genom experimentella territorier. Jin har tidigare varit aktiv som klubbarrangör i kollektiven Samlingen och Grupp 13, samt i projektet Arcade Overseas som kombinerade konst och musik på Fylkingen i Stockholm. Hon är också medlem i elektronmusikduon Karabasan Drane.  Lördag 00.30-03.00 Vedhallen

Eternal spring

Nordiskt samarbetsprojekt, som genomförs med stöd av Nordisk Kulturfond och Ställbergs gruva, med fokus på performativitet och ekologi. Deltagande konstnärer är från fälten fri konst, dans och koreografi samt film.

Projektet tar utgångspunkt i en idé om att form och ideologi är tätt sammanlänkade och att detta gör oss inkapabla att föreställa oss alternativa vägar ut ur rådande ideologier. Kan en förskjutning ske om vi applicerar former och strukturer från en plats specifika ekologiska och sociala system på våra arbetssätt och organisering som konceptuell metod?

Eternal spring har under några arbetsveckor vid Ställberg gruva skapat tre nya verk på plats som visas under Att återta det levande: 

Hard work, hardly working är ett performance av Josefin Jussi Andersson, Klara Ström och Hannah Wiker Wikström bestående av transformativ scenografi i förhållande till kropp och röst. Ett mässande över mineralernas längtan, kemisk dramaturgi och om att städa upp ett kaos du aldrig bett om.

– Just ok är ett performance av Amalia Kasakove och Anna Lea Ourø, ett systerverk till deras senaste verk Sure. Uppföljaren är ett melankoliskt rave och blir en upprepning av verket i form av zombiematerial. 

– GUMS är en installation av Kim Ekberg.

“När jag var liten jobbade pappa som tuggummiförsäljare och vi hade alltid ett obegränsat lager [tuggummi] hemma. Eftersom det inte räknades som godis gick det att ta med till skolan, och svallvågorna av populariteten är kännbara än idag.”

–> Praktiskt <–

Under festivalen finns möjlighet att tälta vid Ställbergs gruva, det går också bra att ställa upp husvagn/husbil. Matservering kommer att finnas under alla 3 dagar och även söndag frukost/brunch.

Biljetter:
https://kulturbiljetter.se/evenemang/4055/att-%C3%A5terta-det-levande

För att köpa festivalpass för hela festivalen väljer du TORSDAG som föreställningsdatum. Finns även endagarsbiljetter för fredagen och lördagen.

Vi tar kontanter, swish och kort.

För frågor angående boende, program, tillgänglighet: info@stallbergsgruva.se eller 0727223122.
Eller ta kontakt med turistbyrån i Kopparberg för boendefrågor.

Varm välkommen!