Program 2018

 
2018 års program innehöll bl.a. vandringar, ett körverk, seminarier, residens, konstutställningar, en berättarkväll och avslutades med att Återta det levande II. Genom att sitta ner för att fundera, samtala och äta bjöd vi in till stunder där vi i gemenskap kunde lyssna till varandras frågor och till våra egna. Kan alla dessa frågor ge vägledning om hur jag, vi och samhället i stort kan hantera pengarna, naturresurserna, kärleken och det okända?

 

26/5 – 11/8

 

26/5 Vandring till Djuptjärn

Sommarens program vid Ställbergs gruva öppnar med en vandring laängs kyrkstigen till Djuptjärnen. Där lyssnar vi till musik av Xenia Kriisin och Sara Parkman. Runt elden serveras klämmor medan vi lyssnar till berättelser om vandringar i Ljusnarsberg med omnejd. Dagen avslutas med släpp och presentation av sommarens program.   

1/6 Amatörer av Gabriela Pichler & Jonas Hassen Khemiri + publiksamtal.

Samtal efter filmen med Fredrik Dahl (huvudrollen “Musse”), Ewa-Leena Johansson (kommunalråd S Ljusnarsberg), Erika Lager, dokumentärfilmare, Mikael Wiström, dokumentärfilmare Stephanie Stjärnlöv, student. Moderator: Carl Oscar Sjögren. 18.00 Bio Malmen Kopparberg. Biljetter köpes på plats.

Hur kan den fiktiva brukskommunen Lafors och Ljusnarsberg kommun speglas i varandra? Vad känns igen och vad känns inte igen?

30/6–1/7  Vernissage IC-98 och Johanna Arvidsson + konsert med Xenia Kriisin.   

IC-98 – A View from the Other Side, videoverk av konstnärsduon Patrik Söderlund och Visa Suonpää.

Johanna Arvidsson – installation och teckning i samarbete med galleriet Rehab-Shop.

Vernissage 15.00 med konstnärssamtal.

19.00 Mat av Kristin Bergman

20.00 Konsert med Xenia Kriisin

Arrangemanget är en del av konstrundan Kulturglimtar i Ljusnarsberg. Öppet 11–17 båda dagarna.

11/7 Residenspresentation

Presentation av pågående arbeten (residens) vid Ställbergs gruva med Sanna Samuelsson, Sara Parkman, Erika Lager, Jonas Gren, Carl Oscar Sjögren, Patricia Vane, Kristoffer Liljedahl, Eric Sjögren, Dorna Aslanzadeh Tora Färnström, Lisen Ellard, Emma Holmberg, Veine Bartos och Josefina Björk.

18.00 mat av Kristin Bergman

19.00–21.00 presentation

19/7 What Kinde of centre?

Inbjudan till samtal med grupperna Mustarinda (FIN), Ministry of Space (SER), Skogen,  Maryam Fanni/Elof Hellström (SIFAV), akcg (anna kindgren och carina gunnars, Ställbergs gruva/TNEC m.fl.

Grupperna har gemensamt att de organiserar kulturella platser och rum i städer och på landsbygder. Till samtalet kommer några gemensamma frågeställningar att diskuteras med publiken som berör geografi, naturresurser, ekonomi, kunskap, konst, fördelning och ägande.

18.00 Mat av Kristin Bergman

19.00 – 21.00 Presentation och samtal

25/7 Berättarkväll på Källmans skogscafé.

Sagor, sägner och funderingar från Bergslagen med omnejd.

Ställbergs skafferi/rökeri och galleriet håller kvällsöppet från 18.00.

Källmans skogcafé. Östra Kumlan 514 92 Kopparberg.

Arrangemang: Ställberg gruva & Källmans Skogscafé

3–4/8  Nyskriven körmusik för Ställbergs gruva

Musikerna och kompositörerna Xenia Kriisin och Sara Parkman skriver ny musik för uruppförande av körverk i samarbete med Ställbergs gruva/TNEC.

Medverkande musiker: Kristina Issa, Hannah Tolf, Ylva Holmdahl, Selen Özan, Barbara Chamoun, Brenda El Rayes, Lars Parkman, Johan Hjalmarsson, Erik Errka Peterson

Vill du vara med i och sjunga kören? Gå in på hemsidan för mer information!

9–11/8 Att återta det levande.

Medan insekterna försvinner från landskapen, klimatet värms och skogarna brinner, flyr människor från krigshärdar i länder som Syrien och Yemen. Europa stänger gränserna om sig. Maktfullkomliga ledare slungar världen in i turbulens. Att återta det levande sätter samtidens stora frågor i fokus, genom samtal, musik, poesi, politisk diskussion, konst, samvaro och stillhet. Vilka frågor väcker dagens värld, vilka nya kunskaper behövs? Hur ser kartorna ut för en ansvarsfull fördelning av jordens resurser i antropocen?

 
11/8 Avslutningsfest + middag! 

Konsert med Marta Forsberg och Agnes Magnusson, samt poesiuppläsning av Jonas Gren.  

 

Ställberg residens

6 juni till 25 augusti

 

Under sommaren kommer ca 25 personer till Ställbergs gruva för att dela arbetsplats, matsal och tankar med varandra. Nya idéer och undersökningar påbörjas likväl som pågående arbeten fortskrider, inom b.la. manusskrivande, dokumentärfilm, dans, konst, psykologi och folkbildning.

Tanken med residenset är att få tid till att koncentrerat arbeta, vila och reflektera kring sina frågeställningar med personer från olika yrken och erfarenheter. Nedan kan du läsa om vilka som deltar. Den 11 juli hålls en publik presentation med middag och samtal.

Medverkande:

Dorna Aslanzadeh – konstnär, Emma Holmberg – humanekolog, Sanna Samuelsson – journalist och redaktör, Tora Färnström – Statsvetare, Patricia Vane – Konstnär, Sara Parkman – musiker/kompositör, Jonas gren – Poet/författare, Kristoffer Liljedahl – Psykolog, Stockholm Drone Society representerade av: Mats Erlandsson, David Granström, Maria W Horn, Daniel M Karlsson – Musiker/kompositörer, Lisen Ellard – Koreograf/performer, Joel Nordström – Dramaturg/dramatiker, Eric Sjögren – kompositör/konstnär, Erika Lager – Dokumentärfilmare, Johan Östman – Curator, producent och musiker, Josefina Björk – Konstnär, Mattias Lech – Skådespelare/regissör, Rickard Eklund – Konstnär.


Med stöd av Kulturrådet, Region Örebro & Ljusnarsbergs kommun.

Programhäfte 2018 – form av Sofia Djerf. 

Publikation – “What kind of centre”

 
Under en veckas tid sommaren 2018 samlades grupperna Mustarinda (FIN), Ministry of Space (SER), Skogen,  Maryam Fanni/Elof Hellström (SIFAV), akcg (anna kindgren och carina gunnars, Ställbergs gruva/TNEC & Scott Springfeldt (Ort till Ort) vid Ställbergs gruva.
 
Grupperna har gemensamt att de organiserar kulturella platser och rum i städer och på landsbygder. Veckan kretsade kring gemensamma frågeställningar som berörde geografi, naturresurser, ekonomi, kunskap, konst, fördelning och ägande.
 
Mer än halva jordens befolkning bor idag i städer, och urbaniseringen ser inte ut att avta varken i Norden eller världen. Inte bara människor rör sig mot storstäderna, utan även resurser och kapital stannar där. I en nordisk kontext har begreppet “urban norm” börjat att användas alltmer, för att visa på hur bilden av storstadslivet samtidigt både privilegieras och osynliggör andra sätt att leva. Samtidigt som ett sådant ord sätter fingret på något viktigt, vill vi i detta arbete ställa just resurserna i fokus för att titta på hur konstnärliga och kollektiva metoder kan generera nya kunskaper och frågeställningar till dikotomierna stad-land och centrum-periferi.
 
Hur kan resurser (övergivna byggnader och gammal infrastruktur liksom naturresurser) användas annorlunda för en mer hållbar framtid? Hur kan konstnärliga metoder hjälpa oss att visualisera andra framtider?
 
Har kan du läsa publikationen från veckan: WhatKindOfCentre_2018
 
 

Poesi om arbetet vid Ställbergs gruva av Jonas Gren, 2018.

Vad vill en människa med sitt liv på jorden? Bara vara?

Andas med lungor och gälar, en mänskofisk?

Vad ska vi leva av då?

Någon lever av en dröm om en tjärn

där stillheten flyter och bottnen täcks av mynt.

Någon av en dröm om granaten, som ska spränga oron i bitar.

Någon av en tyngd, som får allt att lätta.

En omöjlig vision:

Att sjunga som lommen

på Hjortonbergsmossen.

Att vandra tillsammans

på egen hand.

Spela en låt för gränserna.

En dikt för motorvägen.

Förvandla fabrikens

bolmande hatt

till Katas

sublima rum.

Hamra in gräärten

i finansernas centrum,

skörda

stänglar av aktier.

Dyka i solen.

Upplösa pengarna,

fördela jorden

och maskarna.

Sätta groddplantor i malm.

Bryta det egna brödet,

men inte den andres död.