19 Juli. What kind of centre?

20.07.2018

Torsdag 19/7

18.00 – 21.00

Inbjudan till samtal med grupperna Mustarinda (FIN), Ministry of Space (SER), Skogen,  Maryam Fanni/Elof Hellström (SIFAV), akcg (anna kindgren och carina gunnars, Ställbergs gruva/TNEC & Scott Springfeldt (Ort till Ort).

Mer än halva jordens befolkning bor idag i städer, och urbaniseringen ser inte ut att avta varken i Norden eller världen. Inte bara människor rör sig mot storstäderna, utan även resurser och kapital stannar där. I en nordisk kontext har begreppet “urban norm” börjat att användas alltmer, för att visa på hur bilden av storstadslivet samtidigt både privilegieras och osynliggör andra sätt att leva. Samtidigt som ett sådant ord sätter fingret på något viktigt, vill vi i detta arbete ställa just resurserna i fokus för att titta på hur konstnärliga och kollektiva metoder kan generera nya kunskaper och frågeställningar till dikotomierna stad-land och centrum-periferi.

Bärande frågor för arbetet är: Hur kan resurser (övergivna byggnader och gammal infrastruktur liksom naturresurser) användas annorlunda för en mer hållbar framtid? Hur kan konstnärliga metoder hjälpa oss att visualisera andra framtider?

Grupperna har gemensamt att de organiserar kulturella platser och rum i städer och på landsbygder. Till samtalet kommer några gemensamma frågeställningar att diskuteras med publiken som berör geografi, naturresurser, ekonomi, kunskap, konst, fördelning och ägande.

 ________________________

18.00 Middag av Kristin Bergman

19.00 – 21.00  Samtal med grupperna Mustarinda (FIN), Ministry of Space (SER), Skogen,  Maryam Fanni/Elof Hellström (SIFAV), akcg (anna kindgren och carina gunnars, Ställbergs gruva/TNEC m.fl.

18.00  – 22.00 Utställningarna med IC-98 och Johanna Arvidsson öppna.

_______________________________

Mer info om grupperna:

www.mustarinda.fi

www.sifav.org

www.akcg.org

www.skogen.pm

www.orttillort.wordpress.com

www.issuu.com/ministarstvoprostora