23/5 Lokalsamtal – föreläsnings- och debattkväll med Po Tidholm. The non existent Center medverkar i panelsamtal. MEKEN, Smedjebacken.

22.05.2018

Lokalsamtal – föreläsnings- och debattkväll med Po Tidholm
Intresset för landsbygden är större än på många år. Däremot är det erkänt svårt att lyfta in centrum/periferi-frågorna nationellt såväl som lokalt under en valrörelse. Ändå är de kanske viktigare än någonsin. Vad valen i USA och Storbritannien, som slutade med seger för Trump och Brexit, visade är att det finns en överraskande stor grupp människor utanför städerna som inte känner sig delaktiga i det stora moderna, urbana samhällsprojektet. Befolkningstäthet är en viktig faktor, vilket visade sig även i de franska och tyska valen. Givetvis har det betydelse också i Sverige. När SOM-institutet i Göteborg undersöker tilliten i samhället visar det sig att landsbygdens befolkning inte riktigt litar på demokratin, på EU, på institutionerna, eller ens på storstadsbefolkningen.
Missnöjet måste tas på allvar, utan att uttrycken med nödvändighet bekräftas. Folk måste få prata, bli hörda och sedda – bli tagna på allvar. Politikerna måste tala om den regionala obalansen, formulera sig kring orättvisorna. Hur ser behoven ut, vilka frågor är viktiga? Det vet bara de som bor på platsen.

Projektet Lokalsamtal handlar om att prata, lyssna och lära sig. Det handlar om demokrati och folkbildning.

Po Tidholm – journalist, författare och föreläsare med över tjugo års erfarenhet av frågan och känd från SVT-serien Resten av Sverige (2016) och aktuell med boken Läget i landet (2017) och ljudreportaget Järnburen (2017) – håller i kvällen.
Den inledande föreläsningen sätter sammanhanget och följs av en paneldebatt med tongivande lokala röster; representanter från politiken, näringslivet, medierna, kulturlivet eller andra sektorer. Upplägget stimulerar lokalt engagemang och samlar kommunens/regionens makthavare i ett rum under en kväll för att diskutera de viktigaste lokala frågorna inför valet.

Paneldeltagare för Lokalsamtal hos MEKEN är f.n.:
– Fredrik Rönning / Kommunalråd i Smedjebacken
– Carl-Oscar Sjögren / Konstnärlig ledare TNEC (The non existent center) i Ljusnarsbergs kommun
– Maria Lundgren / Statsvetare från Smedjebacken och arbetar som mångfaldsstrateg i Hedemora kommun
– Stina Stenberg / Forskare vid Samarkand2015 i tillväxt och utveckling i Västerbergslagen
– Helena Andersson / Kulturnämndsordförande och maskinförare vid OVAKO

Dörrarna öppnar lite före kl. 18.00. Det kommer att finnas varm mat och fika till försäljning under kvällen.

En produktion av Teg Publishing i samarbete med Landshypotek Bank.

Arrangör: Konsthallen MEKEN i samarbete med ABF Dala-Finnmark

Mer info: www.mekensmedjebacken.se