25 maj säsongsöppning

30.05.2019

Säsongsöppning!

Vandring i Nittälvsdalen 25 maj

Från snö och is till strömmande vatten

Hanna Ljungh – stillbild från “How to Civilize a Waterfall”

Från Djupdalshöjdens myrar och tjärnar, porlar smältvattnet ned i bäckar till Nittälvens dalgång, en av de få outbyggda älvarna i Sverige.

Lördagen den 25 maj öppnar Ställberg gruva med en heldag om förutsättning för allt liv. Vi följer vattnet längs Nittälvens myr och deltalandskap för att undersöka olika relationer till älven som källa för njutning, biotop och energi-försörjare. Nittälven är en av de få outbyggda älvarna i Sverige och med hjälp av Anja Örns film om Lule älv “Till minnet av en älv” och Hanna Ljunghs uppgörelse med älvens nytta i filmen “How to civilize a waterfall” träder ett dilemma fram. Ett dilemma mellan människans exploatering av älven med utplåning av värdefullt djur och växtliv som följd och en fossilfri energiproduktion som genererar arbete och pengar till statskassan. Frågeställningar med många svar uppenbarar sig; Hur bör stat, region och medborgare förhålla sig till den slingrande, forsande kraften?

För reflektion och tankar samlas vandringen vid Dansarbacken med ett samtal modererat av Carl Oscar Sjögren mellan Daniel Bergdahl, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro län, Esa Fahlén, projektledare för organisationen Älvräddarna, Anja Örn, Hanna Ljungh och publik.

Dagen avslutas med en akustisk konsert av kompositören och violinisten Anna Möller med gästen och sångaren Viola Martinsson.  

11.00: Samling vid Ställbergs gruva, filmvisning. Gemensam avfärd till Nittälven

13.00 – 18.00: Vandring med konsert, fika och samtal.

Entré: valfri donation

Tillgänglighet: Ställbergs gruva är tillgänglighetsanpassad. Vandringen sker på kuperad stig. Ta med egen matsäck, vi bjuder på kaffe och bulle.

Vid frågor om arrangemanget, boende och transporter, mejla: info@stallbergsgruva.se

_________________________________________________________

Text om “Till Minnet av en älv” av Anja Örn

Jag lever bredvid en av de förut mäktigaste av älvar. En älv med svindlande mängder vatten som forsat fram genom landskapet, Lule älv. Nu är den helt stilla och alldeles alldeles tyst. Det som innan var forsar och fall är nu kraftverk, dammar och vattenmagasin.
Skulden i landskapet, finns den? Jag tror att den känns, ibland som påtaglig ångest ibland som en oro när jag inte kan förstå och läsa de historiska lagren i naturen. Landskapet blir flyktigt och svårt att tycka om. Det finns inga stigar på måfå och inga platser att stanna vid.

Jag undrar hur det känns att stänga av ett vattenfall, att tysta en fors?
Kan det vara som att sluta andas väldigt långsamt?

http://ratdragonproduction.se/index.html  (Anja Örns hemsida) 
_________________________________________________________

Text om “How to civilize a Waterfall” av Hanna Ljungh

I filmen How to Civilize a Waterfall möter mänskligt maktspråk en likgiltig natur. En person predikar, vilt
skrikande och gestikulerande, i ett fruktlöst försök att på olika sätt övertyga ett vattenfall om fördelarna
med att ersätta det med ett dammbygge. Texten bygger på programförklaringen för vattenkraft från ett av
Sveriges största kratbolag. Det individuella mötet som sker här blir en känslomässigt drabbande och näst
intill andlig upplevelse av att möta sig själv. Verket visar på människans paradoxala förhållande till
naturen. Där naturen blir det andra, det som inte går att fånga eller kommunicera med.

http://www.hannaljungh.com/

Anja Örn – stillbild från verket “Till minnet av en älv”

Anna Möller

Anna Möller är folkmusiker, kompositör och violinist. Hon är del av den nutida folk- och världsmusikscen som vill göra upp med den stereotypa bilden av folkmusik som en enbart nationalromantisk midsommarangelägenhet. Anna vill skapa musik som fritt rör sig över genrer och gränser och kärleken till spelmansmusiken använder hon som språngbräda för utflykter i andra världar. Hon är en flitig utforskare av musik från olika delar av världen och samarbetar med musiker från många olika kulturer.

Anna är utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. På den skandinaviska folk- och världsmusikscenen hörs hon oftast ihop med egna kvartetten Kolonien och det världsmusikaliska storbandet Världens Band. I sommar spelar hon i Västanå Teaters uppsättning av ”Eddan” i en scenversion av Jon Fosse.”