24/7 STATUS – to shed light on the artist’s role in the social change

25.07.2019

(Scroll down for english)

STATUS är ett kollektivt research-projekt med deltagande konstnärer och kulturarbetare från Belarus och Sverige. Syftet är att sätta ljus på konstnärens roll i samhällsförändringen, att analysera förutsättningarna för konstnärligt arbete och dess olika former av organisering.
Vid presentationen av STATUS på Ställbergs Gruva kommer research gruppen att dela med sig av det pågående arbetet. Gruppen (non)-work med Olia Sosnovskaya, Nicolai Spesiivsev och Dzina Zhuk kommer att presentera ett antal övningar från ”den perfekta guiden till lättjans njutning, radikal sysslolöshet, arbetsfrihet och improduktivitet”. Maxim Sarychau kommer att visa videoklipp från sin undersökning kring exploaterande ekonomier och osäkra arbetsförhållanden för kulturarbetare som av olika anledningar genererar inkomster inom andra arbetsområden. Aleksei Borisionok kommer att läsa sitt brev ”Dear Art”, inspirerad
och baserad på Mladen Stilinovic text med samma titel, med en vandringsövning. Ett urval av texter ur STATUS projektets research-material kommer att läsas kollektivt.

– Kvällen hålls på engelska med hjälp av svensk översättning.

–> Schema:
18.00 Publik middag av Solveig Södahl. Vegetariskt, ca 80:-
19.00 – 21.00 Presentation
21.00 – ? Efterhäng med frågor, musik och förfriskningar.

Fri entré!

Bild: “To be exhausted is to be invisible”. Från föreläsning / performance av Olia Sosnovskaya “Incredibly relaxing meditation music” (2019),uppförd på Perfastuzhka, Minsk; STATUS Research project.
__________________________________________________________

STATUS is a collective research project that brings together artists and cultural workers from Sweden and Belarus. The common ambition is to shed light on the artist’s role in the social change, to analyze the conditions for artistic practices and possible forms of organization.
During the presentation of the project at Ställbergs gruva the research groups will share their work-in-progress in reading and performative formats. The (non)-work group (Olia Sosnovskaya, Nicolai Spesivcev and Dzina Zhuk) will present a few exercises from their ultimate guide into the pleasures of laziness, radical idleness, non-work und unproductivity. Maxim Sarychau will share his research materials on the exploitative economies and precarious working conditions of the cultural workers, who for different reasons are generating income in other professional fields. Aleksei Borisionok will read his “Dear Art” letter, inspired and based on Mladen Stilinović text under the same title, and propose to do a walking exercise. The small selection of abstracts from the variety of research materials will be proposed to be read collectively.

–> Scheduel:
18.00 Public dinner with Solveig Södahl
19.00 – 21.00 Presentation
21.00 – ? After talk with music and refreshments

Free entrence!

Image: “To be exhausted is to be invisible”. From the lecture-performance by Olia Sosnovskaya “Incredibly relaxing meditation music” (2019), Perfastuzhka, Minsk; STATUS Research project.

More about Status: http://statusproject.net/about/