9-10-11/8. Att återta det levande II.

30.07.2018

Medan insekterna försvinner från landskapen, klimatet värms och skogarna brinner, flyr människor från krigshärdar i länder som Syrien och Yemen. Europa stänger gränserna om sig. Maktfullkomliga ledare slungar världen in i turbulens.

Att återta det levande sätter några av samtidens stora frågor i fokus, genom samtal, musik, poesi, politisk diskussion, konst, samvaro och stillhet. Vilka frågor väcker dagens värld, vilka nya kunskaper behövs? Hur ser kartorna ut för en ansvarsfull fördelning av jordens resurser i antropocen?

 

 

Torsdag:

Naturens gång – en film och ett samtal om brukandet av jorden, djurhållning och framtida utmaningar. 

17.30 – 18.30 Middag vid Ställberg gruva

18.30 – 22.00 Filmvisning av den hyllade dokumentärfilmen Naturens gång av Nina Hedenius. Efter filmen samtal mellan Sanna Samuelsson (journalist), Hélène Littmarck Holmdahl (konstnär/Rikkenstorp permakulturgård), Fredrik Hedborg (jordrukare/Ställberg) och Nina Hedenius (dokumentärfilmare/Löa).

Om filmen: Ett år på gården Lissebäcka, med Östra Grunebergs fäbodar, utanför Orsa i norra Dalarna, där Karl Gustav Hilding, sedan ett tjugotal år, arbetat med att söka bevara och genetiskt säkerställa det gamla lantrasdjuren. En film utan monolog, dialog eller speaker. 1 timme och 46 minuter. https://sv.wikipedia.org/wiki/Naturens_g%C3%A5ng

– Vilka konsekvenser har den varma och torra sommaren haft för jordbrukaren och vad betyder det för framtiden?, undrar Sanna Samuelsson som leder panelsamtalet och som kommer läsa ett utdrag ur sitt skönlitterära skrivande om arv, lantbruk, sexualitet och arbete.

––> Kvällen avslutas med Gråärts-vernissage av Hélène Littmarck Holmdahl (Rikkenstorp) och Ställbergs gruva. Den proteinrika ärtan kommer finnas gestaltad, växande och till utdelning för egen plantering.

Fredag:

Om skogens komplexitet, dess förändringar och om varför förlusterna mäts oftare i kronor än i klöver när skogen brinner.

9.00 – 10.00 frukost vid Ställbergs gruva

 11.00 Heldagsvandring Djupdalshöjdens naturreservat. Samtal om skogens förändringar med bl.a. Per Skoog (Fd naturvårdsansvarig på Stora Enso), Pia Skoglund (eko-filosof), Jonas Gren (poet), Emma Holmberg (humanekolog) och Carl Oscar Sjögren (konstnär) och Lisen Ellard (Dansare/Koreograf). 
Vandringen är ca 8 km på stig i kuperad terräng till Hjortronbergsmossens stuga och tillbaka. Ta med matsäck, bra skor och mycket vatten!
Samling vid Ställbergs gruva 11.00. Gemensam bilfärd till Älvhöjden 15 km från gruvan. Återresa ca 18.00.

– Vi strövar tillsammans genom myrar och skogar som i princip lämnats orörda av det moderna skogsbruket. Längs vägen lyssnar vi på dikt och toner och undersöker det levande på platsen: mossor, lavar, och annat vi ser, säger en av arrangörerna Jonas Gren.

Vid Hjortronbergsmossen arrangeras ett samtal om skogens komplexitet, dess förändringar och om varför förlusterna mäts oftare i kronor än i klöver när skogen brinner.

– Få saker betyder så mycket och så olika för människor som skogen gör. I en värld med begränsade och ojämlikt fördelade resurser fungerar skogen som både allmänning och som vinstmaskin, som både virke och som plats för ro och biologisk mångfald. Jag ser fram emot att undersöka vad denna grönbruna massa består av, vad som ryms i begreppet Skogen idag, vad den har varit och vad den kan bli, säger Emma Holmberg, en av arrangörerna.

19.00 – 20.30 Middag vid Ställberg gruva

 

Lördag:

Konst och praktik i respons till den globala uppvärmningen.

9.00 – 10.00 frukost vid Ställbergs gruva

11.00-11.15 Introduktion till dagen av Ställbergs gruva.

11.15-12.00 Ställbergs gruva omställning i teori och praktik – en lägesrapport och en visionskarta för framtiden. Gäst: Emelie Empo Enlund, koreograf och dansare samt initiativtagare och konstnärlig ledare till scenkonstprojektet We Love Holocene som söker efter hållbara inre och yttre praktiker i klimatkrisens tid.

12.00-13.00 Joel Holmdahl håller föreläsning om arbete och utmaningar på permakulturgården Rikkenstorp 15 km norr om Ställberg. http://www.rikkenstorp.se/

13.00-14.30 LUNCH

14.30-15.30 – IC-98 – Patrik Söderlund och Visa Suonpää (FIN) utställare vid Ställbergs gruva i sommar berättar om deras arbete, som bl.a. kretsar kring människans relation till klimatförändringarna. IC-98 ställde 2015 bl.a. ut på Venedigbiennalen och har blivit en betydande konstnärlig röst i klimatkrisens tid.

15.30-16.00 FIKA

16.00-17.00 Panelsamtal mellan Emelie Empo Enlund (koreograf och dansare), IC-98 – Patrik Söderlund och Visa Suonpää (FIN), Joel Holmdahl , (Rikkenstorp) och Ställbergs gruva.

17-18.00 Individuell och gemensam reflektion från dagarna – vad tar du med dig?

 18.30 Avslutningsmiddag med det bästa av vad vi har kvar!

––> 20.00 Avslutningsfest med konsert av Marta Forsberg, Agnes Magnusson och poesi av Jonas Gren. Kvällen avslutas med DJ Emma + vänner.

– Agnes Magnusson är uppvuxen i Guldsmedhyttan i Bergslagen. Mörka klanger, trevande optimism, kris och ljus spelas på cello.

– Marta Forsberg är tonsättare, ljudkonstnär och musiker inom installationskonst och elektronisk musik. Under de senaste åren har hennes arbete kretsat kring utforskande av rumslighet och intimitet i musik och framförande. Det handlar om att skapa trygga rum för sig själv, men också för andra. I Ställbergs gruva framför hon New Love Music, ett verk bestående av musik och ljus. http://martaforsberg.com/

– Jonas Gren är poet, jour­na­list och en av de som driver Ställbergs gruva. Jonas kommer läsa ur sin nya bok “Dälden där det blommar” som utkommer i höst på 10-tal förlag. http://10tal.se/forfattare/jonas-gren/

Söndag

10.30 – 12.00 brunch vid Ställbergs gruva

_____________________________

Obligatorisk föranmälan till samtliga dagar:
biljett@stallbergsgruva.se / 072 722 31 22

Entré betalas på plats.
50 kr torsdag
100 kr fredag / lördag
200 kr för alla 3 dagar.
 Boende: spartansk camping på gruvområdet med tillgång till vatten och dass. Vid hyra av rum kontakta Ljusnarsbergs turistbyrå: turism@ljusnarsberg.se  /  0580 – 805 55  / 079 – 079 00 19
För frågor angående tillgänglighet eller andra frågor: info@stallbergsgruva.se / 072 722 31 22
Välkommen!