Atlas winner, loosers and the frredom of choice

Utställning av TNEC om vinnare, förlorare och fria val. Örebro universitet 27 okt -17 nov.

27.10.2016

Atlas – från slumrande materia till fria skolval

Bakgrund till verket.

2016 rankades Ljusnarsbergs kommun som Sveriges sämsta skolkommun av Lärarförbundet. Undersökningen hade tittat på tretton kriterier som innefattade bl.a. skolresultat, lärarlöner, hälsa bland lärarna och kommunen som ”avtalspart”.
Expressen gjorde nyligen ett reportage om Ljusnarsbergs skola under rubriken ”Sanningen om landets sämsta skolkommun”.
Lärarna på skolan ville inte prata med Expressen.

Ljusnarsberg har en historia av att ofta hamna i botten på rankningar. Till exempel har kommunen utsetts till landets första att försvinna år 2070, till följd av åldrande befolkning och avfolkning.

I kommunen lever knappt fem tusen personer. I skolan går barn och där arbetar vuxna. Flera blev upprörda av mätningarna.
Mätningen uppfattades av många som ett problematiskt verktyg för den sämsta skolkommunen. Mätningen var svår att tolka och flera barn i åldrarna 7 till 15 år undrade om dom var landets sämsta elever.

Om processen med verket.

Konstgruppen The non existent Center ( Carl Oscar Sjögren, Karin Linderoth och Eric Sjögren) och kulturgeografen Anders Trumberg har under en kort period mötts på universitetet i Örebro och i Ljusnarsbergs kommun. Vi har tillsammans frågat oss hur det kom sig att Ljusnarsbergs kommun blev rankad som sämst.
Vi ställde oss flera frågor.
Varför just där, varför just nu? Hur mäter och värderar vi varandra? Varför rankar vi i bäst och sämst?
Ska vi alla försöka bli vinnare? Vad händer när en hel kommun blir utpekad som sämst?

En utställning om vinnare, förlorare och fria val.

 

————————–————————–————————–—–
Om projektet

I pilotprojektet med namnet Stugan och scenen har Konstfrämjandet Bergslagen och Örebro universitet bjudit in konstnärer att nyproducera konstverk i dialog med forskare från universitetet.
Som den första i raden av tre utställningar öppnar nu Atlas – från slumrande materia till fria skolval
där The non existent Center mött kulturgeografen Anders Trumberg.

Vernissage 16-18 torsdag den 27 oktober. Kl.17.00 samtal mellan The non existent Center och Anders Trumberg.
Utställningen pågår 27 oktober – 17 november.
Konsthallen, Musikhögskolan, Örebro universitet.

Den 10 november kl.17.30 föreläser forskare Anders Trumberg, fil dr i kulturgeografi. Plats: Hörsal M, Musikhögskolan, Örebro universitet.
————————–————————–————————–——-

Om The non existent Center

The non existent Center är en konstgrupp baserad i Ställberg, Göteborg, Stockholm. Gruppens huvudsakliga arbete är att driva Ställbergs gruva – en plats för konst och tanke i brukskommun Ljusnarsberg.
Vid gruvan har konstnärsresidens, festivaler, kurser, scenkonstföreställningar och utställningar producerats. De senaste åren har 100 personer från 12 olika länder deltagit i arbetet.

Arbetet i Ställberg kan beskrivas som en pågående gestaltande samhällsundersökning. Gruppen arbetar med verktyg från bl.a. scenkonst, författande och formgivning och tar sig an frågor och dilemman i samtiden.
Arbetsprocessen utgår ifrån gemensamma frågeställningar där både förhandling, förståelse och kritik är viktig mellan olika erfarenheter och berättelser.
Det senaste verket; ”2070 – en trilogi om landskapets tillstånd” handlade framför allt om pengar, migration och känslan av att höra till.
Sommaren 2015 köpte the non existent Centers dotterförening The non existent Resources gruvfastighetens ca 4000 kvm2 byggnader och 9 hektar mark. Ambitionen är att ställa om gruvområdet för kulturellt och socialt deltagande med nya energilösningar.

Konstnärliga ledare för The non existent Center är Carl-Oscar Sjögren, Karin Linderoth och Eric Sjögren.

I gruppen ingår 15 personer med yrkesbakgrund inom regi, kurering, kulturproduktion, musik, socialpsykologi, design, koreografi, kulturgeografi, arkitektur, energiteknik, psykologi, matlagning, författande, ljusdesign, lärande och snickrande.

www.stallbergsgruva.se

 

Om Anders Trumberg

Anders är medlem i Centrum för urbana och regional studier (CUReS) vid Örebro universitet. I sin avhandling ” Den delade skolan – segregationsprocesser i det svenska skolsystemet” beskriver han förändringen i det svenska skolsystemet mot ett skolvalssystem och hur det påverkar skolan som en mötesplats mellan elever med olika socioekonomiska och/eller etniska bakgrunder. Från och med september 2014 arbetar han på Institutet för bostadsforskning (IBF) vid Uppsala Universitet i ett fyraårigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet handlar om hur valet av skola påverkar elevernas framtida livschanser, t.ex. elevernas framtida studie -och yrkeskarriärer.
Publikationer i urval.
You and the other: the school as a meeting place.I: Marco Eimermann, Anders Trumberg, Place and Identity: A New Landscape of Social and Political Change in Sweden.

https://www.oru.se/personal/anders_trumberg

Tack till:
Rickard Eklund Ljungdahl, Ingela Bornström, Barbro Koskel, Roger Carlson och Anton Andersson.

Välkommen!