Ställbergs gruva: Att återta det levande. Tre dagar om jorden. Hela programmet!

01.08.2017

Varmt välkommen till temadagarna “Att återta det levande” vid Ställbergs gruva och finngården Rikkenstorp.

I en tid när 65 miljoner människor är på flykt i världen och när världsekonomin pressar planetens resurser, klimat och ekosystem, bjuder Ställbergs gruva och finngården Rikkenstorp in till tre dagar om skogen, jorden och berget; om platser, berättelser, migration och om omställningen till ett fossilfritt samhälle.

* * *

ÖVERSIKT, 10-12 augusti

Föredrag, samtal, mat, framträdanden, Ställbergs gruva:
Torsdag den 10 augusti, kl 13-22
Fredag den 11 augusti, kl 10.30-22

Lördagen den 12 augusti, kl 11-18.30
Gemensam resa och vandring från Ställbergs gruva till Finngården Rikkenstorp. Mat, samtal, musik m.m.

Lördagen den 12 augusti, kl 19-00
Avslutning med mat, poesi och konsert, Ställbergs gruva.

(Se detaljerat program nedan)

* * *

PRAKTISKT

OBS. OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN TILL SAMTLIGA DAGAR.
Anmälan till biljett@stallbergsgruva.se eller telefon: 072-7223122, vi svarar mån-lör 12-17, i annat fall: lämna meddelande.
Uppge hur många personer ni är, era namn, och vilken/vilka dagar du/ni vill delta.

INTRÄDE
—> Lördag, resan till Rikkenstorp, inklusive bussresa, vandring, lunchbuffé lagad med Rikkenstorps egna råvaror:
Helt pris: 180 kronor
Rabatterat, student/pensionär/arbetslös: 120 kronor
Barn under 12 år: gratis

Torsdag och fredag, frivillig donation efter förmåga.

Frukost, lunch och middag finns till försäljning vid Ställbergs gruva torsdag till lördag av Kristin Bergman.

VOLONTÄR?
VILL DU HJÄLPA TILL I KÖK M.M. UNDER “ATT ÅTERTA DET LEVANDE”?
Vi behöver dig mellan 9-13 augusti på Ställbergs gruva.
Hör av dig till Jonas Gren, jonasmejl@gmail.com, eller 070-5701783.

* * *

 

PROGRAM: Att återta det levande.
10-12 augusti 2017.

TORSDAGEN DEN 10 AUGUSTI. Skogen, jorden, berget: om människorna och ekosystemen
Plats: Ställbergs gruva.

13.00. Introduktion av dagarna. Musik av Sara Parkman och konst av Olle Norås m.fl.

13.30. Om människan, det rationella och ett naturnära skogsbruk.
Föredrag med författaren och journalisten Eva-Lotta Hultén.

15.00. Om tårtor, rymdraketer och barn.
Kulturgeografen Erika Sigvardsdotter berättar om skillnaden mellan komplexa och komplicerade problem.

15.45. Människan och ekosystemen.
Ett samtal mellan författaren och journalisten Eva-Lotta Hultén, kulturgeografen Erika Sigvardsdotter och biologen Maria Greger.

17.00. Ställbergs gruva berättar om pågående arbeten med platsen. Rundvandring på området.

18.30. Middag

20.00. Det levandes motstånd.
Att rena industrimark med växtlighet. Föredrag av biologen Maria Greger.

21.00. Kvällsprogram. Mer information kommer inom kort.

* * *

FREDAGEN DEN 11 AUGUSTI. Slemani, Ställberg, Kebnekajse, Angered: Om platser, undersökningar och berättelser
Plats: Ställbergs gruva

10.30. Utställningar av Meira Ahmemulic och Hanna Ljungh har öppet

12.30. Lunchservering öppnar

14.00 Introduktion till dagen med lyssning till texten “Ankomsten” av Jonas Gren, Carl Oscar Sjögren och Ingela Bornström. Projiceringar av konstnären Olle Norås. http://www.ollenoras.com/

14.30 Journalisten och författaren Agri Ismaïl berättar om den kurdiska staden Slemanis förvandlingar. “Trots att kontrollen över staden skiftat går det att finna en beständig identitet bland stadens invånare genom åren: en näsvishet, ett intresse för kultur, en benägenhet till uppror.” Ur texten “Stadens många namn” Ismaïl skriver b.la för Al Jazeera, The Outpost, Glänta och FLM. http://www.agriismail.com/

15.30 Humanekologen Emma Holmberg ger en ingång till politisk ekologi och reflekterar kring hur några konstnärliga arbeten tar sig an frågor som rör natur och klimatförändringar. Om humanekologi: “En avsikt är att förstå det moderna, västerländska samhällets naturumgänge som ett kulturellt fenomen och som en global makt- och fördelningsproblematik”. Källa: Lunds universitet.

17.00 Konstnären Meira Ahmemulic som under sommaren har visat verken “Ett språk måste vinna” och “Foreign land” vid gruvan; berättar om sina arbeten.
Förflyttningar, migration, klass och språk är centrala teman i Meira Ahmemulics arbeten. Hon har b.la intresserat sig för första generationens arbetskraftsinvandrare och deras barn och barnbarn, andra respektive tredje generationens invandrare. Beteckningar som säger något om hur svårt det är att ”bli svensk”.

18.00 Ann Ihge och Marit Kapla, redaktörer för tidskrifter Ord & Bild berättar om arbetet med senaste numret “På plats” där b.la Ställbergs gruva och Agri Ismaïl medverkar.
Ur förordet “Det här numret började med att våra öron och ögon blev allt känsligare för hur den välkända uppdelningen mellan land och stad allt oftare kom att nämnas som en verklig motsättning, en konflikt. Den motsättningen fick till exempel förklara valresultat på många platser i världen, och illustrera hur inte bara nationella gränser skapar avgrunder mellan människor, utan också just den där specifika belägenheten”. http://www.tidskriftenordobild.se/k

19.00. Vegetarisk middag av Kristin Bergman.

20.15 Att berätta om en plats. Hur skildras platser, vem har möjlighet att skildra och vad vittnar platser om för levnadsvillkor?
Panelsamtal med bland andra Agri Ismaïl, Ann Ihge och Marit Kapla, Meira Ahmemulic, Ställbergs Gruva och Hani Shabanpour, ABF.

21.15. Efterhäng och Ställbergs-release av Ord & Bilds senaste nummer “På plats” med redaktörerna Marit Kapla, Ann Ighe och medverkande skribenten Agri Ismaïl. http://www.tidskriftenordobild.se/

 

* * *

LÖRDAGEN DEN 12 AUGUSTI, dag
Resa, vandring, Rikkenstorp, samtal om jorden.

11.00. Samling. Ställbergs gruva: gemensam bussresa och vandring till Finngården Rikkenstorp.
Vid behov går det att hoppa på bussen i Kopparberg kl 10.30 och Ställdalen 10.45.Mer information om var bussen stannar kommer.

14.00. Lunchbuffé på Rikkenstorp, lagad med råvaror från gården.

15.00 Presentation av gården Rikkenstorp – den levande finngården.
Om permakultur, svedjebruk och framtidens jordbruk med Nils Holmdahl, Hélène Littmarck Holmdahl, Joel Holmdahl och Maria Danielsson. http://www.rikkenstorp.se/

16.30 Panelsamtal. Vad gör vi på jorden? Vad gör vi med jorden?
Medverkande: Christina Schaffer, systemekolog, undervisar i hållbar samhällsutveckling och stadsodling på Stockholms Universitet, Hanna Ljungh, konstnär, Joel Holmdahl, Rikkenstorp. Fler deltagare tillkommer.
Musik med Sara Parkman.

17.30. Egen tid för reflektion och samtal i mindre grupper för de som vill.

18.30. Återresa med gemensam buss från Rikkenstorp till gruvan (och vidare till Ställdalen och Kopparberg.)

OBS. BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER PÅ RESAN TILL RIKKENSTORP DEN 12 AUGUSTI!
Anmälan sker till: biljett@stallbergsgruva.se

LÖRDAGEN DEN 12 AUGUSTI, kväll
19.00. Middag av Kristin Bergman, Ställbergs gruva
20.30. Poesiuppläsning med Lina Ekdahl och konsert med Liikanen.

* * *

VÄLKOMNA!